HAZA HÍR-MIX Él a magyar

Él a magyar

1489
hirdetés

A komáromi iskolák főhajtása az 1848-as márciusi ifjak emléke előtt

A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre – mint főszervező, a Csemadok Városi Alapszervezetével és a Komáromi Városi Művelődési Központtal (Vmk) karöltve már hetedszer rendezte meg márciusi 15-e előestéjén a komáromi iskolák ünnepi műsorát – hívta főhajtásra az 1848-as márciusi ifjak emléke előtt mindazokat, akiknek mai is lelki szükséglete az emlékezés, az együvé tartozás erősítése.

Langschadl István, a Baráti Kör elnöke üdvözölte a helyi Vmk 620 férőhelyes színháztermét csaknem megtöltő közönséget, és mondott köszönetet a három iskolának – Eötvös Utcai Alapiskola, Ipari Szakközépiskola, a Selye János Egyetem – a felkészülésért, az ünnepi műsorban való szereplésért.

Majd felkérte Stubendek Lászlót, Komárom város polgármesterét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét.

Az ünnepi műsort Petőfi Nemzeti dalának prózai átiratával Domján Máté, az Ipari Szakközépiskola diákja indította, azután az egyetemisták színvonalas lírai összeállításának – Wass Albert Emlékezés egy régi márciusra, Cséplő Cintia szavalata; Ez az otthonunk, Silyák Magdolna éneke; Váci Mihály Hatalmat, Borsó Ákos versmondása – előadásának tapsolhatott a közönség.

A színen az egyetemistákat az iparisták követték: nagymegyeri barátaikkal közösen előadott fergeteges mezőségi táncuk aratott nagy közönségsikert. A tánc után Petőfi Kemény szél fúj c. versét Lukács Bence és Nagy Tibor szavalták el. Varró Dániel Elégia a kiránduló kedveshez c. költeményét Oszlik Dániel adta elő; gitáron Kovács Krisztián, Wurczell Ádám és Oszlik Dániel játszottak; Fischer Noémi Petőfi Fa leszek, ha… c. megzenésített versét énekelte kedvesen, Csókás Kristóf hegedűkíséretével. Az iparisták hangulatos műsorukat Vörösmarty Szózatának közös előadásával zárták. A tartalmas összeállítást nagy tapssal jutalmazta a közönség. Majd műsoruk összeállítója, felkészítő tanáruk Kiss Tímea állt a mikrofon elé, s elmondta, ki mindenki szerepelt már az est folyamán, s hogy a folytatásban mit hallhatnak és láthatnak a tisztelt jelenlévők.

És máris pergett tovább a műsor, Hübsch Maja Virág Pósa Lajos Magyar vagyok c. versét szavalta.

Az Eötvös Utcai Alapiskola Wass Albert gondolataival összekötött zenés-táncos blokkját a Magyarország c. dal szép, ízléses előadásával Majer Jázmin énekelte, felkészítője (a továbbiakban f. t.) Majer Gabriella. Pécsi Virág szövege – Ha kürtöm lenne – után máris katonadalok és 48-as indulók csendültek fel az iskola Kicsinyek Kórusa előadásában Polák Lýdia vezényletével, Siposs Jenő gitár és (az unokák) Polák Gyula klarinét és Polák János Mihály dob kíséretével nagy sikert aratva.

Baranovics Odett és Balla Kiara Priscilla – Szellemi kincsek – versidézete után a kicsinyek tánccsoportja Így tedd rá címmel, vastapsot arató gyermekjáték-füzérét élvezhette a közönség, (f.t. Andrew Gabriella és Madari Katalin); Pécsi Virág Veronika – Utolsó szent örökségünk c. idézete után az iskola Tarisznyás tánccsoportja (kb. 30 pár) Csallóközi táncokat ropva fokozta a hangulatot (f.t. az iskola igazgatója Ölveczky Árpád). Jelen Jázmin Legyünk végre és Jančík Dóra Ne csak a magyar nyelv szép magyarsággal előadott prózája után az iskola „nagyok” kórusa Siposs Jenő vezetésével, Pfeiferlik Lilla és (az apuka) Pfeiferlik Tamás szólójával, Grassl Ferdinánd zongorakíséretével tisztán, stílusosan szólaltatta meg a Mert a haza nem eladó, valamint a Költő visszatér c. (Credo és Kormorán) dalokat. Az iskola kiváló műsor-összeállításának dramaturgjai és a verset, prózát mondó tanulók felkészítői Molnár Belány Szilvia és Budai Ágnes voltak.

Az ünnepi műsor zárószámát, Ábrányi Kornél Él a magyar c. költeményét Dráfi Mátyás Jászai-díjas, érdemes művészünk mondta el, a tőle megszokott művészi színvonalon. Azután, hogy az összes szereplő a színen volt, Fekete Éva, a helyi művészeti alapiskola tanára zongorakíséretével a szereplők a közönséggel együtt énekelték el nemzeti imánkat, a Himnuszt. Dráfi Mátyást külön köszönet illeti nagyon hasznos rendezési tanácsaiért.

Látva a sok, élvezettel játszó, táncoló aprókat és ifjakat, Kodály üzenetei sorjáztak gondolataimban: „A nemzetnevelés már az óvodában kezdődik. (… ) nemzetnevelő hivatása: a tudatalatti magyarság alapköveit lerakni. Az alapkövek közül három emelkedik ki: a beszéd, az ének, a mozdulat.” A „Tudatalatti elemeknek … nagy szerepe van a nemzeti jelleg kialakulásában. (…) Aki nem játszotta gyermekkorában e játékokat, annyival is kevésbé magyar. Benne a nemzethez tartozás sokágú, bonyolult érzése feltétlenül szegényesebb, hiányosabb. Egy csomó jellegzetesen magyar testmozdulat, szólás-, hanglejtésforma, dallam: kimaradt lelki életének építőanyagából.”

A műsor alatt mindvégig Kodály igazát véltem bebizonyosodni: „Minden a vezetőn múlik.” Gratulálunk!

A közönség nevében: Köszönet a mai „márciusi ifjaknak” az élményekkel teli szép estéért.

Stirber Lajos

hirdetés
Previous articleHyundai i30 1.4 T-GDI Family: Új motorral érkezett a harmadik generáció
Next articleIntelligensebbé teszi a gyermekeket a lovaglás