HAZA RÉGIÓ Közel egy évszázad a tudomány szolgálatában: 95 éves a gútai „öregiskola”

Közel egy évszázad a tudomány szolgálatában: 95 éves a gútai „öregiskola”

277
hirdetés

1928-ban nyitotta meg kapuit Gúta legrégebbi iskolai intézménye, a városban Öregiskolaként becézett, II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. Az évek során hívták Pionír utcai alapiskolának, Palkovich Viktor utcai alapiskolában, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevét vette fel, de mint azt ünnepi beszédében Kacz Jenő az iskola igazgatója elmondta, szeretnék felvenni Palkovich Viktor nevét, hiszen az alapításnál és a kezdeti időben nagyon sokat tett az intézményért.

A 95 éves intézmény egy nagyszabású, magas színvonalú kultúr-műsorral, ünnepi beszédekkel ünnepelt, 2023. december 12-én az Adamis Anna Városi Művelődési Központban. Az alsó tagozatos diákok népi játékokkal, tánccal, bábjátékkal, a felső tagozatos diákok irodalmi összeállítással köszöntötték fel iskolájukat, az iskola énekkara pedig Ezt a földet választottam című előadása is nagy sikert aratott. A volt diákok tánccal, énekkel és zenével tértek vissza alma materükbe. Büszkén mondhatják az öregiskolások, hogy volt diákjaik közt nemzetközi hírű művészek is vannak. Az ünnepi műsorban felléptek: Varga Linda Bettina, Vermes Orsolya és Morvay Zsolt, Vermes Boglárka, Farkas Attila, Matyó Jázmin, aLázoktestvérek: Eduárd, Richárd és Márió pedig videoüzenetben gratuláltak az intézménynek.

Az iskola igazgatója, Kacz Jenő elmondta, 7 évvel ezelőtt, mikor ő lett az intézmény vezetője, végig nézte a tablókat, és elképzelte, ahogy a képeken szereplő tanárok és diákok milyenek lehettek, milyen diákcsínyeket követtek el, mit szerettek és mit nem szerettek. Egy-egy évforduló a visszaemlékezések pillanata is, az öregiskolában van mire emlékezni, a 95 év 1140 hónap, amiből 850, hónap telet el tanítással, körülbelül 1 600 000 tanítási óra és 3600 tanuló. Ezek megszámlálhatóak, de megszámolható-e a munka, a jó tanács, az élmények, a sikerek és kudarcok, a jó és rossz érzések, amelyek befolyásolják életünket, és az eredmények 5-10 vagy akár 20 év múlva mutatkoznak meg – mondta az igazgató beszédében. Az iskolának jelenleg 170 tanulója van, 24 pedagógus és 5 nem pedagógiai alkalmazott vesz részt a munkában. Az igazgató megköszönte a város vezetőségének támogatását, az iskola 95 éve bizonyítja az intézmény helyét és létjogosultságát az iskolahálózatban. A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola is új kihívások előtt áll, hiszen 2026-tól új módszerrel tanítanak majd ők is, de bármi is a tananyag, az iskola elsődleges feladata a tudás átadása mellett, az egészséges önbizalom kialakítása.

Halász Béla, a város polgármestere is köszöntötte a város egyik legrégebbi intézményét, beszédében kiemelte: „Öröm és büszkeség tölt el, amint itt állhatok Önök előtt, előttetek, hogy ünnepeljük iskolánk megalapításának 95. évfordulóját. Szándékosan iskolánkat mondtam, hiszen 32 évvel ezelőtt még magam is ennek az iskolának – az Öregiskolának – a diákja voltam. Mint mondta: előre kell tekinteni, hiszen, az oktatásnak mindig az új kihívásoknak és lehetőségeknek megfelelően kell alakulnia, és az iskoláknak alkalmazkodniuk kell a változó világhoz. A 95 év alatt volt háború, rendszerváltozás, anyagi nehézségek, a megszűnés is fenyegette az intézményt, de ma is szilárdan áll, ami köszönhető azoknak az emberek, akik szívükön viselték a sorsát, a tanári karnak, a diákoknak és nem utolsó sorban a szülőknek, akik bizalmat szavaztak az intézménynek.

