HAZA HÍR-MIX Aki selyés kisgimis akar lenni, annak érdemes a délután folytatódó nyílt napra...

Aki selyés kisgimis akar lenni, annak érdemes a délután folytatódó nyílt napra elmenni

636
hirdetés

A komáromi Selye János Gimnáziumban az idén szeptember 1-én is indul  nyolcéves gimnáziumi oktatás az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulói részére. A nagymúltú alma materbe február 20-ra nyílt napra hívták őket: előbb 8-10 óra között folyt az intézmény célkitűzéseinek, felvételi követelményeinek és óraterveinek bemutatása, majd 16-18 óra között ismét szeretettel várják a további érdeklődőket a Király püspök utcai iskolaépületbe. Kedvcsinálóként eláruljuk, hogy az első körben mi mindent tudtunk meg.

Andruskó Imre, az SJG igazgatója reggel két kollégájával: a nyílt nap főszervezőjével, Szabó Gáborral és a jövendő prímósok osztályfőnökével, Mézes Péterrel együtt a tanári szobában fogadta a családokat, ahol őket a 2024/25-ös tanévre vonatkozó felvételi feltételekről és a majdani tanáraik névsoráról is tájékoztatták. Megtudtuk, hogy a Nyitrai Tanügyi Hivatal döntése értelmében a következő tanévben 17 olyan kisdiákot vehetnek fel a prímó osztályba, akik sikeresen befejezik az alapiskola 5. osztályát, s eleget tesznek a gimnáziumi felvételi követelményeknek. Az utóbbiak részletei megtalálhatok az intézmény www.sjg.sk weboldalán, s azokat a helyszínen írott formában is megkapták a jelenlevők.

A legfontosabb időpontokat és tudnivalókat e cikkben is közzétesszük: az érdeklődőknek március 20-ig, az alapiskolájukon keresztül, az Edupage-rendszerben, tehát online módon kell jelentkezniük. A felvételi vizsgák május 2-án (csütörtökön) vagy betegség esetén 6-án (hétfőn) 8 órától magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és irodalomból, valamint matematikából lesznek az iskolaépületben. A vizsgák írásbeli részében a felsorolt tantárgyak sorrendje szerint maximum 30, 20 és 50 pont érhető el, továbbá magyar nyelvből és irodalomból pontszámok nélküli, kötetlen beszélgetést is tartanak.

Többletpontokat kapnak a 4. és 5. évfolyam tanulói részére rendezett tanulmányi olimpiák eredményes megoldói és más versenyek győztesei, valamint azok, akik idei félévi bizonyítványának átlaga 1,00-2,00 között volt, illetve a megváltozott munkaképességű tanulók, s előnyt jelent a bizonyítványban szereplő kiváló magaviseleti értékelés is. Az összesített pontszámok alapján az 1-17. helyen végző legsikeresebb tanulók nyernek felvételt az SJG-be, s a felvételi végeredményt csak május 17-én tehetik nyilvánossá. A jövendő prímósok május 20-án 8-17 óra között iratkozhatnak be az első évfolyamba.

A prímósoknál magyar nyelvet és irodalmat Szász Boglárka, szlovák nyelvet és irodalmat Matus Alica, matematikát Záhorszká Zsuzsanna, angol nyelvet Vlahy Anita, spanyol nyelvet Juhos Tamás vagy Hevesi Petruf Alena, német nyelvet Cibulka Csilla, biológiát Mézes Péter, kémiát Fiala Andrea, informatikát Nagy András, történelmet Elek József, földrajzot Kovács Zsuzsanna, testnevelést Gyurenka István, polgári és képzőművészeti nevelést Szabó Gábor, etikai nevelést Szabó Gábor vagy Mézes Péter fog oktatni, a katolikus és református hittan oktatóit pedig a saját egyházuk választja majd ki.

A jövendő osztályfőnök, Mézes Péter bemutatkozása során hangsúlyozta: szeretné megtartani az egészséges egyensúlyt a hagyományőrző, konzervatív nevelési forma és jelenkorunk elvárásai, illetve a vadhajtások lenyesegetésére is irányuló szigor és a gyerekek jó közérzetét elősegítő, szerető engedékenység között azért, hogy a diákok a 8. tanév végéig megfelelő útravalót kapjanak a nagybetűs élethez.

Szabó Gábor tanár úr pedig elmondta, hogy a tantestületi bevezető után a diákok a jelenlegi secundósok vezetésével óralátogatásokon vesznek részt, melyek során ízelítőt kapnak a 8 éves tagozaton folyó oktatás formájából, majd az idősebb diákokat tanító pedagógusokkal is megismerkedhetnek. Eközben a szülők a pedagógusoktól kötetlen beszélgetés során kaphatnak válaszokat a felmerülő kérdéseikre. Nos, mindez így is történt! A Nyitra megyében páratlan magyar nyelvű továbbtanulási lehetőséggel 16 órától további érdeklődők is megismerkedhetnek, s mivel délutánra felszabadulnak a tantermek, azokat más helyszínekkel együtt majd forgószínpadszerűen járhatják végig a családok, miközben a tantermek felszereltségével és a szakköri kínálattal is megismerkednek. Akkor már a pedagógusok is több időt tudnak rájuk szánni, mint a korábbi oktatás során, így alaposabban megismerkedhetnek egymással.

