HAZA Pozvánka – Meghívó

Pozvánka – Meghívó

Občianske združenie

WELFARE

Ružová 3030/5, 945 01 Komárno,
IČO: 42212740, DIČ: 2023701196
tficza@gmail.com; 0907 619010
POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať
na medzinárodnú konferenciu
Celoštátna odborná konferencia pre pracovníkov
pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky
s medzinárodným zastúpením
25 – 26. september 2014
WELLNESS HOTEL PATINCE,
Patince 431 * 946 39 Patince;
GPS súradnice: N47°44’5’’ E18°18’27’’
Organizátorom konferencie je Občianske združenie
WELFARE. Projekt je realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie
na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014.
Program konferencie:
Štvrtok, 25.09.2014
12:00 – 13:00 – Registrácia účastníkov konferencie s občerstvením
13:00 – 13:15 – Otvorenie konferencie
13:30 – 14:30 Dr. Felvinczi Katalin – Výzvy súčasnej protidrogovej
politiky, a to najmä s ohľadom na nové psychoaktívne
drogy a preventívne aktivity
14:30 – 15:00 Prestávka na občerstvenie
15:00 – 16:00 Doc. Demetrovics Zsolt, PhD. – adikcie
správania, jej miesto medzi ostatnými závislosťami
16:00 – 17:00 prim. Dr. Zacher Gábor – „Designer drogy”
– inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou
17:00 – 18:00 Diskusia * 18:00 – Večera
Piatok, 26.09.2014
9:00 – 9:30 Priebežná registrácia s občerstvením
9:30 – 11:30 PhDr. Ladislav Csémy (ČR). Prim. MUDr.
Karel Nespor, CSc. – Užívanie návykových látok medzi
dospievajúcimi v krajinách Vyšehradskej skupiny; Rituály
v prevencii a liečbe návykových chorôb
11:30 – 12:00 Prestávka na občerstvenie
12:00 – 13:00 PhDr. Ingrid Hupková, PhD. – riziká a ohrozenia
nelátkových návykových chorôb vo vzťahu k mládeži
13:00 – 14:00 Diskusia
14:00 Záver konferencie
14:00 – 15:00 Obed