HAZA KULTÚRA Meghívó a Komáromi Kamarazenekar Újévi Hangversenyére

Meghívó a Komáromi Kamarazenekar Újévi Hangversenyére

795
hirdetés

Ádvent van – a magyar néprajzi lexikon szerint, idézem: „advent< lat.‘ az Úr érkezése: a karácsonyra való előkészület ideje, az egyházi év kezdete, az a karácsony napját megelőző időszak, amely az András napjához (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal kezdődik. (…) Az 1611.évi nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától Vízkeresztig a házasságkötést is püspöki engedélytől tette függővé. Ezért az adventi időszak alatt lakodalmat, táncmulatságot nem tartottak”.

Hogy mai, a klasszikus értékrendet igencsak a feje tetejére állító világunkban, hol mennyire tisztelik a hagyományt, tartják meg az évszázadok alatt kialakult szokásokat, az sok mindentől függ. Amint azt az egyes polgári társulások különféle adventi rendezvényei, az egymást követő hangversenyek bizonyítják, Komáromban vannak hagyománytisztelő civil szerveződések és iskolák, a rendezvények látogatottságából ítélve: sok a jóérzésű, a „szépre” igényt tartó, a „karácsonyváró” ember. Így volt ez december 13-án, a VMK kórusainak – Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa, karvezető: Pfeiferlik Annamária; Gyermekkara, karvezető: Juhász Mónika, Gaudium vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese, művészeti vezető: Stirber Lajos; a vendégszereplők: Béke Utcai Óvoda Malý námorníček énekkara, karvezető: Darina Czölderová; Művészeti Alapiskola Consonantia furulyazenekara, művészeti vezető: Szalay Szilvia; MAI ének tagozata (felnőtt) növendékeinek énekegyüttese, művészeti vezető: Balogh Rózsa – Adventi Hangversenyén is, amikor zsúfolásig megtelt a Tiszti pavilon díszterme, s a fellépő együttesek nívós műsorát mindvégig vastapssal jutalmazta a közönség.

December 16-án, a Jókai Mór Alapiskola III.B osztályának tanulói osztálytanítójuk Jókai Éva és a napközis tanító néni Krajči Júlia az iskola aulájában várták a szülőket és nagyszülőket ünnepi műsorukra. Azután, hogy Jókai Évi tanító néni meggyőződött róla, hogy minden gyereknek hozzátartozói jelen vannak, Juhász Gyula Karácsony felé című versét Krajči Júlia tolmácsolta kedvesen, majd Jókai Éva üdvözölte az egybegyűlteket, indulhatott a műsor: egy varázslatosan szép, verses-zenés összeállítás, egy Betlehemes játék, amelyben az osztály minden tanulója szerepelt. Azt a bájos átélést, azt az ünnepi ragyogást, amely a gyermekarcokról felénk – a néző felé áradt, szavakkal leírni szinte nem is lehet. Kedves Tanító nénik köszönjük a műsort – ezt a szép karácsonyi ajándékot !

Nagy öröm számomra, hogy városunkban az új esztendő is hagyományos kulturális eseménnyel kezdődik. A Vmk karöltve a MAI-val és a Comorra – városi kamarazenekar polgári társulással, 2014. január 4-én, 18 órai kezdettel rendezi meg a Komáromi Kamarazenekar Újévi Hangversenyét a Tiszti pavilon dísztermében. A zenekar művészeti vezetője – s egyben az est karmestere – Medveczky Szabolcs, a hangverseny műsorát J.S. Bach, L. Janáček, I. Barber művekből állította össze.

Az élő muzsika kedvelőit, a nemesebb szórakozásra is igényt tartó kedves közönséget, mind a szervezők, mind a zenekar szeretettel várja; a belépés díjtalan.

Stirber Lajos

hirdetés
Previous articleA komáromi Lengyel Gábor AZ ÉV POSTÁSA
Next articleDecember 20-án nyílt meg a komáromi éjszakai melegedő