HAZA RÉGIÓ Köszöntjük a jubiláló Endresz Csoport Egyesületet!

Köszöntjük a jubiláló Endresz Csoport Egyesületet!

386
hirdetés

Húsz évvel ezelőtt Arlett Tamás, dél-komáromi művelődésszervező többedmagával együtt, hazafias érzelmű, baráti társaságként kezdte hiánypótló, nemzet- és történelemtudat-erősítő tevékenységét. Majd 2008-ban Endresz György tábori pilóta és gyalogsági tiszt emléke előtt tisztelegve, aki Magyar Sándorral együtt az első magyar óceánrepülő volt, felvették az Endresz Csoport nevet, 2013-ban pedig egyesületté alakultak át. A házigazdák e jubileumokról a meghívott helyi és túlparti barátaikkal együtt, az Aranytál étteremben november 17-én megtartott ünnepélyes évzáró vacsora keretében emlékeztek meg. A meglepetésekkel teli rendezvényen a felvidéki sajtót portálunk képviselhette.

Arlett Tamás alapító elnök ismertette az Endresz Csoport Egyesület tevékenységét

Az örvendetes esemény első felében Arlett Tamás kivetített képek segítségével ecsetelte az Endresz Csoport Egyesület eddigi sokrétű munkáját, amely több fontos állomásáról, rendezvényéről médiacsaládunk is szívesen tudósított. Annál is inkább, mert azok szervezésébe pár észak-komáromi civil szervezet, így az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, a Kárpátia Sport PT, a Felvidéki Értékőrzők, a Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesület is bekapcsolódott. A felvidéki társulások több képviselője jelen volt a jubileumi összejövetelen.

Korpás Péter a Kárpátia Sport PT tagjaival és a Felvidéki Értékőrzőkkel

A teljesség igénye nélkül sorolom fel az áldásos „endreszes” tevékenység gyümölcseit: a legfontosabb programokat, a legemlékezetesebb pillanatokat és a legszembetűnőbb emlékműveket, amelyekért ezúton is hálás köszönet! Ugyanis mindezek erősítik az összetartozás érzését a történelem viharai által kettészakított Komárom Duna két partján élő lakosaiban. Arlett Tamás elhatározta, hogy a székelyudvarhelyi turulszobor mintájára, a dél-komáromi körforgalomba majd egy ugyanolyan szobrot állítanak, s láss csodát, 2012. június 3-án felavatták azt. Az egyesületük névadójáról, Endresz Györgyről pedig három további szerzőtársával együtt könyvet írt, s a hely-, had- és repüléstörténet mentén több jelentős megemlékezést tartottak.

A Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesület meghívott képviselői

Legnagyobb rendezvényként 2008-ban hívták életre a nagyszabású, Hon-Napot, vagyis a Csillag-erődben, majd annak felújításakor az Igmándi -erődben mindig hatalmas érdeklődés közepette megrendezett hagyományőrző ünnepet. Az eddigi 12 Hon-Napon számos felvidéki folklórcsoport, szólista is bemutatkozási lehetőséget kapott. Majd a három alkalommal megtartott Erzsébet Híd Fesztiválon szerepelhettek észak- és dél-komáromi műkedvelő együttesek, zenekarok, színészek…, elmélyítve a határon átnyúló kulturális együttműködést.

Boráros Imre jeles túlparti vendégek társaságában

Kiemelendő az észak-komáromi református temető felmérésére irányult igyekezetük, amely során fotókkal, adatokkal dokumentálták a magyar vonatkozású sírhelyeket, nehogy azok a jövőben eltűnjenek, teljesen feledésbe merüljenek, s egy temetőkonferenciát is tartottak…Ugyancsak lélekemelők a június 4-i megemlékezések, amelyeket az Erzsébet-hídon megvalósuló fáklyás átvonulás tesz még fennköltebbé. Hiánypótlók a mindkét városrészben minden május elsején megtartandó, az 1919-es évi komáromi áttörést, valamint az Észak-Komárom 1938-as évi visszacsatolását idéző, köztudatba véső, műsoros megemlékezések, pár éve pedig a doni évfordulós gyalogtúrák és a kerékpáros emléktúrák.

