Kezdőlap HÍR-MIX Mi az igazság? (II.)

Mi az igazság? (II.)

357
MEGOSZTÁS

Az ógyallaiak szerint a KOMVaK ködösít és  időt húz

PENZ-300x190Mint arról lapunk legutóbbi számában beszámoltunk, Ógyalla polgármestere levélben figyelmeztette a KOMVaK vezetőségét, hogy rendezze a várossal szembeni tartozását. A válaszlevélben a KOMVaK a feltüntetett és dokumentált érvekre érdemben nem reagált. Időhúzásnak tűnik az a gyermeteg magyarázata is, hogy valójában a KOMVaK nem a városvezetéssel, hanem a városi vízművel kötött szerződést…

Ez a magyarázat azért is sántít, mivel, a rendelkezésünkre álló szerződésmásolatokon Ógyalla városi körpecsétje látható, s a szerződést az akkori polgármester, illetve Olláry Viktor mérnök, mint a KOMVaK elnökségének elnöke, ill. Sánta Béla, az elnökség tagja látta el kézjegyével!

Az egyértelmű, hogy a hátérben pártpolitikai érdekek játszottak szerepet. Ennek köszönhető az, hogy az akkori környezetvédelmi miniszter, Miklós László hivatala mintegy 40 millió korona értékben kötött szerződést a KOMVaK-kal, megsértve az EU akkor érvényes feltételeit, hiszen a miniszter a határozatban nem tüntette fel a beruházó kilétét. Akkoriban az MKP élén Bugár Béla állt, ám ennek ellenére – mivel a szerződés feltételeit a KOMVaK nem teljesítette – a minisztérium utólag már nem rendezhette a beruházást.

Mivel a beruházás nem csekély összege lényegében így éveken át várt a megtérítésre, utolsó lehetőségként azt megvételre javasolták Ógyalla számára. A városi képviselőtestület 9 MKP-s tagja megszavazta és határozatban a polgármesternőt kötelezte a kölcsön felvételére és a pénz átutalására a KOMVaK számlájára. Ezt a határozatot Zemko Margit polgármester megvétózta, hiszen az önkormányzatok költségvetési feltételeire vontakozó szabályok alapján  egy város nem vehet fel kölcsönt az általa irányított cégek vagyonának bővítésére. Ennek ellenére az ógyallai önkormányzat a javaslatot ismételten megszavazta, s az önkormányzati törvény értelmében a polgármesternőnek most már kötelessége volt az ügymenetet lebonyolítani. Egyedüli lehetséges megoldás az lett volna, ha az ógyallai polgármester azonnal a határozat ügyészségi felülvizsgálatát kéri. Erre a jogi lépésre azonban nem került sor.

Ógyalla városa 2010-ben a zsolnai Dexia Banka Slovensko Rt.-től vette fel az 1 millió 175 ezer 629 eurós kölcsönt, húszéves törlesztési időre. A kölcsön kamata addigra az EUROBOR alapján minimum 527 ezer euró lesz! Ezek után illik arról is szólni, hogy az eredetileg 2 millió koronás városi önrész helyett valójában 2 millió eurót (!) kell Ógyallának kifizetnie.

Egyre többen hangoztatják, hogy az ominózus csatornahálózat-bővítés valós értéke sokkal kevesebb, mint azt korábban az illetékesek állították. Erre csakis egy alapos, független, bíróság által kijelölt szakértő adhat majd választ. Tekintettel arra, hogy a felsoroltak alapján egyre nagyobb a gazdasági bűncselekmény elkövetésének a gyanúja, s mivel az ógyallai polgármesternő köteles védeni a város vagyonát, amennyiben nem sikerül a KOMVaK-kal érdemi megegyezésre jutnia, s visszakapni a jogtalanul megszerzett pénzt, jogi, bírósági útra kell terelnie az ügyet, melyet ezúttal nem lehet polgári perrendtartás alapján elvégezni, hanem büntetőjogi pert kell indítani.

DUNATÁJ HETILAP

 

hirdetés