HAZA DUNATÁJ Kell a pénz Komáromnak, de milyen áron? (2.)

Kell a pénz Komáromnak, de milyen áron? (2.)

755
hirdetés

Mindenki egyenlő, vagy azért mégsem…

Folytatjuk múlt heti számunkban elkezdett elemzésünket, amelyben arra szeretnénk felhívni azt illetékesek figyelmét, hogy Komáromban bizony furcsa ellentmondások tapasztalhatók a városi telkek, illetve az azokat jóhiszeműen, évek óta saját tulajdonuknak hívők telekrendezése terén.

Érdekesen alakultak a BDÚ alapján kiszabható városi telekbérleti díjak is: míg az eladásnál a BDÚ fokozatosan 30-40%-ra csökkent, a telekbérlet az évek során maradt a BDÚ 15%-a. Így alakult ki az a paradox helyzet, hogy egy komáromi városi telek ára (átlagban 20-25 euró/m2/év) majdnem egyenlő a kétéves bérlet árával (8-10 euró/m2/év) – a BDÚ alapján! Tehát Komárom város vagyonának kétévente meg kellett volna duplázódnia! Tegyük gyorsan hozzá – papíron. Azért papíron, mert egy, a város által elkészített kimutatás alapján az ún. harmadik személy tulajdonában lévő épületek alatti városi telkek bérleti szerződéseinek az átlagára 1,014 euró/m2/év. Tehát körülbelül annyi, mint egy bírósági szakértő által meghatározott bérlet nagysága. Egy lakossági panasz alapján a városi hivatal nemrég alapelveket dolgozott ki a telekrendezések meggyorsítására. Ez 1 650 fizikai személyt, többnyire tömbházi lakások tulajdonosait (családtagjaikkal együtt mintegy 6 000 polgárt) és több jogi személyt érint, akiknek épületük városi telken áll és további több száz tulajdonost, akik városi telket használnak. A benyújtott alapelvek szerint a város záros határidőn belül eladhatta volna az épületek alatti és a körülöttük elterülő városi telkeket az építmény tulajdonosainak. A körülöttieket csak akkor, ha azt az épület tulajdonosai rendesen használták, törődtek vele. A cél tehát helyes, végre rendezni kell több száz telek tulajdonjogát. De most jön a vitatott kitétel: Mindenkinek, aki megveszi (a telek pontértéke alapján legalább a felértékelt árért, vagy annak kétszereséért), de nem volt előzőleg bérleti szerződése a várossal (a telkek kb. 90%-a), jogalap nélküli használat címén, a törvény szerint 2 évre visszamenőleg, bérletet kell fizetnie. Csakhogy nem az 1,014 euró/m2/év átlagárat, hanem ennek 8-10-szeresét, a 15%-os BDÚ alapján. A bérlet szerződéssel rendelkező keveseket, függetlenül attól, hogy 0,099 euró/m2 összeget, illetve valamivel többet fizettek évenként, ez a visszamenőleges bérleti díj nem érinti. Az alapelvek szerint, akik hat hónapon belül önként nem jelentkeznek, azok sem menekülnek, mert a város szatelit-térképek alapján szólítja majd fel őket, és amennyiben nem hajlandók kifizetni a kétéves visszamenőleges bérletet, akkor azt a város bírósági úton fogja behajtani. Ez természetesen vonatkozik mindenkire, aki városi telket használ, azaz lenyírja a füvet, parkosít, háza, illetve lakóépülete előtt kiskertet csinosít. A márciusi testületi ülésen a visszamenőleges bér kirovását a jelenlévő képviselők többsége nagyon keménynek, sőt embertelennek tartotta, mivel az elmúlt 10-25 évben ezt az ingatlanok eladásainál a város nem kérte, ezenkívül a város polgárai egyszeriben nem büntethetők azért, mert a városi hivatal évek óta nem teljesítette a kötelességét, azaz nem hívta fel minden érintett lakos figyelmét arra, hogy városi telket használ és ezt rendezni kellene. A képviselők ezért elfogadtak egy javaslatot, aminek az volt a lényege, hogy azoktól, akik már megvették illetve megvennék a telkeket, a város nem kérné ezt a visszamenőleges bérleteti díjat. Így aránylag gyorsan, a lakosokat motiválva lehetne megoldani az évek óta húzódó telekrendezést. Ez a városnak is jó lenne, hiszen az így eladott telkek után, amelyeket a város úgysem használ, a telkek árán kívül a jövőben a város nem csekély adóbevételhez jutna. Megoldódna azon személyek ügye is, akik már megvették a telkeket és a város ennek ellenére követeli, vagy követelni szándékozik ezt az irreálisan magas bérleti díjat. Stubendek László polgármester az így módosított alapelveket megvétózta, arra hivatkozva, hogy jogi aggályok merültek fel az elfogadott határozattal kapcsolatosan. Véleménye szerint a lakosságot segíteni kell, viszont ez a megoldás a város számára hátrányos lehet. A hivatalvezető, Kóňa Bohumír pontosított: – Nem teszünk kivételt, mindenkitől szigorúan be fogjuk hajtani, akár perek tömegével is, a törvény által lehetséges, azaz 2 évre visszamenőleg a város által megállapított bérleti díjat. Erre nem kell nekünk semmilyen alapelv, ott a törvény. Végül Keszegh Béla alpolgármester ígérte meg, hogy a hivatal a májusi testületi ülésre új alapelveket fog kidolgozni. Kíváncsian várjuk a fejleményeket… Végül néhány felvetés: Nem lett volna egyszerűbb olyan alapelveket kidolgozni, amelyek a telekrendezést reális áron próbálják megoldani? Nem kellett volna megkérdezni néhány környező város illetéseit, hogy ők hogyan intézték el a telekrendezést, követeltek e ilyenkor visszamenőleges bérletet, használnak-e BDÚ-t, vagy csak a törvény által előírt hivatalos felértékelést vették alapul? Milyen a rendezetlen telkek aránya náluk? A városnak nincs a mai napig e tekintetben elfogadott alapelve. Így a városi hivatal önhatalmúlag úgy értelmezi a dolgokat, ahogy akarja…

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleVILLÁMINTERJÚ
Next articleHarmincöt éves a komáromi Concordia (3.)