HAZA RÉGIÓ Egy korszak vége… – elballagtak a selyések

Egy korszak vége… – elballagtak a selyések

1104
hirdetés

2022. május 13-a péntek. A komáromi Selye János Gimnázium tanárai, diákjai, végzősei, a szülők, rokonok számára a néphit alapján szerencsétlen napnak tartott péntek 13-a idén az öröm, a felszabadulás, az ünneplés napja volt, hisz többszöri kihagyás után, évtizedes hagyományokat követve ismét elbúcsúztathattuk végzős diákjainkat.

A Selye János Gimnáziumtól és az öt osztályfőnöktől 117 ballagó diák búcsúzott:

VIII.N – osztályfőnök Dr. Horváth Fél Szilvia, osztálylétszám: 21 diák;

IV.A – osztályfőnök Elek József tanár úr, osztálylétszám: 23 diák;

IV.B – osztályfőnök Fekete Judit tanárnő, osztálylétszám: 29 diák;

IV.C – osztályfőnök Tóth Éva tanárnő, osztálylétszám: 24 diák;

IV.D – osztályfőnök Szüllő Lívia tanárnő, osztálylétszám: 20 diák.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöttük vendégeinket, akik jelenlétükkel, különböző díjakkal járultak hozzá ahhoz, hogy ez a nap örök emlékként, fontos mérföldkőként maradjon meg minden ünneplő emlékezetében.

Vendégeink voltak: Juhász György, a Selye János Egyetem rektora; Keszegh Béla, Komárom város polgármestere; Dr. Ipóth Szilárd, iskolánk egykori igazgatójának fiaként édesapját, Dr. Ipóth Barnabást képviselte; Szabó Árpád mérnök, a Király Püspök Alapítvány elnöke és Czifra György mérnök, az Alapítvány kuratóriumának tagja; Dr. Bastrnák Tibor, a Klapka György Sportklub elnöke; Langschadl István mérnök, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Körének elnöke, Hanuliak Ildikó mérnöknő és dr. Balogh Enikő; valamint Boros Anna, a Szülői Munkaközösség elnöke.

Szalay Mátyás (IV.A) középiskolásként számos szavalóverseny díjazottja, győztese volt. Komáromi gimnazistaként utoljára lépett közönsége elé, Ady Endre versével köszöntötte az ünneplőket, majd Pécsi Virág Veronika (II.B) egy csodálatos dallal zárta a kultúrműsort.

A hagyományokhoz híven a fiatalabb diáktársak búcsúztak végzőseinktől, átvéve tőlük a stafétabotot. A jövendő negyedikesek nevében Lénárt Dóra (III.B) mondta el gondolatait.

Az utolsó szó jogán ballagó diákjaink kaptak lehetőséget egy rövid búcsúbeszédre, melyet Zalka Virág (IV.C) olvasott fel.

Ezt követően a Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre beszéde következett, majd Juhász György rektor úr szólt a ballagó fiatalsághoz!

Szép hagyománya iskolánknak, hogy külön kiemeli, tárgyi-anyagi jutalmakkal díjazza azon diákjait, akik a kitűnők között is a legkitűnőbbek.

Elsőként az igazgatói dicséretek átadására került sor. Az osztályfőnökök javaslata és az igazgató úr döntése alapján igazgatói dicséretben részesülnek azon diákok, akik kitűnő tanulmányi előmenetelük mellett országos, ill. nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket értek el, és példásan képviselték iskolánkat a különböző tantárgyi versenyeken. A díjazottaknak Andruskó Imre igazgató úr gratulált és adta át az okleveleket. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Körének ajándékkönyveit Langschadl István úrtól vehették át a diákok.

