HAZA HÍR-MIX Mi az igazság? (II.)

Mi az igazság? (II.)

1066
hirdetés

Az ógyallaiak szerint a KOMVaK ködösít és  időt húz

PENZ-300x190Mint arról lapunk legutóbbi számában beszámoltunk, Ógyalla polgármestere levélben figyelmeztette a KOMVaK vezetőségét, hogy rendezze a várossal szembeni tartozását. A válaszlevélben a KOMVaK a feltüntetett és dokumentált érvekre érdemben nem reagált. Időhúzásnak tűnik az a gyermeteg magyarázata is, hogy valójában a KOMVaK nem a városvezetéssel, hanem a városi vízművel kötött szerződést…

Ez a magyarázat azért is sántít, mivel, a rendelkezésünkre álló szerződésmásolatokon Ógyalla városi körpecsétje látható, s a szerződést az akkori polgármester, illetve Olláry Viktor mérnök, mint a KOMVaK elnökségének elnöke, ill. Sánta Béla, az elnökség tagja látta el kézjegyével!

Az egyértelmű, hogy a hátérben pártpolitikai érdekek játszottak szerepet. Ennek köszönhető az, hogy az akkori környezetvédelmi miniszter, Miklós László hivatala mintegy 40 millió korona értékben kötött szerződést a KOMVaK-kal, megsértve az EU akkor érvényes feltételeit, hiszen a miniszter a határozatban nem tüntette fel a beruházó kilétét. Akkoriban az MKP élén Bugár Béla állt, ám ennek ellenére – mivel a szerződés feltételeit a KOMVaK nem teljesítette – a minisztérium utólag már nem rendezhette a beruházást.

Mivel a beruházás nem csekély összege lényegében így éveken át várt a megtérítésre, utolsó lehetőségként azt megvételre javasolták Ógyalla számára. A városi képviselőtestület 9 MKP-s tagja megszavazta és határozatban a polgármesternőt kötelezte a kölcsön felvételére és a pénz átutalására a KOMVaK számlájára. Ezt a határozatot Zemko Margit polgármester megvétózta, hiszen az önkormányzatok költségvetési feltételeire vontakozó szabályok alapján  egy város nem vehet fel kölcsönt az általa irányított cégek vagyonának bővítésére. Ennek ellenére az ógyallai önkormányzat a javaslatot ismételten megszavazta, s az önkormányzati törvény értelmében a polgármesternőnek most már kötelessége volt az ügymenetet lebonyolítani. Egyedüli lehetséges megoldás az lett volna, ha az ógyallai polgármester azonnal a határozat ügyészségi felülvizsgálatát kéri. Erre a jogi lépésre azonban nem került sor.

Ógyalla városa 2010-ben a zsolnai Dexia Banka Slovensko Rt.-től vette fel az 1 millió 175 ezer 629 eurós kölcsönt, húszéves törlesztési időre. A kölcsön kamata addigra az EUROBOR alapján minimum 527 ezer euró lesz! Ezek után illik arról is szólni, hogy az eredetileg 2 millió koronás városi önrész helyett valójában 2 millió eurót (!) kell Ógyallának kifizetnie.

Egyre többen hangoztatják, hogy az ominózus csatornahálózat-bővítés valós értéke sokkal kevesebb, mint azt korábban az illetékesek állították. Erre csakis egy alapos, független, bíróság által kijelölt szakértő adhat majd választ. Tekintettel arra, hogy a felsoroltak alapján egyre nagyobb a gazdasági bűncselekmény elkövetésének a gyanúja, s mivel az ógyallai polgármesternő köteles védeni a város vagyonát, amennyiben nem sikerül a KOMVaK-kal érdemi megegyezésre jutnia, s visszakapni a jogtalanul megszerzett pénzt, jogi, bírósági útra kell terelnie az ügyet, melyet ezúttal nem lehet polgári perrendtartás alapján elvégezni, hanem büntetőjogi pert kell indítani.

DUNATÁJ HETILAP

 

hirdetés
Previous articleA Pathi Wellnessfürdő legújabb akciója !
Next articleÉrtékelés vagy propaganda?