HAZA RÉGIÓ Kiegyensúlyozott lesz a megye jövő évi költségvetése

Kiegyensúlyozott lesz a megye jövő évi költségvetése

696
hirdetés

Elsősorban a közutak burkolatjavítására  fordítottak figyelmet

NRA Nyitra Megyei Önkormányzat megtartotta 18. képviselőtestületi ülését. A legfontosabb napirendi pont minden bizonnyal a megye jövő évi költségvetésének jóváhagyása volt. Nyitra megye jövőre kiegyenlített költségvetés alapján fog gazdálkodni, miközben a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 154,67 millió eurós végösszeg szerepel. Ezen belül a megye 10,85 millió eurót szán beruházásokra. Elsősorban a megyei közutak burkolat-felújítására, közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatási, kulturális és szociális intézmények épületeinek bővítésére, korszerűsítésére.

Hosszabb idő után leszögezhető: jövőre a beruházások területi elosztása kiegyenlített lehet az egyes járások lakossági számaránya alapján. Jelentős összeg jut a megyétől független szervezetek, intézmények támogatására is, hiszen a megye területén tevékenykedő Leader társulások jövőre 250 ezer eurós támogatási összeget pályázhatnak meg, a kulturális intézmények 220 ezer eurót. Sporttevékenységre 220 ezer euró jut, míg az idegenforgalmi aktivitásokra 140 ezer euró. A megyei képviselőtestület elfogadta az idei megyei költségvetés 7. módosítását, amelyben forrásokat biztosított a Kovácspataki Nyugdíjasotthon épületének felújítására, valamint a Párkányi Rendelőintézet számára egy forráskiegészítést az Európai Unió által finanszírozott épületfelújításra és eszközbeszerzésre. A képviselőtestületi ülésen az MKP képviselőcsoportja nevében kifogásoltuk a megye hivatalos lapja magyar nyelvű változatának színvonalát, a megyei lap hasábjain előforduló számos nyelvtani és stilisztikai hibát. A képviselőtestület megbízta a megyei hivatalt, hogy a súlyos hiányosságot az év végéig küszöbölje ki. A megyei képviselőtstület a tavalyihoz hasonlóan idén is elfogadta általános érvényű rendeletét, amelyben rögzítette az egyházi és magán művészeti alapiskolák, nyelviskolák és oktatási intézmények diákjai számára meghatározott fejkvótát. Annak összege a tavalyihoz hasonlóan idén is megegyezik majd az állami fenntartású oktatási intézmények fejkvótájának összegével. A megyei önkormányzat jóváhagyta Nyitra megye idegenforgalmának stratégiai- és marketingtervét a 2014-2020 közötti időszakra. Fontos dokumentum ez, amely az idegenforgalom fejlesztésére irányul az Európai Unió most kezdődő fejlesztési időszakában. A terv tartalmazza azokat a célkitűzéseket, amelyek elsősorban a megye déli járásait érintik. Legyen az a hévizi turizmus fejlesztése, kerékpárutak tervezése és megvalósítása, a vidéki turizmus, ezen belül a borturizmus, a vadászat és a horgászat, valamint a vízi turizmus fejlesztése. Különös figyelmet szentelnek a tervben tájékoztatásra és jelzőtáblák, jelzőberendezések telepítésére. Sajnos a 18. képviselőtestületi ülésen sem nyújtották be a Helemba és Ipolydamásd közötti Ipoly-híd megépítéséről szóló határozati javaslatot, noha a 2015. július 20-án lezajlott 16. képviselőtestületi ülésen a testület határozatban javasolta, hogy a megye elnöke vagy a megyei hivatal igazgatója nyújtsa be határozati javaslatát az Ipoly-híd megépítéséről. Ehelyett újra egy tájékoztatást továbbítottak a megyei képviselőknek az eddigi lépésekről és a jövőben ránk váró feladatokról. A II. és III. osztályú megyei utak burkolatfelújítása uniós forrásokból mindenütt megvalósult. Kivételt csupán a Lévai járás képez, ahol eldőlt, hogy mégsem kap új burkolatot az Ipolypásztó és Szete közötti megyei útszakasz, mivel a közbeszerzés az illetékesek hozzáállása miatt végérvényesen meghiúsult. Megállapodtunk abban, hogy amennyiben a jövő évben nem lesz megfelelő uniós pályázati felhívás, ahol a hiba orvosolható, akkor a megye saját költségvetéséből fedezi majd a fenti útszakasz burkolatfelújítását. A megyei képviselőtestület határozatot hozott a megyeháza üresen álló épületszárnyának felújításáról. A munkálatok befejezését követően az épületszárnyba költöztethető a megyei hivatal, amely ma Nyitra város négy különböző pontján székel. A beruházás 515 ezer eurós költségvetéssel bír, melynek következtében egy tető alá hozható a megye elnökének hivatala, a képviselőtestület színhelyéül szolgáló tanácsterem, valamint a teljes megyei hivatal. Amennyiben összehasonlítjuk a 2012-ben meghirdetett közbeszerzéssel, amely 10 millió euró értékben célozta meg egy új megyei hivatal felépítését, majd később meghiúsult, akkor a mai döntéssel sokkal hatékonyabban oldhatnánk meg a megyei önkormányzat és annak hivatala egybeköltözését.

Farkas Iván mérnök,  Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

DUNATÁJ HETILAP 45/2015

hirdetés
Previous articleA komáromi diaklub életéből
Next articleMegalakult a Felvidéki Magyar Moziklub