Kitűnő tanulmányi előmenetelt, a tantárgyi versenyekben kimagasló eredményeket elért, igazgató dicséretben részesülő diákok:

VIII.N: Bangha Roland, Simonics Bence, Kucsora Vivien,

  1. A: Blahovics Zoltán, Szalay Mátyás, Téglás Panna,
  2. B: Puha Réka, Szendi Emese, Mikulecz Amina,
  3. C: Vermes Boglárka, Zalka Virág,
  4. D: Kalmár Annabella,

A gimnázium mellett működő Király Püspök Alapítvány célja anyagilag támogatni a tehetséges diákokat. Az Alapítvány által létrehozott – végzős diákoknak kiosztandó – ösztöndíjak a továbbtanulást hivatottak segíteni. Az öt tanuló Szabó Árpád, valamint Czifra György uraktól vették át a jutalmakat. Az idei tanévben a Király Püspök Alapítvány ösztöndíjában részesültek:

VIII.N osztályból Simonics Bence,

a IV.A osztályból Farkas Zsolt Marcell,

a IV.B-ből Ďumbier Izabella,

a IV.C osztályból Vermes Boglárka,

a IV.D-ből Veres Emese Fanni,

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub – mint minden évben – idén is megjutalmazta legjobb negyedikes sportolóinkat. Iskolánk legsikeresebb sportoló fiatalembere Pati Nagy Simon (IV.D) lett. A legsportosabb ifjú hölgy szintén a IV.D-ből került ki, ő pedig Kalmár Annabella.

A sport teréről idén volt még egy díjazottunk. Az Ifjú sporttehetség díját az a fiatal kapta, aki több sportágban is kitűnt tehetségével, rátermettségével. A díj tulajdonosa Puha Réka lett a IV.B-ből.

Fiatal sportolóinkat a Klapka György Sportklub elnöke, Dr. Bastrnák Tibor úr és Dr. Gyurenka István tanár úr, a sportklub titkára jutalmazták.

A hajdani bencés korszakban, 1930-ban érettségizett Palinay Gyula. Volt iskolája iránti szeretetből és azon meggyőződéséből, hogy gimnáziumunk mindmáig hűen ápolja a bencés hagyományokat, fokozott figyelmet szentel az általános emberi értékek átadására, örökösei létrehozták a Palinay Gyula-ösztöndíjat, mellyel évente egy szépreményű fiatalt segítenek egyetemi tanulmányai kezdetén. Az idei díjazott Szalay Mátyás (IV.A) diákunk lett. Az ösztöndíjat Szabó Árpád és Czifra György urak adták át.

Ezt követően az Ipóth-díjak átadására került sor, melyet iskolánk nyugalmazott igazgatója, dr. Ipóth Barnabás hozott létre azzal a céllal, hogy ily módon is támogassa a kimagasló eredményeket elérő tehetségeket, és további kitartó munkára ösztönözze a diákokat. A díjat az alapító nevében fia, Ipóth Szilárd doktor úr és iskolánk fizika-informatika szakos tanárnője, Hevesi Anikó tanárnő adták át.

Ipóth-díjasaink a IV.A-ból Téglás Panna és Szalay Mátyás, ill. az oktávó diákja, Simonics Bence lettek.

A Rotary Klubnak, ill. Olláry Viktor mérnök úrnak köszönhetően évente Rotary-díjjal jutalmazhatunk egy, a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményeket elért diákot. A Rotary-díjat idén Zalka Virág (IV.C) vehette át az igazgató úrtól.

Több év kényszerkihagyás után idén ismét megjutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink egyikét a Kaszás Attila-díjjal. Az idei díjazott Bangha Roland (VIII.N) lett, akinek sokéves tevékenységét, a kultúra, az irodalom iránti elkötelezettségét a Gimisz vezetője-rendezője, Bajkai Csengel Mónika méltatta.

Ebben az évben is átadásra került a Dr. med. univ. Paraszti István-díj, melyet fiatalon elhunyt diákunk, Dr. Paraszti István emlékére diáktársai valamint szülei, Hanuliak Ildikó és Hanuliak Zoltán hoztak létre az orvosi pályára készülő kimagasló tehetségeknek. Az idei díjazott Szalay Mátyás (IV.A) lett. A díjat Hanuliak Ildikó mérnöknő és dr. Balogh Enikő, iskolánk volt diákja, Paraszti István volt osztálytársa adták át.

A Selye János Gimnázium Diákönkormányzata is készült elismerésekkel. Azoknak a diáktársaknak mondtak köszönetet, akik tevékenységükkel segítették a diákélet szervezését, aktívan részt vettek az iskolai közösségért folytatott munkában. Pásztó Anna, a DÖK elnöke Mikulecz Aminának (IV.B), ill. Hübsch Dominiknek (VIII.N) köszönte meg munkájukat.

