HAZA RÉGIÓ Az adománygyűjtés tovább folytatódik a kárpátaljaiak megsegítésére

Az adománygyűjtés tovább folytatódik a kárpátaljaiak megsegítésére

768
hirdetés

52833_305_210Egyidejűleg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kéréssel fordul a felvidéki magyarsághoz, továbbra is támogassák és segítsék a meghirdetett kárpátaljai humanitárius segélyakciót.

Köszönik mindenkinek a támogatást, az eddigi adományokat.További céljaik között szerepel, hogy az elkövetkező héten összeállítanak egy olyan lelkészekből és presbiterekből álló önkéntes csapatot, akik felvállalnák a diakóniai szolgálatot és kiutaznának Kárpátaljára. A szolgálat célja a személyes kapcsolatfelvétel, valamint az élelmiszercsomagok eljuttatása a családokhoz és a gyülekezetekhez. Megpróbálják feltérképezni a kárpátaljai helyzetet, dokumentálni a humanitárius segítségnyújtást, és felkutatni azokat a gyülekezeteket és családokat, ahol a segítségnyújtás ilyen formában még nem valósult meg.

Ezért a Diakónia önkéntes lelkészi és presbiteri tagokat keres, akik segítenének a megvásárolt élelmiszercsomagok eljuttatásában és szétosztásában és a megsegített gyülekezetek felmérésében.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata március 1-jén hirdette meg a pénzadományok gyűjtésére létesített bankszámlaszámot és a további tájékoztatást az április 15-éig tartó gyűjtésről.

A támogatás átutalásához szükséges adatok: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja – Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Jókaiho 34, 945 01 Komárno, Všeobecná úverová banka a.s.: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Emellett a pénzadományokat minden református lelkészi hivatal fogadja, és innen történik az utalás a Református Diakóniai Központba. A beérkezett adományokat folyamatosan juttatják el Kárpátaljára.
A tartós és alapélelmiszerek gyűjtését a pozsonyi egyházmegye 5 lelkészi hivatala végzi: Somorja, Apácaszakállas, Jóka, Tany és Csicsó.

A Felvidéken széles körű társadalmi összefogásra szólítja fel a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd , a Családlánc felvidéki szervezetei és sok más civil szervezet az egész magyar közösséget. Továbbra is felhívják mindenki figyelmét a kárpátaljai magyarok támogatására és a gyűjtésekbe való bekapcsolódásra.
Foto: Mudi Róbert berzétei lelkipásztor

HA, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleA húsvéti misztérium két összetevője
Next articlePetro Porosenko tanácsadója lesz Mikulás Dzurinda volt szlovák kormányfő