Andruskó Imre az elhangzottakhoz hozzátette: „Sajnos, az oktatási minisztérium jó pár évvel ezelőtt elfogadta azt az elég furcsa törvényt, miszerint az alapiskolák 5. évfolyamból maximum a tanulók 5 százaléka mehet át a gimnázium 8 osztályos tagozatára. Mivel az utóbbiak érdekében Pozsony megyében erősebben lobbiznak, a tárca ezt a jogszabályt úgy módosította, hogy az a 8 hazai megye közül előnyt élvezzen. Vagyis míg az az ottani ötödikesek 10 százalékának nyújtja ezt a lehetőséget, a többi megyében jóval kevesebbnek, csupán 3-4 százaléknak. Ezért e tanévben 18 prímósunk lehet, a következő tanévre pedig csak 17 tanulót vehetünk fel a megnyíló egyetlen kiselsőbe. A létszámcsökkentés azzal magyarázható, hogy ősszel már a vágsellyei szlovák gimnázium is nyithat egy 17 fős nyolcosztályos tagozatot, s az ott engedélyezett létszám kárára a többi intézményét csökkentették”.

Hangsúlyozta: mivel e kétfelvonásos nyílt napukra mintegy 25-30 tanulót várnak, ez azt is bizonyítja, hogy 17-nél többen is szívesen választanák ezt az oktatási formát. „A nyolcosztályos tagozatunk előnyei közül megemlítendő, hogy ott a kisgimisek már a prímótól kezdve két idegen nyelvet (kötelezően angolt, valamint németet vagy spanyolt) tanulhatnak, amelyeket nyolc év alatt magas szinten el lehet sajátítaniuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a matematika és informatika emelt óraszámban történő oktatására, továbbá a diákjaink egészségóvó testmozgására is, vagyis a kötelezően előírt heti 2 testnevelés óra helyett 3 órát tartunk nekik. Emellett a bő félszáz szakkörünkben is fókuszálunk a szintén nagy jelentőséggel bíró tehetséggondozásra, s a nálunk folyó pezsgő diákéletről, külföldi tanulmányi kirándulásainkról, nemzetközi projektjeinkről, partneriskolai kapcsolatainkról, ösztöndíj-lehetőségeinkről… még nem is szóltam. A több évtizedes tapasztalatok is bizonyítják a tovább tartó gimnáziumi oktatás pozitív hozadékait. Megértem az alapiskolák aggodalmát, hogy ekképp pénzt, tanulóként évi 2 ezer eurót veszünk el tőlük, ami a nálunk töltendő négy év alatt fejenként 8, tizennyolc diák esetében pedig 144 ezer eurót jelent, de legfontosabb az, hogy szem előtt tartsuk a gyerekek érdekeit”.

Az egyik érintett anyuka, Csonthó Aranka hajlandó volt elmondani, hogy miért jöttek el a nyílt napra: „A lányunk szívesen jár a negyedi alapiskolába, ahol jó alapokat kapott, színjeles tanuló lett. Mégis úgy gondolom, hogy az SJG-ben, illetve Komáromban majd a jelenleginél is több lehetőséggel élhetne, talán jobban elmélyülne a tantárgyakban, ami még inkább segítené a fejlődését. Tudatosítjuk, hogy minél nagyobb tudásra lesz szüksége a tervezett egyetemi tanulmányaihoz, s ha már most az SJG-t választja, később az itteni eredményei, tapasztalatai alapján még helyesebben eldöntheti, hogy az érettségi vizsgái után milyen irányba haladjon tovább. Mivel eddig nincs tapasztalatunk a nyolcéves gimnáziumi oktatással (a három idősebb gyermekünk közül ketten másutt, négyéves gimnáziumba járnak), eljöttünk körülnézni a mai nyílt napra, s főleg az érdekel, hogy mi az a többlet, amit ez az oktatási forma nyújthat az alapiskolákkal szemben. Mivel én a Selye János Egyetemen vagyok doktorandusz, Komáromban kell eleget tennem a napi kötelezettségeimnek, a lányomat autóval tudnám ide-oda szállítani, s az idő alatt is együtt lehetnénk”.

Az SJG elődjének számító bencés gimnáziumban, amely 1907-ben kapta vissza a főgimnáziumi rangját, az 1944/45-ös tanévig, nyolc éven át folyt a diákok oktatása-nevelése. A korábbi algimnázium még csak 4 éves tagozattal rendelkezett. A II. világháborút követő politikai-társadalmi változásoknak, így a beneši dekrétumnak „köszönhetően“ bezárták az alma matert. Aztán amikor 1950-ben, az első csehszlovákiai magyar tannyelvű középiskolaként ismét fogadhatott diákokat, már csak négyéves oktatást nyújtott. A ´89-es rendszerváltás után, vagyis 1992-ben Ipóth Barnabás igazgató úr úgy döntött, hogy újraindítja a 8 éves tagozatot, ami némi megszakításokkal, három évtizede szinte folyamatosan működik. Majd az oktatási tárca tizenegy évvel ezelőtt a hazai magyar gimnáziumok közül egyedüliként nekünk engedélyezte a 8 éves helyett 6 éves tagozat megnyitását. Mivel azonban a következő évben országszerte eltörölte ezt a lehetőséget, ezért további 6 éves tagozat nem nyílhatott, ahelyett az SJG is visszatért a 8 éves tagozat indításához.

Nagy-Miskó Ildikó, dunataj.sk

hirdetés
Previous articleFelmérés: A lakosság 66%-a a ruhavásárláson spórolna, ha nehéz helyzetbe kerülne
Next articleSzerdán Nyitra megye egész területén közúti ellenőrzések lesznek