Akit már megtréfált a technika ördöge, az tudja, hogy egy-egy fellépés, műsor, előadás kulcsfigurái a technikáért, a hangosításért felelős egyének. Ők azok, akik soha nincsenek a rivaldafényben, akiket nem tapsolnak meg, ellenben cipekednek, mindenféle kábeleket dugdosnak össze, láthatatlanul a háttérből biztosítják a produkció kifogástalan minőségét. Andruskó Imre igazgató úr azonban – úgy látszik – pontosan ismeri és elismeri ezen munkakör fontosságát, mert két évvel ezelőtt életre hívott egy új díjat. Idén második alkalommal került kiosztásra az Ifjú technikus díja. Az igazgató úr ezzel a díjjal fejezte ki elismerését iskolánk ifjú technikusának, Kontra Martin Róbertnek az oktávóból.

Ezután Boros Anna, a Szülői Munkaközösség elnöke adta át az SzMK-díját Száraz Viktóriának (IV.C) és Koczkás Eszternek (IV.D).

A 2021/22-es tanév sem volt zökkenőmentes, de az elmúlt évekhez képest lassan visszatért az iskolai élet a megszokott kerékvágásba. Ehhez azonban sok külső támogatásra, segítségre volt szükség. Andruskó Imre igazgató úr idén új hagyományt teremtett azzal, hogy egy kis ajándékcsomaggal, ill. elismerő, őszinte kézfogással kifejezte azon szülőknek a köszönetét, akik hosszú éveken keresztül anyagilag-erkölcsileg támogatták iskolánkat, és gyermekeik, sőt a családból több generáció is a Selye János Gimnázium diákja volt. Három szülőnek, Keszegh Zsoltnak, Dr, Ipóth Szilárdnak és Dr. Bastrnák Tibornak fejezte ki köszönetét, kiemelve, hogy gyermekeiken kívül a család számos tagja, szülők, sőt a nagyszülők is gimnáziumunk diákjai, igazgatói voltak, ennek az intézménynek szavaztak bizalmat az oktatást, a nevelést illetően.

A ballagási ünnepségen is hangsúlyoztuk, hogy nem áll módunkban részletesen beszámolni a díjazottak elért eredményeiről, a tantárgyi versenyekről, ill. az elért helyezésekről. Mindezeket és az iskolai élet részletes képes beszámolóit a tanév végén megjelenő, két év eseményeit magába foglaló Évkönyvünkben olvashatják.

A ballagás folyamán eleredő eső is elállt, s már verőfényes napsütésben csendültek fel nemzeti imánk, a Szózat hangjai. A 117 ballagónk osztálytársként, komáromi gimnazistaként utoljára indult végig Komárom patinás belvárosán, tisztelegtek a híres komáromi várvédő Klapka tábornok, városunk nagy szülöttje, Jókai Mór és Szent István királyunk szobra előtt. A Klapka téren városunk polgármestere, iskolánk egykori diákja, tanára, Keszegh Béla úr köszöntötte őket.

A ballagó negyedikes tarisznyájukba harmadikosaink kis emlékeket rejtettek el, mi, tanárok szellemi útravalóval töltöttük meg. „Beletettük” a Felvidék legnagyobb magyar gimnáziumának szellemiségét, a kapott tudást; mindazt, amire okítottuk, neveltük őket: a helytállást, az egyenes gerincet, a kitartást, a küzdést, az emberséget. Hangsúlyoztuk, hogy nehéz, de nemes terhet is róttunk rájuk: a múlt, a jelen és a jövő is az ő kezükben került. Az ő feladatuk, hogy ismerjék és ápolják történelmünket, építsék és alakítsák jelenkorunkat és neveljék a jövendő generációt. Tetteikkel a családért, a nemzetért, az országért, az egész emberiségért munkálkodjanak!

A hosszú, gyakran rögös útra Isten áldásával és egy régi magyar áldás pár sorával bocsátottuk el 117 (volt) diákunkat.

Áldott legyen a szív, mely hordozott,

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen egész életed.

-sp-

hirdetés
Previous articleCsillagoknak tündöklő barátja: emlékkiállítás Konkoly-Thege Miklós születésének 180. évfordulója alkalmából
Next articleKrálik podcast: Szalai Károly építőmérnökkel beszélgetünk főként a hídépítészet hátteréről.