HAZA HÍR-MIX Ezt nem hagyhattam szó nélkül

Ezt nem hagyhattam szó nélkül

1234
hirdetés

„Miért van az, hogy mindig a nem arra valók tolakszanak a cselekvés terére és rontják el a dolgokat úgy, hogy kétannyi munka kell a helyrehozásukra, mint kellett volna egyszer jól megcsinálásukra.” (Kodály Zoltán)

 

Stirber-Lajos-226x300Kórusunk, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyeskara címére csaknem egyidőben két levél érkezett. A Dél-Komáromból kapott levélből idézem: „Felkérés; Tisztelt Karvezető úr! Komárom város önkormányzata tisztelettel felkéri Önt és az Ön által dirigált énekkar valamennyi tagját, a „Víz, Zene, Barátság” testvérvárosi találkozó keretén belül a 2013. április 28-án vasárnap délelőtt 10 órakor megrendezésre kerülő KorHatártalan kórusmuzsika találkozóra, a Komárom-Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házba. A tervezett meghívott kórusok közé várjuk a Marianum gyermekkórust, a Gaudium vegyes kart, a Concordia vegyes kart Észak-Komáromból, a dunaszerdahelyi Kék Duna vegyes kart, valamint a dél-komáromi Vox Femina női kart. (…) A korhatártalan kórusmuzsika minden kedves résztvevője számára a helyszínen egyszeri ingyenes étkezést biztosítunk, és igény szerint az utazásuk költségeit is fedezzük.” Természetes, hogy a megtisztelő meghívást örömmel vettük és köszönettel elfogadtuk.

A másik levelet a helyi önkormányzattól kaptuk, amelyben a többek között ez olvasható: „Výpis z uznesenia z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 14. februára 2013. (Kivonat a Komáromi Városi Testület, 2013. február 14-én tartott, 27. ülésén hozott határozatból). Mestské zastupiteľstvo v Komárne neschvaluje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť…”; az írás lényege magyarul: Komárno Város Képviselő Testülete a GAUDIUM vegyes kar részére nem szavazta meg a város költségvetéséből kért támogatást. Számomra egyszerűen érthetetlen, hogy a levél milyen céllal nevez meg további 8, támogatásra nem érdemesült civil szervezetet, arról viszont, hogy kik a támogatottak, és azt mivel érdemelték ki, egy szó sem olvasható.

A GAUDIUM vegyes kar (egyben polgári társulás) fennállásának 11 éve alatt most először fordult (pályázat útján) támogatásért az önkormányzathoz, hogy a zsérei Zoboralja női kar, melyhez a kórust régi baráti szálak fűzik – Zsére község fennállásának 900. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő baráti kórustalálkozóra való – meghívásának eleget tudjon tenni. Mindhiába! A városi költségvetés kultúrára szánt (állítólag) 50 ezer eurójából, a komáromi „hatalmasok” szerint a GAUDIUM-nak, amely rendezvényei – a VOX HUMANA, Adventi hangversenyek, emlékestek, stb. – által Komárom (az egyre lepusztuló város) valódi kultúrára is igényt tartó lakosainak eleddig csak adott; próbálkozik azoknak lelki vigaszt adni – nem jár egy fillér sem. Miért, ki tudja?

Talán azért, mert akiknél a döntés joga, életükben kórusmuzsikát nem hallottak és hallani sem akarnak; kultúrára egyszerűen nincs igényük! De honnan is lenne? Hiszen mindnyájan annak – a tanügyet, iskolát mindmáig uraló – lélekölő, technokrata nevelési rendszernek a neveltjei, amely az iskolából szinte száműzte a művészetekre és a művészetekkel való (érzelmi) nevelést. A mindmáig dúló arrogáns, autokrata iskolapolitika az alap- és középiskolákat teljesítményközpontú „versenyistállókká”, a felsőfokú tanintézeteket pedig szakbarbárképzőkké degradálta. Ennek következtében a mai értelmiségi – diplomát ugyan szerez, de intelligenciát nem kap hozzá, így – tisztelet a kivételnek (ami erősíti a szabályt) –, a kultúra iránti igénye nem alakul ki. A hasonló neveltetésű „városatyát” miért is érdekelné a város kulturális élete? Az „eredmény”: a helyi kulturális rendezvényeken, ünnepi műsorokon, hangversenyeken, általában szemlátomást üresen tátongó a protokollsor. Aki városatyaként sehol nincs jelen, vajon honnan tudhatná, melyik civilszervezet tevékenysége érdemel támogatást? Marad az esetlegesség; dönt az egyéni karrier – érdek, a „haverság”; az igazságtalanság! Bizonyára sokakat érdekelne, ha az illetékesek tájékoztatnák a város adófizető polgárait arról, hogy a városi kultúrára szánt 50 ezer euró közpénz mi szerint került elosztásra, kik és mivel szolgáltak rá a képviselőtestület támogatására. Arról is meg vagyok győződve, hogy mindazok, akik városunkban a kultúrát művelik, és azok is, akik befogadóként arra igényt tartanak, örömmel vennék azt is, ha a városi képvisetlőtestület időnként beszámolna munkájáról, mert a „kincstári optimizmussal” íródott tudósításokban arról még nem sok szó esett. Azt is kíváncsian várjuk, hogy önkormányzatunk mikor rukkol elő például egy, a dél-komáromi képviselőtestület által a kórusok számára felkínált rendezvényhez hasonló ötlettel, kezdeményezéssel.

Apropó! Tisztelt Mestské zastupiteľstvo v Komárne! Révkomáromban, ahol (ha igaz) a lakosság 60%-a magyar ajkú, a magyar kultúrát ápoló civil szerveződések arra sem jogosultak, hogy azokat magyar nyelven szólítsák meg? Mi a gond? A révkomáromi városi képviselőtestületben, illetve városi hivatalban nincs magyar nyelven is fogalmazni, írni tudó ember? Nesze neked dicső 21. század: egyetemes emberi jogok, meg szlovákiai demokrácia!

Stirber Lajos

a GAUDIUM vegyes kar karnagya

hirdetés
Previous articleNem halt meg…
Next articleMegemlékezés a háború befejezéséről