HAZA DUNATÁJ Ügyvezető igazgató a Comorra Servis élén

Ügyvezető igazgató a Comorra Servis élén

1022
hirdetés

Megtartotta 28. tanácskozását a komáromi képviselőtestület

OÁprilis 11-én megtartotta 28. ülését a komáromi képviselőtestület. A programon 23 pont és 6 bizottsági beszámoló szerepelt. Ezek közé tartozott a határozatok teljesítésének ellenőrzése, lakásügyi és szociális kérdések, 6 szakbizottsági beszámoló a városi vagyon eladásáról és bérbeadásáról, egy általános érvényî rendelet a sportpályák üzemeltetési rendjéről, területrendezési terv módosításáról, pénzügyi és vagyonjogi, oktatási és kulturális kérvények és javaslatok megtárgyalása, főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről és személyzeti kérdések, valamint tájékoztatás a városi hivatal struktúraváltásáról.

Az előterjesztett anyagokkal kapcsolatban vita alakult ki, s végül két vagyonjogi kérdésben nem született pozitív döntés, de a határozati javaslatok mind jóváhagyásra kerültek. A tanácskozás elhúzódott a késő esti órákig, a polgármester néhány perccel éjfél előtt zárta le. Az alábbiakban érintem majd a legfontosabb döntéseket. A határozatok ellenőrzésénél e sorok írója kritikusan említette a 1011/2013 határozatot, ahol a testület elutasította a Gaudium Polgári Társulás kérvényét a zsérei kórustalálkozóra. Egyben felkértem a polgármestert, hogy tartalékalapjából támogassa meg a kórus kiutazását, mivel a várost fogja képviselni. A bizottság és a hivatal részéről az a válasz érkezett, hogy ők inkább a helyi rendezvényeket támogatják. A polgármester a javaslatomról nem nyilatkozott. A szociális és lakásügyi kérdéseket jóváhagyták.

A testület módosította a területrendezési tervet az I/63-as főút melletti, Őrsújfalu és Komárom közötti területtel kapcsolatban (itt eredetileg üvegházak voltak), ahol Hoffer Ferenc vállalkozó benzinkút és vendéglő építését tervezi. Az idegenforgalmi és tájékoztatási iroda beterjesztésénél elhangzott, hogy készül az új tájékoztatási iroda, amely a Klapka téren, a Zichy palota alagsorában nyílik meg. Nagyon fontos volt az új általános érvényű rendelet jóváhagyása, amely szabályozza a város területén levő sportpályák üzemeltetését, karbantartását és védelmét. A 21 vagyonjogi kérdés közül kiemelném a volt poliklinika eladásának versenytárgyalási tervét, valamint a moziépület hosszú távú bérbeadását Ryšavý Baltazár vállalkozónak, aki a filmelőadások mellett sok egyéb tevékenységet is tervez a belvárosi épületben. Pénzügyi kérdésekben a testület jóváhagyta egy 150 000 eurós célirányú kölcsön felvételét a VÚB banktól, továbbá a Comorra Servis 2013-as költségvetését, amely a bevételek és a kiadások területén 1 041 964 euró, ebből a város hozzájárulása 532 962 euró. Egyben jóváhagyta a testület a kapitális jellegî kiadások tervezetét a 2013-as évre, amely 39 tervezett beruházást tartalmaz. Jóváhagyta a testület a KOMVaK vízmîvek és a város közötti tartozási elszámolást. Az Eötvös utcai iskolai tornaterem javításának céljaira a 20 996 euró állami támogatást a város 3 600 euró hozzájárulással egészíti ki. Jóváhagyta a testület az idei Pro Urbe- díjasokat, amelyre három javaslat érkezett, név szerint RNDr. Ipóth Barnabás pedagógusra, György Batta újságíróra és a 125 éves Duna Menti Múzeumra. A szavazásnál, mivel csak két Pro Urbe-díjat ítél oda a város, az első két javaslatot fogadták el. Komárom tiszteletbeli polgárává fogadja Ivan Reitman hollywoodi filmrendezőt, aki 1946-ban városunkban született, majd 1951-ben családjával Amerikába emigrált. Személyzeti kérdésekben a polgármester javasolta a Comorra Servis járulékos szervezet igazgatójának a leváltását, mivel a cég ráfizetéses és az igazgató elvesztette a polgármester bizalmát. Hosszadalmas vita után, melynek során a Híd-frakció külön tanácskozást tartott, a testület leváltotta tisztségéből Nágel Dezső mérnök igazgatót. Helyére Mgr. Nagy Tamást választották meg ügyvezető igazgatónak 2013. április 12-től egészen a pályázat lezárásáig.

A legközelebbi ünnepi testületi ülés 2013. április 26-án lesz.

Dr. Bende István

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleTúlélte a bostoni maratonit és a texasi gyárrobbanást is
Next articleMOZI: Eleven testek