HAZA RÉGIÓ Emlékfát ültettek a gútai és kisbéri reformátusok

Emlékfát ültettek a gútai és kisbéri reformátusok

1386
hirdetés

A nemrégiben kialakított református imaház előtt a múlt hét folyamán a gútai protestánsok és a kisbéri gyülekezet képviselői rövid elmélkedés után a reformáció 500. évfordulója alkalmából emlékfát ültettek.

Simon Ilona lelkész ünnepi beszédében rámutatott, hogy 2017 jelentős esztendő a protestáns egyházak életében, hiszen ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én indult el Wittembergből az az egész világra kiterjedő folyamat, amely reformációként írta be magát a történelembe. Luther Márton mondta, hogy: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” A Reformáció Emlékbizottsága a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan elrendelte, hogy ebben az esztendőben minden protestáns gyülekezet ültessen egy fát egyházközsége területén. A gútai gyülekezet presbitériumának határozata alapján szeptember 10-én a kisbéri testvérgyülekezet tagjaival közösen egy platánfát ültetett a múltra emlékezve, a jövő számára. A gyülekezet célja, hogy ez a fa jelképezze, hogy a reformáció termékeny talajra talált nemcsak Európa egyes országaiban, hanem az egykori Nagy-Magyarországon is. A lelkekben mélyen meggyökeresedett és naponta termi a hit gyümölcseit. Simon Ilona beszédének részeként János evangéliumából idézett: „Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta.” A felolvasott ige Keresztelő Szent János vallomása, ő már kétezer évvel ezelőtt olyan kérdéseket feszegetett és olyan érzésekről beszélt, amelyek ma is időszerűek. Ötszáz évvel ezelőtt
is időszerűek voltak, amikor az emberek szomjaztak és szomjaznak. – Itt nem a fizikai szomjúságot értem, hanem a lelkit. Azt a lelki szomjúságot, amit a bűneink miatt az Atyaistentől való távolkerülésünk okozott és okoz minden korban. Amit nem enyhítettek és pótoltak sem a bűnbocsátó cédulák, sem a szentek jó cselekedeteinek drága pénzen való megvásárlása, de nem enyhít ma sem a különböző szektás vagy keleti filozófiai tanítások elsajátítása, gyakorlása sem – hangsúlyozta a lelkésznő. A gútai lelkésznő ünnepi beszéde után nagytiszteletű Vajs Ibolya, a kisbéri testvérgyülekezet lelkésze mondott imát és megáldotta a jelenlévő gyülekezetet.


– sina –

DUNATÁJ HETILAP 38/2017

hirdetés
Previous articleTüneményes szurikáta bébi született Kecskeméten
Next articlePetro Porosenko aláírta az új ukrán oktatási törvényt