Oláh Kálmán, Pro Urbe-díjas pedagógus a Tolma Baranta képviselőivel

Bizony, V. László király születésnapjáról is többször az „endreszesek” kezdeményezésére emlékeztünk meg a Korona Napokon, s az észak-komáromi Petőfi-szobrot is részben nekik köszönhetjük. Dél-Komáromban pedig több emléktábla is az ő jóvoltukból került az Erzsébet-híd hídfőjére, a Vasmacska étterem elé, a Sport utcába…

Jeles vendégek, a háttérben Rákos Ferenc Csaba fotós

Még azt sem említettem, hogy minden év májusában repüléstörténeti emléknapokat szerveznek, ahol a repülés nagyjai tartanak tartalmas előadásokat. A 130 évvel ezelőtt született Endresz György életéről 2021-ben egy „beszédes” kiállítási anyagot állítottak össze, amelyet már több helyszínen tártak a nagyközönség elé.

Czita János alpolgármester is szólt a jelenlevőkhöz

A trianoni gyalázat 100. évfordulójára pedig Dél-Komárom Városi Önkormányzatával együtt verspályázatot hirdettek, amely kapcsán egy 106 verset tartalmazó antológia készült, a 14 díjazott versből pedig Dráfi Mátyás, Kossuth-díjas színművészünk közreműködésével versfilm is készül. Ez idő tájt Komáromiak Komáromról címmel a Jókai Mór Városi Könyvtárban folyik egy előadássorozatuk.

Dráfi Mátyás versekkel köszönte meg a kitüntetését

A dél-komáromi Városháza faláról a II. világháború alatt eltűnt Horthy Miklós-emléktáblát egy korabeli fénykép alapján készíttették el, s azt 2022- június 4-én nagyszabású esemény keretében helyezték fel a régi helyére. Észak és Dél címmel pedig rendszertelenül megjelenő e-magazint indítottak, amelyben észak- és dél-komáromi egyesületek, polgári társulások helytörténeti írásai jelennek meg.

Horthy Miklós tábláját visszahelyezték az eredeti helyére

Azon is munkálkodnak, hogy a két országban levő Komárom hivatalosan megkapja az összetartozás városa címet, amit az Országgyűléssel is szeretnének elismertetni.

Emiatt a jelen levő Korpás Péter, észak-komáromi városatyával, a Te Ügyed Kör képviselőjével egy ezt hangsúlyozó, többnyelvű információs táblát és asztali zászlót küldtek Keszegh Béla polgármesternek és az észak-komáromi önkormányzatnak, Czita János, Dél-Komárom alpolgármestere pedig a jubileumi rendezvényen vette át azok párját.

Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész is fellépett a rendezvényen

Azt is a szívügyüknek tartják, hogy a budapesti Magyar Jakoboinusok tere visszakapja az eredeti Endresz György tér nevet, s lépéseket tesznek Endresz Györgyék hajdani Lockheed Sirius repülőgépe arányos másának elkészítése érdekében is.

Arlett Tamás megköszönte Mihacs Szilvia mindennemű együttműködését

Az ünnepi est során, amelyen többek között Molnárné dr. Taár Izabella, dél-komáromi járási hivatalvezető is tiszteletét tette, néhány jelenlevő eddigi együttműködését, a kapcsolaterősítést emléklappal és virágcsokorral köszönték meg a házigazdák. Ahogy tavaly e cikk írója, úgy az idén Mihacs Szilvia, a Kárpátia Sport PT és a Felvidéki Értékőrzők egyik „motorja” is nagy örömmel fogadta e megtiszteltetést.

Arlett Tamás is „Magyarságért” kitüntetésben részesült

A Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetsége Boráros Imre bő egy hónappal ezelőtti kitüntetése után, ezen ünnepségen váratlanul a másik felvidéki Kossuth-díjas aktorunkat, az aznap éppen 81. életévét betöltött Dráfi Mátyást és Arlett Tamást, az Endresz Csoport Egyesület alapító elnökét is Magyarságért kitüntetésben részesítette. Az ünnepi aktus részleteiről egy korábbi cikkünkben számoltunk be. Mindkét jeles művészünk fellépett a közös vacsora elfogyasztása előtt. A baráti jubiláns egyesületnek és a kitüntetetteknek is szeretettel gratulálunk, sikeres folytatást kívánunk!

Arlett Tamás díszoklevele és emlékérme

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés