HAZA RÉGIÓ Évtizedeken át volt a nemzet napszámosa

Évtizedeken át volt a nemzet napszámosa

807
hirdetés

Nagyová Žofia „Az év pedagógusa”

Felvételünkön Nagy Žofia nyugalmazott pedagógus Horváth Árpád polgármester gratulációját fogadja Foto: Gőgh Nándor
Felvételünkön Nagy Žofia
nyugalmazott pedagógus
Horváth Árpád polgármester
gratulációját fogadja
Foto: Gőgh Nándor

Gúta újkeletű hagyományai közé tartozik, hogy a pedagógusnap alkalmából a város területén tevékenykedő hét oktatási intézmény (alapiskolák és középiskolák), illetve az óvodák képviselőinek jelenlétében a város vezetése Az év pedagógusa címmel tünteti ki azt a tanárt, aki az iskolán kívül is sokoldalú tevékenységével gazdagítja a város kulturális és művészeti életét.

Nevét szerte az országban ismerik, hiszen pedagógusként két éven át tanfelügyelőként az alapiskolák tananyagának rendszerezését végezte és részt vett az esztétikai nevelés, mint új tantárgy kidolgozásában. Egyike azoknak, akik számára nem fejeződött be a tanítás az utolsó tanítási óra végét jelző csengő megszólalásával. Sokoldalú munkával járult hozzá Gúta kulturális életének gazdagításához. Az alapiskolában megalakította az Úsmev énekkart, majd néhány évvel később már felnőtt diákjaiból a felnőtt kamarakórust. A nyugdíjasotthonban a Harmónia énekkar karmestere és neki köszönhetően a számos fellépésen túl levő énekkar repertoárjához a mai napig a magyar és a szlovák kultúra legtisztább forrásaiból merít. A gútai Szlovák Kultúra Barátai Polgári Társulás vezetőségi tagja, s a szlovák nyelvű megemlékezések, rendezvények szervezője, illetve politikai tevékenységet is folytató egyénisége. Mindezt Horváth Árpád polgármester mondta el köszöntőjében, majd átadta az ünnepeltnek, illetve a korábbi jutalmazottaknak, Kiss Valériának és Paszmár Jánosnak Darázs Rozália szobrászművész emlékplakettjét, amelyet ezentúl évente adományoznak „Az év pedagógusa” címet kiérdemlőknek.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA Feszty-tanya különös „vendégkönyve”
Next articleKrím után Donyeck is orosz lehet