HAZA RÉGIÓ Egy évig áll a szervezet élén Gyarmati Tihamér

Egy évig áll a szervezet élén Gyarmati Tihamér

1068
hirdetés

Rendkívüli tisztújító ülést tartott az MKP járási szervezete

GyarmatiMúlt szombaton tartotta meg Ógyallán rendkívüli tisztújító közgyűlését az MKP járási szervezete. Minderre a párt alapszabályzatából ide vonatkozó előírás adott okot, hiszen annak értelmében került sor a komáromi alapszervezet feloszlatására. Az ülés jelentőségét bizonyítja az is, hogy a konferencián részt vett Berényi József, az MKP országos elnöke, Szigeti László alelnök, valamint az OT több tagja is. A várakozásokkal ellentétben, nem jelent meg a konferencián Czíria Attila, a komáromi városi alapszervezet korábbi elnöke, aki a Híd-MKP együttműködésben mérettette meg magát az önkormányzati választásokon.

A szokástól eltérően, a főbeszámolót nem az eddigi járási pártelnök, hanem Berényi József tartotta meg. A járásban, illetve a járási székhelyen kialakult helyzetről részletes elemzést tartott, amelyben kiemelte, hogy – bár országos szinten sikeres volt az MKP szereplése – a komáromi helyzet, vagyis a párt jelöltjének bukása kihathat akár a jövő évi parlamenti választásokra is, – Sajnos, el kell ismernem, hogy alapvető hibát követtem el akkor, amikor a komáromi funkcionáriusok arról tájékoztattak, hogy lehetőség nyílik a két párt szorosabb együttműködésére. Ezt azzal indokolták, hogy ellenkező esetben ismét dr. Marek Anton nyerheti meg a választásokat. Azt is elmondták, hogy a Híd partnersége csak akkor jöhet létre, ha nem Stubendek Lászlót, hanem Czíria Attilát indítja az MKP polgármesterjelöltnek. Sajnos, hittem a városi szervezet elnökének, és hittem a járási elnöknek. Egyedüli feltételként arra kértem a pártvezetőséget, hogy Stubendek eddigi tevékenysége elismeréseképp, illetve a korábbi választásokon márt bizonyított sikeressége és városvezetési tapasztalatainak átadása érdekében – természetesen, ha bejutna képviselőként az önkormányzatba – alpolgármesteri funkciót biztosítsanak a számára. Csak az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy a Petheő-Czíria páros a polgármesteri tisztségen kívül csak egy hivatalvezetői állásra tartott számot – mondta beszámolójában a pártelnök. – A csúfos vereség után arra kértem a városi pártszervezetet, hogy az alapszabálynak megfelelően alakítsa át az alapszervezet vezetését. Sajnos nem ez történt, lényegében a tagság harmada csak funkcióváltást hajtott végre, nem kerültek feddhetetlen emberek az alapszervezet élére, amelynek döntő többségét azok a személyek alkották, akik az önkormányzati választásokon előadódott helyzetet teremtették. Ezért támogattam én is a komáromi alapszervezet feloszlatását és újraszervezését. Berényi a továbbiakban kitért a párt előtt álló legfontosabb feladatokra, amelyek élén természetesen a parlamenti választások eredményessége áll. Petheő Attila, az MKP járási elnöke is elismerte az önkormányzati választásokon Komáromban elszenvedett vereséget, de rámutatott arra is, hogy a komáromi járási pártszervnek a közeljövőben csak egyetlen feladata van, ez pedig az, hogy a magyar közösség előre tudjon lépni. Ha sikerül Komáromban újjáalakítani az alapszervezetet, akkor bekerül a parlamentbe az MKP, hiszen bizonyított, hogy nem csak a régióban van meghatározó jelentősége a járási székhelynek. Az alapszervezetek négy jelöltet javasoltak a járási pártelnöki tisztségbe. Sokan Petheő Attilát várták vissza, de rajta kívül dr. Szabó Olga, Mgr. Samu István és Gyarmati Tihamér szerepelt még a jelölőlistán. A bemutatkozás előtt Petheő Attila lemondott a jelölésről. Döntését azzal magyarázta, hogy személyét a párton belül több támadás is érte az elmúlt időszakban. – Az, hogy ma visszaléptem, és nem indulok járási elnöknek, úgy gondolom, kifogja a szelet azoknak a vitorlájából, akik engem támadtak. Egyetlen feladatunk van, ez pedig az, hogy a magyar közösség előre tudjon lépni. Ha ezek az emberek abbahagyják a támadást az MKP komáromi járás szervezete ellen, és sikerül Komáromban újjáalakítani az alapszervezetet, akkor bekerül a mkpparlamentbe az MKP. Ha azonban folytatódik a sárdobálás, akkor erre nincs esély. Az utóbbi azonban azzal fenyeget, hogy megszűnik az etnikai alapon szerveződő politizálás a Felvidéken – fogalmazott Petheő, kiemelve azt is, hogy számára „a munka nem politikai pozíció függvénye”, ezért a maga elé kitűzött feladatok teljesítését folytatni kívánja. Petheő visszalépése után az elnöki tisztségért végül hárman, Gyarmati Tihamér, Szabó Olga és Samu István indultak. A szavazás első fordulójában egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok többségét, az elnök személye így a második fordulóban dőlt el, ahol már csak az első körből továbbjutó Gyarmati Tihamérra és Samu Istvánra lehetett szavazni. A megismételt voksolás a két jelölt szoros versenyét hozta, s csupán négy szavazat döntött (51:47 arányban) Gyarmati javára, akinek a mandátuma egy évre szól. Gyarmati Tihamér székfoglalójában elmondta, hogy a parlamenti választásokat követő tisztújító konferenciáig nehéz egy év elé néznek – Ez a mai konferencia abból a szempontból volt fontos, hogy rendezzük a sorainkat, és szerintem ez sikerült is. A küldöttek nyíltan elmondták a véleményüket, és szavazataikkal felállították azt a járási elnökséget, amely hivatott arra, hogy a következőkben dolgozzon – mondta. Az MKP új járási elnöke úgy vélekedett, hogy az MKP parlamentbe jutása Komárom városa és a Komáromi járás nélkül lehetetlen, ezért elnökként a komáromi alapszervezet körül kialakult helyzet rendezését kiemelt feladatnak tekinti. – A komáromi történéseket minél hamarabb és megfelelően le kell zárni, hogy aztán az előttünk álló feladatokra tudjunk összpontosítani. Úgy vélem, az MKP-nak minden emberre szüksége van, és meg fogjuk találni az alapszabály keretein belül azt a lehetőséget, hogy mindazoknak, akik komolyan dolgozni szeretnének, legyen erre lehetőségük. Fontosnak tartom ugyanakkor azt is, hogy amikor Komáromról döntünk, Stubendek Lászlóval is beszélő viszonyban legyünk – mondotta Gyarmati, aki 1991-től politizál, 2004-től a szentpéteri helyi szervezet elnöke. 2009-től tagja az MKP komáromi járási elnökségének, 2011-ben járási alelnökké választották. Megyei képviselői mandátumot szerzett Nyitra megyében, ahol az MKP képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese, valamint a vagyonjogi bizottság vezetője

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA kifli és a csokoládé ára emelkedett a legnagyobb mértékben
Next articleMásfél napos koruk óta egy lakásban élnek a győri kistigrisek