HAZA RÉGIÓ Véget ért a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetem Komáromban, viszlát jövőre!

Véget ért a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetem Komáromban, viszlát jövőre!

462
hirdetés

A komáromi Danubius szállóban július 14-én megtartott záróünnepséggel, illetve a Klapka-induló dallamai közepette megvalósult közös emlékfotózkodással ért véget a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének XXXI. Jókai Mór Nyári Egyeteme Komáromban. A szakmai továbbképzés 86 résztvevője öt napon át, négy szakcsoportban gyarapította az ismereteit, miközben újabb élményekkel és barátságokkal is gazdagodott.

Közös emlékfotó a hazautazás előtt

Vörös Mária, az SZMPSZ országos alelnöke a hazautazásuk előtt utoljára üdvözölte a pedagógusokat, majd hangsúlyozta: ez a nyári egyetem elsősorban a szakmai igényessége miatt tartozik a legjelentősebbek közé. „Az elhivatott pedagógus sosem felszínes, hanem mindig a minőséget keresi…” – mutatott rá. Azután felkérte Molnár Lajos intézményvezetőt (budapesti Kürt Alapítványi Gimnázium) a Változó pedagógusszerepek című előadása megtartására.

Vörös Mária, az SZMPSZ országos alelnöke

Az előadó a számára biztosított fél óra alatt humorral és játékossággal átszőtt feladatokat is adott a jelenlevőknek, miközben együtt keresték a választ e kérdésre: milyen kulcsirányai vannak a változó pedagógusszerepeknek. Kiemelte: „A 21. század információs sztrádája és a tájainkra beköszöntött demokrácia is megváltoztatta a pedagógusok szerepét, akik jelenkorunkban nem maradhatnak meg a 19. századbeli poroszos oktatási módszerek és eszköztár mellett. Napjainkban partnerként kell kezelni a diákokat, miközben a tanítási órákon folyamatosan feladatokkal kell ellátni őket…”- fogalmazott.

Molnár Lajos intézményvezető (budapesti Kürt Alapítványi Gimnázium)

Utána következett az idei JMNYE kiértékelése: a szakcsoportok vezetői és/vagy előadói összefoglalták a héten történteket. Ez alkalommal négy szakcsoport működött, melyek a következők voltak: 1. Osztályfőnöki pozíciót betöltő pedagógusok specializációs képzése, 2. Holisztikus szemlélet a vizuális nevelésben, 3. Játékok, táncok, dalok és szokások a Vág-Garam közéből, 4. Az új tudásgeneráció – Kreatív és kritikai gondolkodás a modern oktatásban. Az egyes csoportok tagjai frappáns, rövid videófilmmel színesített bemutatókat is tartottak, a vizuális nevelés szakcsoport résztvevőinek munkáit pedig a helyszínen közszemlére bocsátották.

Elnöki emlékfotó a csoportvezetőkkel

Az értékelés során egyebek mellett azt is megtudtuk, hogy „az álmok egy jó tanítóval kezdődnek, aki hisz a tanítványában, és felsegíti őt a következő lépcsőfokra”. Továbbá azt is, hogy „a művészet erejével nagyon jól lehet hatni a gyerekekre, s a művészeti oktatásnak manapság még inkább létjogosultsága van, mint korábban volt”. Arról is szó esett, hogy az egyre több kihívás közepette miként lehet kreatív a pedagógus, akinek tudnia kell együtt változni a rohamléptekben változó világgal… A csoportvezetők emléklapot és kis ajándékot, majd a csoportjuk tagjainak továbbítandó tanúsítványokat vehettek át Fekete Iréntől, az SZMPSZ országos elnökétől, akinek a zárszavával ért véget az idei ismeretgyarapítás.

Nehéz időkben is csak kreatívan…!

„A szakcsoportok élvezetes beszámolói, bemutatói és a szemet gyönyörködtető kiállítás alapján bizton állíthatjuk, hogy a mögöttünk levő néhány nap nem múlik el nyomtalanul. Sok kérdésre választ kaptunk. Mások gondolkodóba ejtettek bennünket, ismét mások bennünk ragadtak azért, hogy kutakodásra késztessenek, és őszintén bevallom: van bennem számtalan olyan kérdés, amelyre még meg kell fejtenem a választ. Meggyőződésem, hogy a tudásanyagon kívül ötletek, leleményes megoldások leltek gazdára, szakmai és emberi kapcsolatok születtek, hiszen igyekeztünk a kihívásokra megfelelő válaszokat adni, együttműködve alkotni, létrehozni valami jót, valamit, amitől az élet szebbé és hitelesebbé válik, ami összeköt bennünket, felvidéki magyar pedagógusokat” – hangzott el az elnöki zárszóban.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke

Hangsúlyozta: a rimaszombati és a komáromi nyári egyetem üzenete ugyanaz volt: „az oktatásnak az ország prioritásai közé kell tartoznia, a nem megfelelő oktatásnak ugyanis hatalmas társadalmi költségei vannak, míg az oktatási szint emelése gazdasági hozamokkal jár”. Hozzátette: a pedagógustársadalomnak tudnia kell, merre halad a világ, mire készítsük fel a gyermekeket, hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá és boldoguljanak. „Ha nem nyitunk az öles léptekkel változó világ felé, az elrobog mellettünk. Önállóan gondolkodni képes, problémamegoldó, megfelelő tantárgyi kompetenciákkal és társas érzelmi készségekkel rendelkező fiatalok a jövő emberei, akiket felnevelni – a mi feladatunk” – fejtette ki Fekete Irén.

Nagy tapsot kaptak a fürgelábú táncosok…

Majd feltette az általa mindjárt meg is válaszolt kérdést: „Vajon mennyit tudunk mozgósítani mindabból, amit összegyűjtögettünk ezen a dolgos, ámde egyben kellemes hét alatt? Bízom benne, hogy eleget”. Végül köszönetet mondott valamennyi foglalkozásvezetőnek, csoportvezetőnek, szervezőnek, fotósnak, hangtechnikusnak, a sok-sok háttérembernek az odaadó segítségéért.

A záróünnepség résztvevői 1.

„A hála szavai illessenek minden egyes pedagógust, aki családját, otthoni teendőit félretéve beült az iskolapadba, hogy ő maga is több és jobb legyen, hogy azok lehessenek tanítványai is. Ez elkötelezettséget és az új pedagógiai szemléletekhez való pozitív hozzáállást jelent” – szögezte le. Azzal búcsúzott, hogy a nyári egyetem kapuját egy esztendőre bezárják, de annak kulcsát gondosan megőrzik, hiszen jövőre remélhetőleg újabb csapat érkezik a XXXII. Jókai Mór Nyári Egyetemre.

A pénteki záróünnepség résztvevői 2.

Az elnökasszony a Ma7-nek elmondta: a különféle kísérő programokkal (Tóth Péter Lóránt „Versvándor” előadóestjével, városnézéssel, táncházzal és dél-komáromi erődmustrás tanulmányúttal) színesített továbbképzés résztvevői között, csütörtökön délután a Csillagerődben jeles venndég, dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár is tiszteletét tette, s a jókívánságaival erősítette bennük a sikeres pályájukhoz szükséges kitartást és hivatástudatot.

A vizuális nevelés szakcsoport tagjainak műveiből 2.

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleA tűzoltóság tájékoztatása szerint több járásban is fokozott a tűzveszély
Next articleJubileumi 60. Járási Dal- és Táncünnepély: Kolozsnémán tovább ég az útmutató fáklyaláng