HAZA RÉGIÓ ÉLŐLÁNC – békés demonstráció az oktatásügyért

ÉLŐLÁNC – békés demonstráció az oktatásügyért

775
hirdetés

12654658_10207012028231573_6299013915477770697_n

ŽIVÁ REŤAZ – mierová demonštrácia pre školstvo

Tisztelettel értesítjük a sajtó képviselőit, hogy – csatlakozva a pedagógusok országos megmozdulásához – élőláncot szervezünk Komáromban.

Touto cestou Vám oznamujeme, že pedagógovia okresu Komárno sa pripájajú k celoštátnej demonštrácii pre rozvoj a reformu školstva.

Békés demonstrációnkkal a pedagógusi hivatás áldatlan körülményeire szeretnénk felhívni a nyilvánosság figyelmét.

Našou demonštráciou by sme chceli upriamiť pozornosť širokej verejnosti na problémy týkajúce sa školstva a pedagogickej spoločnosti.

A pedagógusokat, s a pedagógusok ügye mellett nyíltan kiálló civileket arra kérjük, tartsanak velünk 2016. február 5-én (pénteken), 15:00-kor, amikor is Komárom (SK) főterén tart nagygyűlést a tiltakozó közösség.

Touto cestou prosíme pedagógov a verejnosť, ktorá pedagógov otvorene podporuje, aby sa k nám pripojili 5. februára 2016 o 15-tej hodine na Námestí gen. Klapku, kde sa uskutoční protestná demoštrácia.

A Klapka téren felszólalnak a járási székhely (Komárom) és a járás magyar és szlovák iskoláinak tisztségviselői és pedagógusai, ugyanakkor elfogadta meghívásunkat az ISU (Iniciatíva slovenských učiteľov-Szlovákiai Pedagógusok Kezdeményezése), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, valamint a Diákhálózat és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának egy-egy képviselője is.

Zúčastneným sa prihovoria učitelia maďarských a slovenských škôl Komárna a okresu Komárna, predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, zástupcovia Združenia maďarských rodičov na Slovensku, a v mene študentov zástupcovia Študentskej siete a Študentskej samosprávy Univerzity J. Selyeho.

Az előzetes tervek szerint a résztvevők a Megye utcán, a Kertész utcán, a Kossuth téren és a Jókai utcán át vonulnak fel követeléseik érvényesítése céljából.

Po príhovoroch sa demonštranti zúčastnia pochodu v živej reťazi. Plánovaná trasa je nasledovná: Župná ulica, Záhradnícka ulica, Námestie Kossutha, Ulica Jókaiho, Námestie gen. Klapku.

A felvonulás a Klapka téren ér véget, ahol a résztvevők eléneklik a tudás és a műveltség himnuszaként számon tartott Gaudeamus Igitur kezdetű, mindenki által kiválóan ismert énekművet.

Ako zavŕšenie demonštrácie, zúčastnení na Námestí gen. Klapku spoločne zaspievajú pieseň Gaudeamus Igitur.

A demonstráció szervezői mindenkit szeretettel várnak az ország egész területéről, aki azonosul a Szlovákiában dolgozó pedagógusok (és az ISU) célkitűzéseivel:

  • a pedagógusok határozottan tiltakoznak a tanári hivatás kedvezőtlen anyagi megbecsülése ellen
  • az oktatás európai színvonalú tárgyi felszereltségének biztosítása mellett
  • a méltányos szociális háttér megteremtése mellett

Organizátori srdečne očakávajú pedagógov a sympatizantov, každého, kto pokladá otázku školstva za prioritnú:

  • dôstojné finančné ohodnotenie pedagógov a pedagogických pracovníkov
  • kvalitná materiálovo-technická vybavenosť škôl a školských zariadení na európskej úrovni
  • zabezpečenie vyššej sociálnej istoty na vysokej úrovni

Olyan pedagógusok, valamint szülők és diákok figyelmére számítunk, akik tudják, hogy kiművelt emberfő nélkül veszélyben az európai (szlovákiai) társadalom, s az oktatás-nevelés hatékonyságának, magas színvonalának záloga az oktatás gördülékenysége. Úgy véljük, ez jelentősen összefügg a pedagógusok szakmai megbecsülésével is.

Počítame v prvom rade so záujmom takých pedagógov, rodičov a študentov, ktorí sú si vedomí nebezpečenstva zanedbania sektoru vzdelávania v spoločnosti. Úroveň výchovy a vzdelávania mládeže je úmerná s plynulosťou školských procesov a podľa nášho názoru aj so spoločenským posúdením poslania pedagóga ako takého.

Meggyőződésünk, hogy a józan meggyőzés ereje tárgyalóasztalhoz ülteti a döntéshozókat a pedagógus szakma képviselőivel, és mindkét fél számára kielégítő megoldás születhet az oktatást sújtó gondokat illetően.

Veríme v to, že pákou triezveho presvedčnia sa nám podarí pozvať kompetentné orgány do konštruktívneho dialógu, z ktorého napokon vzíde pre všetky strany akceptovateľný výsledok.

Tisztelettel:

Laboda Róbert, a szervezőbizottság nevében

S úctou:

Róbert Laboda, v mene organizátorov

hirdetés
Previous articleGúta árvízvédelme most már több évtizedre biztosított
Next articleNyílt nap a Közép-európai Tanulmányok Karán