Az iskola történetét Angyal Béla helytörténész, az iskola volt diákja ismertette. Angyal elmondta, az 1920-as években a falu óriási terhet vállalt magára, mikor 3 millió korona hitelt vett fel, hogy megépíthesse a modern iskolát, a tornatermet és a tanító lakásokat – emiatt a község a gazdasági válság idején majdnem csődbe is ment. Az iskola a legmodernebb európai polgári értékeket képviselte, ehhez hozzájárult az is, hogy koedukált intézmény volt. Az iskola tanulóira nem volt jellemző a rivalizálás, szociálisan érzékeny iskola volt, nem volt helye megkülönböztetésnek. A két világháború közt egyedülálló kulturális központ is volt. Az iskolában folyó munkát megzavarta a II. világháború kitörése. Az épületben német katonai kórházat rendeztek be, a tanító lakásokból is ki kellett költöznie az igazgatónak és családjának, a tanítóknak. A háborút a jogfosztás évei követték, 1945. nyarán megszüntették a magyar nyelvű oktatást Csehszlovákiában, a tanítókat elbocsátották, ősszel az épületben szlovák állami iskolát nyitottak.

Az 1948-ban bekövetkezett enyhülés, az állampolgári jogok visszaszerzése után Gútán is igény mutatkozott a magyar nyelvű oktatás iránt, hiszen a falu lakosságának 80 százaléka magyar volt. Az 1949-50-es tanév közben, tavasszal létrehoztak egy magyar fiókosztályt, az 1950-51-es tanévben pedig megkezdte működését a magyar tanítási nyelvű alapiskola. Az első éveket a pedagógus hiány jellemezte, 1952-ben a nagysallói származású Földi Lajos nevezték ki a magyar iskola élére igazgatónak.

Az 1965-ös árvíz is befolyásolta az iskola életét, hiszen 1965 nyarán evakuálták a lakosságot, és az áradás megrongálta az épületet is. az 1965-66-os tanévet a gútai gyermekek különböző úttörőtáborokban töltötték. 1970 és 1973 között teljeskörű felújítást végeztek a polgári iskola épületén. Az 1970-80-as években átalakult a város iskolarendszere, a megszűnt tanyasi iskolák diákjait a 2 magyar alapiskola fogadta be. – ismertette az iskola történetét Angyal Béla.

A volt pedagógusok közül Holoubek Éva tanító néni szólt az ünneplőkhöz. Ő 1965-ben került az iskolához, „a nagy árvíz sodort ide engem, Gömör fővárosából, Rimaszombatból, de azt gondoltam egy évig kibírom, aztán visszamegyek, az egy évből 58 lett, és én még mindig itt vagyok – mondta a tanító néni, aki 1965 és 2008 közt volt az intézmény pedagógusa. Visszaemlékezésében a nehézségekre és a vidám pillanatokra is kitért, kifejtette: erőt mindig a sikerekből merítettek, hiszen minden megmérettetésen jól szerepeltek a diákok, tudták, az iskolát az minősíti, hogy megállják-e a helyüket az életben a gyerekek, és ez az öregiskolában mindig sikerült, mert a diákok megállták helyüket, és becsületes embereket neveltek, az elmúlt 95 évben.

Az ünnepség az iskolában folytatódott, ahol a régi tablók, emlékkönyvek, tankönyvek, taneszközök kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Az intézmény testvériskolájától, Bakonyszombathelyről egy szép adventi karácsonyfát kapott az öregiskola ajándékba, amelyet Pintérné Ballabás Márta.

Vadkerti Neszméri Csilla

hirdetés
Previous articleVálasztás24: Hamran István mérlegeli, hogy indul az államfőválasztáson
Next articleA Szlovákiai Romák Uniója feljelentést tett az 500 eurós választási ígéret miatt