HAZA RÉGIÓ Komáromi közrend, közlekedés és környezetvédelem

Komáromi közrend, közlekedés és környezetvédelem

885
hirdetés

vt-banner-150x100

Hatályba lépett a határozat, amely a komáromi képviselő testület mellett működő szakbizottságok tagságát véglegesítette. Így, a már korábban megalakult Környezetvédelmi, közrendi és közlekedésügyi bizottság is „feltöltődött“ 9 taggal, amelynek a vezetésével a testület engem bízott meg. A teljes tagság:

Mgr. Károly Less, (képviselő)

Tomáš Žuža,

Jenő Fügedi,

Ing. Attila Farkas,

JUDr. Judita Csizmaziová,

Mgr. Pavel Vincze,

MUDr. Andrea Kološová,

Ladislav Tóth,

Andrej Doktorik. 

Úgy, mint az eddigi ciklusban, továbbra is a városi hivatal által beterjesztett javaslatokat és lakossági észrevételeket, javaslatokkal fogunk foglalkozni ill. ezeket véleményezni. Egy különbséggel, mégpedig, hogy javaslatomra a bizottság hatásköre ki lett bővítve a közlekedésügyi témakörrel.

A bizottság első ülése február 17-én volt megtartva, amelynek fő témája a kommunális főosztály és a városi rendőrség ez évi költségvetésének a megtárgyalása volt. A városi hivatalban a kommunális főosztály rendelkezik a legnagyobb összeggel (3.110.600,- €/év), amelyből többekközt a hulladék gazdálkodást, a zöldövezetről való gondoskodást, a tőmegközlekedés dotációját és a környezetvédelmet érintett kiadásokat is fedeznie kell. Ebből az összegből idén a közutak felújítására, javítására csak 176.000,- € van tervezve. (Megjegyezném, hogy tavaly a Petőfi utca felújítása 250.000,- €-ba került). A soron levő utcákra, a Lehár és Polgár utca (Meštianská) felújítására az engedélyek és a projektek el vannak készítve. Itt egy javaslattal álltunk elő. Ugyanis köztudott, hogy a KOMVAK a.s. városi cég 2008-tól évente a városnak az esővíz elvezetéséért komoly összeget számláz. Tavaly ez az összeg 346.770,- € volt!!! Mivel bizottságunk nem látja logikusnak, hogy városi cég a saját „tulajdonosának” számláz ekkora összeget (igaz ez törvényből adódik, de a literenkénti ár nem), próbáljanak megegyezni egy szimbolikus összegben, és az itt megspórolt több százezres összeget az utak felújítására fordítsuk.

A legnagyobb pénzügyi probémát a fákról való gondoskodás jelenti, mivel a városi területen kb. 15ezer fa található, ebből 156 védett fa, amelyek az Erzsébet szigeten találhatók. A zöldövezetre (fűnyírás) idén 215.000,- € van tervezve, ami 33.000,- €-val több, mint tavaly.

Az alábbi grafikonon lehet látni, hogy egyes „környező” városok mennyit költenek a zöldövezetre. Természetesen a kiadásokat a területtel arányosan kell nézni. Pl. Komárom a költségvetésének csak 1,21 %-át, míg Léva költségvetése 3,18 %-át költi erre a célra.

zelen

Érdekes vita alakult ki a hulladék gazdálkodással kapcsolatban is. Erre a célra 2014-ben 1.057.231,- € jutott, míg 2015-ben 1.100.000,- € van tervezve. Szó volt az évi 27,- € „szemétdíjról” is, de tudnunk kell, hogy a városnak egy személyre a „hulladék gazdálkodása” 34,02 €, tehát minden személy után „hozzáfizet” +7,02 €-t. Az alábbi grafikonon látható, hogy pl. Érsekújvárban „csak” 23,- € „szemétdíjat” fizetnek de ez a városnak 46,55 €-ba kerül személyenként.

 odpad

Kritika érte városunk „virágállományát” is, ugyanis többen jelezték, hogy kevés a nyári virág a parkokban. Míg 2008-ban 32ezer virágot, addig tavaly már csak 19ezer virág volt kiültetve Az ülésen megjelent a polgármester úr is, aki biztosított mindenkit, hogy „Mindenképpen lesznek virágok, mert a virágos Komáromot virágok nélkül nem lehet elképzelni”. Továbbá megjegyezte, hogy „a közeljövőben sajnos nem lesznek útfelújítások, de a járdák minőségével mindenképpen foglalkozni kell”.

Ezeken a főbb pontokon kívül vita alakult ki a köztéri munkások munka „moráljáról”, a szemetes konténerek állapotáról és az utcáink tisztaságáról is.

Ezután még megtárgyaltuk a városi rendőrség idei költségvetését. Ezzel kapcsolatosan szóba került a rendőrök alacsony fizetése, a papucsozás, az állomány feltöltése, a kamerarendszer bővítésére készülő pályázat és a város fennhatósága alá tartozó ovódák és alapiskolák védelme. Ezt a szolgálatot ugyanis jelenleg egy magán biztonsági cég látja el. Elhangzott olyan javaslat, hogy a céggel kötött szerződés lejárta után ezt a szolgálatot a városi rendőrség vállalná magára, amivel szintén komoly összeget lehetne megspórolni.

Ezen kívül még két ügyészi óvásról is tárgyaltunk, amelyeket javasoltunk átdolgozásra és utána a testület elé terjeszteni.

És végül teljes mértékben egyetértettem Less Károly képviselő kollégámmal, aki felajánlotta városunknak segítségét és arra a kérdésre kereste a választ, hogyan válhatunk mi képviselők ill. a testület a kommunális osztály, városi rendőrség vagyis  a város hasznára?

Természetesen a bizottság is tehet a képviselő testület ill. a városi hivatal felé javaslatokat. Ezért kérek mindenkit, ha valakinek városunkat és annak lakosait érintő ötlete, panasza illetve olyan javaslata van, amely a lakosság mindennapjait komfortosabbá, biztonságosabbá ill. ezt megkönnyítené, a fenti témakörökben (környezetvédelem, közrend, közlekedés), akkor éljen a lehetőséggel és vegye fel a kapcsolatot bármelyik bizottsági taggal vagy velem a lent található kapcsolatok egyikén.

Várom javaslataikat !

 

Varga Tamás

 

Kapcsolat:     contact

Facebook:   https://www.facebook.com/tamas.varga.393

e-mail: tamas.varga@komarno.sk

hirdetés
Previous articleÉjszaka az Ipariban
Next articleEgy komáromi hadipilóta kalandjai 3.