HAZA RÉGIÓ Az Emberi Méltóság Tanácsa megajándékozta a missziót vállaló „selyés“ hallgatókat

Az Emberi Méltóság Tanácsa megajándékozta a missziót vállaló „selyés“ hallgatókat

460
hirdetés

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, id. Lomnici Zoltán és főtitkára, Szunai Miklós április 3-án négyszáz csomagot ajándékozott a Selye János Egyetem hallgatóinak. A húsvéti ajándékokat Juhász György, az SJE rektora és Mészáros János, a Hallgatói Önkormányzat elnöke a Konferencia-központ VIP termében vette át a jeles vendégektől.

Az ajándékozók és a megajándékozottak közös kézfogása

Az esemény elején Juhász György rektor üdvözölte a vendégeket, s az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) köszönetet mondott azért, hogy miután a múlt héten a kárpátaljai magyarokat ajándékozta meg, gondolt az itteni magyar egyetemre és annak hallgatóira is. Azután átadta a szót Lomnici Zoltánnak, akinek a sokrétű tevékenységéről — egyebek mellett a magyar állampolgárságot felvett honfitársaink érdekvédelme kapcsán is – korábban több cikkben számoltunk be.

Az esemény elején Juhász György rektor üdvözölte a vendégeket…

Az EMT elnöke elöljáróban kiemelte Szunai Miklós főtitkár áldásos munkáját, „aki a leghasznosabb magyar és a legnagyobb adományozó“, s eddig hat szentélyt építtetett, például a máriapócsi fatemplomot és a doberdói kápolnát is. Majd a saját nagyon nagy szerelmének nevezte a Felvidéket, ahová először 6 évesen, a 60-as években jött breznóbányai rokonlátogatásra. Elismerte: nem olyan egyszerű dolog magyarnak lenni a Felvidéken, magyarnak megmaradni a szülőföldön, ahol ezer éve is éltek magyarok. Nagy szeretettel és tisztelettel emlékezett a régi jó ismerőséről és a már elhunyt harcostársáról, a legendás hírű, rimaszombati Tamás Ilonka néniről, aki mindvégig elszántan küzdött, s nagy áldozatokat vállalt a felvidéki magyarságért. Sajnálatosnak nevezte: sokadmagukkal együtt hiába remélték, hogy Szlovákia uniós csatlakozása után majd a tájainkon is könnyebb lesz magyarként boldogulni, de nem így alakult…

Lomnici: „Nem olyan egyszerű dolog magyarnak lenni a Felvidéken…”

Majd rátért a látogatásuk előzményeire és okaira. Mint mondta: a múlt héten a kárpátaljai magyarságot azért ajándékozták meg, hogy húsvét közeledtével némi örömöt szerezzenek a felettébb nehéz háborús körülmények között élő nemzettestvéreinknek. Karácsony előtt pedig kaminok vitték a nekik szánt ajándékaikat.

Sajnálattal tette hozzá: az ukrán-orosz háború alatt a korábbi 150 ezer fős kárpátaljai magyar közül nagyon sok volt kénytelen távozni a szülőföldjéről, s pontosan nem lehet tudni, hogy hányra csökkent az odahaza maradottak lélekszáma.

Majd az Erdélyi Magyar Szövetség januári, drámai hangvételű közleményéből is idézett, miszerint az ottani magyarság is rohamtempóban fogy, s az egykor 2 milliós létszám már alig haladja meg az 1 milliót. Ha ez így folytatódik, akkor a több mint ezeréves története ebben az évszázadban véget ér… Úgy véli, hogy a legutóbbi szlovákiai népszámlálási adatok sem adnak okot a derűlátásra. Hiszen a Felvidéken is az egykor majdnem 800 ezres magyarságból, a legutóbbi népszámlálás során már csak 422 ezren vallották magukat magyarnak, illetve 456 ezren vállalták a kettős identitást, vagyis tíz év alatt 36 ezerrel csappant meg az itteni magyarok létszáma.

Az EMT elnöke és főtitkára: Lomnici Zoltán és Szunai Miklós

Az EMT úgy véli, hogy a kisebbségi sorba került, külhoni magyar értelmiségnek döntő szerepe van a magyar jövő formálásában, s az SJE-ről kikerülő magyar szakemberekre jelentős missziós feladat is hárul: egy-egy magyarlakta térségben pozitív hatást kell gyakorolniuk a magyarként való megmaradás és boldogulás érdekében. Az ajándékcsomagjaikkal tiszteletüket akarták jelezni az e téren is helytálló egyetemi vezetés és a „selyés“ egyetemisták felé.

„Az őshonos magyar kisebbség csak azt kéri, hogy a szülőföldjén megmaradhasson magyarnak. Teszi ezt egy olyan korban, amikor a többségi nemzetek politikai-asszimilációs törekvései a nemzetállamok kialakítására irányulnak. Az Európai Unió Tamás Ilonka néninek és a magyar állampolgárságot szintén kért sorstársainak sem biztosított, máig sem biztosít kellő jogorvoslatot, s kivárja azt, hogy a kisebbségi probléma a kisebbségi magyarok elfogyásával – asszimilálódásával oldódjon meg“

– szögezte le id. Lomnici Zoltán.

Szunai Miklós a rangos civil szervezetnek számító EMT magyarság-megerősítő szolgálatáról, célkitűzéseiről is szólt. Hangsúlyozta: a munkájukhoz, ami egyebek mellett konferenciák és más rendezvények szervezésében, valamint adományok gyűjtésében és a külhoni magyarok sokrétű támogatásában is megnyilvánul, magyar állami támogatást sosem kértek és nem is kaptak. Civil szervezetként az emberi és nemzeti méltóságunk, kulturális értékeink, anyanyelvünk védelmében cselekednek, hozzájárulva e kreatív, tehetséges nemzet megmaradásához, felvirágoztatásához.

Ahogy elhangzott: az EMT alelnöke felvidéki személyiség, Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, az első kitüntetettje Tamás Ilonka néni volt, s a nemrég elhunyt Duray Miklós is rászolgált a kitüntetésükre.
Négyszáz ilyen csomag vár az egyetemistákra
Időközben Pozsonyból Horváth Péter is megérkezett, aki az ajándékozás ügyében, Szunai Miklós kérésére közvetített az EMT és az SJG között. Ő 2007-11-ben Szlovákia budapesti nagykövetségén dolgozott, és régi jó kapcsolatban áll az EMT vezetőivel. A bemutatása után Juhász György kiemelte, hogy az egyetemüknek azért is küldetése van, mert a felvidéki magyar értelmiség alul van dimenzionálva… Egyúttal megragadta az alkalmat, és hálás köszönetet mondott mindennemű anyaországból érkező támogatásért. Mészáros János a HÖK nevében hozzátette: a felvidéki magyar jövő érdekében vállalják az említett misszió teljesítését, s ugyancsak megköszönte a négyszáz csomagot, amelyeket hamarosan személyesen osztanak szét a hallgatók között. Végül a jelenlevők megtudták: azokba javarészt használati tárgyakat, például táskákat, olvasószemüvegeket, írószereket, pénztárcákat, sakk-készleteket…, sőt, a húsvétra való tekintettel kölnivizet is csomagoltak.
Balról jobbra: Mészáros János, Lomnici Zoltán, Szunai Miklós és Juhász György
Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk
hirdetés
Previous articleLesz marianumos diák a Tompa Mihály Országos Verseny döntőjében!
Next articleJóval többe kerül a húsvéti bevásárlás, mint tavaly