Kezdőlap KULTÚRA A Komáromi Napokról (2.)

A Komáromi Napokról (2.)

374
MEGOSZTÁS

Obrázok4Előző heti ígéretemhez híven, jelen írásom fő tartalmi fonalát a XXIV. Komáromi Napok pénzügyi mérlegére fűzöm. Mivel e cikk fizikai keretei nem elegendőek ahhoz, hogy valamennyi kiadást taxatívan felsoroljak, így beszámolómban a főbb tételekre kívánom fektetni a hangsúlyt. Fontos megjegyezni, hogy a fesztivál legvégső záróelszámolása még hátra van, de az alább olvasható adatok természetesen nem légből kapottak. A teljes költségvetés – annak végleges lezárása után – egyébként mindenki számára elérhetővé válik a világhálón.

Abból a tényből kiindulva, hogy a számok önmagukban állva sokszor nehezen értelmezhetőek, úgy döntöttem, hogy az idei év mérlegét párhuzamba állítom az egy évvel ezelőtt lezajlott XXIII. Komáromi Napok adataival. A dr. Marek Anton által vezetett város utolsó, illetve a Stubendek László irányította Komárom első nagy fesztiválja napra pontosan ugyanakkor, április 24-én vette kezdetét, bár idén huszonnégy órával rövidebb ideig, május 3-ig tartott. Az időtartam csökkenése ellenére a programok száma nőtt: idén a két városrészben összesen 258 eseményre került sor a tavalyi 238-cal szemben, melyből az észak-komáromi programok száma 118-at tett ki, míg egy évvel ezelőtt 110-et. Fontos változás még, hogy idén a városi hivatal mellett a Gombaszögi Nyári Tábor csapata is részt vett a fesztivál szervezésében, mely tény azóta is kontraverz vitáknak képez táptalajt, elég csak a legutóbbi testületi ülésre gondolni. A lakosság által legnagyobb számban látogatott események kétségkívül a koncertek, melyek alapvető feltétele a minőségi színpad és technikai felszereltség. A tavalyi esztendőben a nagyszínpad technikai költségei összesen 9 700 eurót tettek ki, míg idén ez a tétel 6 800 euróra apadt, mely összegbe már belefoglaltatnak a Tiszti pavilon amfiteátrumának és a Borok utcáján található kisebb színpadnak a költségei is. Utóbbi építését és üzemeltetését az előző évben külső szponzor állta. Míg a szabadtéri amfiteátrum technikai költségei tavaly 2 160 euróra rúgtak, addig idén már e tétel is a fentebb kimutatott 6 800 euró része. 2014-ben emellett az Anglia parkban is kiszámlázásra került 360 euró technikára az idei nullával szemben. Az egyes tételek összeadása után elmondható, hogy a technikai költségek terén markáns megtakarításra került sor az előző évhez képest, hiszen a 2014-es 12 220 eurós költség idén 6 800 euróra csökkent. Ami a produkciókat illeti, 2015-ben a nagyszínpadon fellépő 22 zenekar összgázsija 26 500 euró volt, míg egy évvel korábban 21 produkció kóstált 19 207 eurót. Mindezzel párhuzamosan, a Borok utcáján található színpad 2014-ben kilenc fellépőnek adott teret 1 800 euróért, idén 7 produkció került 1 650 euróba. A Tiszti pavilon szabadtéri színpadán a XXIII. Komáromi Napokon 17 produkcióra került sor 12 500 euróért, idén 15 műsort tekinthettek meg a nézők, melyeknek összköltsége 7 500 euróra rúgott. 2014-ben a fellépők gázsija összesítve tehát 33 507 euró volt, míg idén mindez 35 650 euróba került. Ha ehhez hozzávesszük a technikai költségeket, akkor a tavalyi 45 727 eurós költség az idei évben 42 450 euróra apadt. A Borok utcáján 2015-ben összesen tizenöt borász termékeit kóstolhattuk meg. A szervező Festivitas Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elmondható, hogy eladások terén a legjobban teljesítő pincészet Kasnyik Gáboré volt, őt Mátyás András, Matusek Zoltán, Bott Frigyes és Hengerics Péter követi. A felek közti szerződések értelmében az utca összbevételének 70 százaléka a pincészetet, míg a fennmaradó 30 százalék Komárom városát gazdagítja. A végösszeg tekintetében a tavalyi évvel összehasonlítva a különbség markáns, mivel azonban hivatalosan a mérleg még nem lett a képviselőtestület elé tárva, így jelen pillanatban én is tartózkodnék ennek közzétételétől. Ami azonban tény, ez a pénz teljes mértékben városunk költségvetésébe folyik be, s a tavalyi, jóformán értékelhetetlen bevétellel szemben immár jelentősnek mondható összegről van szó. A legutóbbi testületi ülésen pár képviselő nehezményezte, hogy mi szükség van külsős cég szervezésbe való bevonására. Ez véleményem szerint egy hosszabb vitának a kezdete. Ami azonban elvitathatatlan: kiváló fesztiválon vagyunk túl, mely fel tudott nőni az idén 750 éves város által megkövetelt nívóhoz.

Szitás Péter

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés