HAZA RÉGIÓ A Radetzky-huszárokra emlékeztek

A Radetzky-huszárokra emlékeztek

1205
hirdetés

Alapy Gáspár egykori komáromi polgármester 1943-ban a maga és utódai nevében ígéretet tett arra, hogy minden év június 15-én, délelőtt 11 órakor megemlékeznek a Radetzky-huszárokról, akik a piavei csatában haltak hősi halált. Ennek eleget téve a városvezetés idén is megkoszorúzta a Radetzky-huszárok emlékművét, ahol Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika, a Jókai Mór Gimnázium igazgatónője mondott ünnepi beszédet.

Magyarország mint az Osztrák-Magyar Monarchia része, külügyeiben nem független politikai hatalomként lépett be az első világháborúba. Olaszország 1915. május 23-án üzent hadat a Monarchiának. A front Isonzónál nyílt meg, ahol 1915 nyarától 1917 októberéig összesen 12 csatát vívtak. Közben hazánkban állandósultak a sztrájkok, a tüntetések, az utánpótlás akadozott, a lakosságnak elege volt a háborúból, békét kívánt. Ilyen helyzetben került sor a háború utolsó évében a második piavei csatára, amely során a monarchiabeli csapatok támadást intéztek az olaszok ellen.

„A nagy támadás a terv szerint június 15-én hatalmas pergőtűzzel és gázlövéssel kezdődött. Délig minden jól ment. Ekkor fordult a kocka. Az ellenség árulás folytán és telefonbeszélgetéseink lehallgatásából tudta a mi támadásaink időpontját. Előrenyomult csapatainkat a tüzérség a köd miatt nem támogathatta. A véres veszteség igen nagy volt. A döntő támadás frontján a csatát elvesztettük.” – olvasható Julier Ferenc katonai szakíró írásában.

Itt esett el az a 639 Radetzky-huszár, akik a legnagyobb önfeláldozással és elszántsággal küzdöttek a magyar becsületért. 25 évvel a piavei csata után a volt ezredtársak emlékbizottsága úgy határozott, hogy emlékművet adományoz Komárom városának. Emellett báró Török Géza nyugalmazott ezredes Alapy Gáspár polgármesternek átnyújtott egy 2500 pengőt tartalmazó betétkönyvet azzal a kérelemmel, hogy a város minden év június 15-én mondasson gyászmisét és tartasson istentiszteletet, illetve hogy a város polgármestere vagy képviselője délelőtt 11 órakor, amikor a leghevesebben dúlt a piavei csata, koszorúzza meg a hősi emlékművet. Alapy Gáspár erre mind a maga, mind utódai nevében igent mondott.

Ezen intenciókat követve gyűltünk most össze, hogy emlékezzünk a Radetzky-huszárokra és azokra a tiszteletet érdemlő felmenőinkre, akik annak reményében küzdöttek az olasz frontokon, hogy a boldog békeidők visszahozhatók. Így emlékezem én is nagyapámra, aki két lövés következtében rokkantan, de hazatért. Ezért állhatok magam is itt – mondta emlékező beszédében Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika, a Jókai Mór Gimnázium igazgatónője.

A megemlékezés koszorúzással ért véget.

komarom.hu

hirdetés
Previous articleDuna Nap
Next articleKoncertek, gyermekprogramok, bor és fröccs – hangulatos lesz a Komáromi Nyár!