HAZA HÍR-MIX Történelmi esemény színhelye volt szombaton a Szent András-templom

Történelmi esemény színhelye volt szombaton a Szent András-templom

2283
hirdetés

Papszentelés Komáromban

pap4Első ízben fordult elő az újkori történelemben, hogy nem a pozsonyi dómban, vagy az érsekség pap3nagyszombati főtemplomában került sor papszentelésre. Orosch János nagyszombati érsek, aki korábban Komáromban is tevékenykedett, eleget tett Elek László esperes-plébános kérésének és a papszentelés színhelyéül Komáromot jelölte ki. Az érsek sajnálatos egészségügyi problémái miatt – ezúton kívánunk neki mielőbbi gyógyulást -, a szombati felszentelést Hulko János pozsonyi segédpüspök végezte el. A zsúfolásig megtelt templomban a Beliczay F-dúr mise néhány részlete is elhangzott, ami ezúttal is a hívek, illetve a mintegy hatvan résztvevő katolikus pap csodálatát és elismerését érdemelte ki. A két diakónus, a perbetei Nagy Péter és a naszvadi Jelencsics Erich Gábor a felvidéki plébániákon teljesítik majd papi szolgálatukat.

pap1Érdekes, hogy erre a kimagaslóan nagyjelentőségű, történelmi pillanatra sem a komáromi városi televízió, sem más mozgóképes média nem volt kíváncsi. Az eseményről bővebb leírást a Dunatáj regionális újság közöl majd legközelebbi számában. Legalább egy pontos krónikási feladatot felvállaló lap is van régiónkban…

M.L. /DUNATÁJ

hirdetés
Previous articleAz igazi adventi koszorú elkészítése és jelentése
Next articleRangos sebészeti konferencia színhelye volt Gúta