HAZA RÉGIÓ A Selye János Gimnázium ünnepelt

A Selye János Gimnázium ünnepelt

955
hirdetés
  1. október 9-én 16.30 órai kezdettel impozáns ünnepségre került sor a Selye János Gimnázium dísztermében. A 366 éves múltra visszatekintő intézmény most ünnepelte a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban újrainduló magyar nyelvű középiskolai oktatás 65., valamint az intézmény névfelvételének „Selye János Gimnázium” 20. évfordulóját.

PA090032Az ünnepséget Spátay Adrienn tanárnő nyitotta meg, üdvözölte vendégeinket, az iskola igazgatóját, az intézmény volt és jelenlegi tanárait, valamint az egybegyűlteket. Bevezetőjében szólt arról, hogy a Gimnázium örökös célkitűzése koroktól és eszméktől függetlenül az örökös helytállás, a tisztességes megfelelés és az oktatás volt.

Ezután Bastrnák Tibor, Komárom hajdani polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, s kiemelte, hogy számára mindig élmény ebbe a jóhírű gimnáziumba visszatérni.

Az ünnepséget a gimnázium diákjainak műsora tarkította, akik a PA090039jezsuita iskolaalapítástól a bencés rendi oktatáson keresztül szóltak a múltról és arról, hogy a pártatlanság, a vallási hovatartozás nélküliség, a szellemi nevelés, a tudás, a felvilágosodás eszméinek elsajátítása vezette az előző korok pedagógusait (Baróti Szabó Dávid, Czuczor Gergely…), s neveltek olyan tanítványokat, akik neve példaként fennmaradt a későbbi koroknak (Ányos Pál költő, Konkoly-Thege Miklós csillagász, Feszty Árpád festő, a stresszel foglalkozó belgyógyász, vegyész, kutatóorvos Selye János…). A mai épület 1908.szeptember 8-án tárta ki kapuit a tudásszomjjal rendelkező nebulók előtt. A Trianon utáni korszakban is igyekeztek a bencés tanárok az intézmény eredeti célkitűzéseit megőrizni, becsületes magyar embert nevelni tanítványaikból. E korból a teljesség igénye nélkül Bíró Lúcián bencés tanár nevét említeném. A II. világháborút követő időszakban, amikor a magyarság „bűnös nép“ lett, és zömük földönfutóvá vált, 1945 márciusában a magyar gimnáziumot is megszüntették. Öt év szünet után az intézmény falai között ismét megvalósult a magyar nyelvű középiskolai oktatás. Itt kapott Zsombor Miklósné és Dr. Turczel Lajos irányításával 400 magyar óvónő szakképzést, hogy küldetésüket a magyar lakta vidékeken teljesíthessék.

PA090013Az intézmény élén 25 éven keresztül Horváth József állt, aki a legnehezebb időszakban, az ’50-es és a’60-as években biztosította az iskola fennmaradását. Keszegh István rövid igazgatása alatt elérte, hogy az épület teljesen a magyar diákoké lehessen (ugyanis egy részében szlovák osztályok voltak). Dr. Ipóth Barnabás nevéhez fűződik a Király József szobor leleplezése, a 8 éves gimnázium és az intézmény elnevezése „Selye János Gimnázium”. A kultúrműsort diavetítés tarkította.

Ezután köszöntötte az egybegyűlteket városunk polgármestere, Stubendek László mérnök, s gratulált az elért eredményekhez.

A betegsége miatt távol maradt hajdani igazgató, Dr. Ipóth Barnabás levelét Spátay tanárnő olvasta fel, aki visszaemlékezett a névfelvétel közüli bonyodalmakra. Levelében kiemelte, hogy hazánkban elsőként nevet adhattak az intézménynek, az annak volt köszönhető, hogy az iskola a kerületi eredmények alapján első helyen állt, s a gimnázium tantestülete oktatási programjában a szellemi tudást, gyökereink ápolását, az egészséges nemzeti nevelést, az emberséget, a toleranciát, a másság elfogadását tartotta szem előtt.

Ezután szót Elek József történelem tanár kapott, aki a gimnáziumban Selye János örökségét ápolja. Beszélt a névadó PA090018életútjáról. Selye János 1907. január 26-án született Bécsben osztrák anya és magyar apa gyermekeként. A család az apa révén Komáromba került, s János itt érettségizett 1925-ben. Prágában doktorált, majd Kanadába került, s Montrealban a Mc Gill Egyetemen tanított. Itt végezte a stresszel kapcsolatos kísérleteit.

Az előadás után a gimnázium volt tanítványának, Dóczé Péter főiskolai hallgatónak (Budapest) Selye visszatér (2013.) c. rövid filmjét tekintettük meg. A tehetséges rendező egy vízión keresztül mutatja be a fiatal Selye diákéveit, aki elé vetíti a sors mindazt, ami 90 év múlva lesz. Róla nevezik el Komáromban a kórházat, a gimnáziumot, az egyetemet, névtáblát kap lakhelye.

A film megtekintése után Andruskó Imre, igazgató szólt az ünneplő közönséghez. A gimnázium igazgatásának körülményiről beszélt az elmúlt 65 év alatt. Óhaja, hogy minél több diák jelentkezzen intézményébe.

A patinás ünnepség az iskola kamarazene- és énekkara fellépésével zárult, Stirber Lajos karnagy vezényletével három szívhez szóló dalt adtak elő.

Az ünnepséget állófogadás zárta az iskola tantestületi termében.

Dr. Egriné dr. T. Szonja

 

dunataj.sk

hirdetés
Previous articleSorskockákkal játszanak Gútán
Next articleA szlovákiai kisebbségek is a komáromi demonstráció mögé álltak