HAZA RÉGIÓ A köz szolgálatában

A köz szolgálatában

857
hirdetés

A köztisztviselők napja alkalmából idén is ketten vehették át Komárom Város Közszolgálatáért Díját. Az elismerést ez évben Havran-Tóth Bernadettnek és Völözné Nemes Juditnak ítélte oda városunk képviselő-testülete.

Havran-Tóth Bernadett

2001 decemberétől a Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselője. A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1998-ban. Diplomáját a győri Széchenyi István Főiskola Építési és Környezetmérnöki Fakultás környezetmérnöki szakán szerezte 2001-ben.

Pályakezdőként kapott kinevezést a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építési Osztály környezetvédelmi referens munkakörébe, melyet azóta is betölt. Szorgalmának, igényességnek, elkötelezettségének köszönhetően, melyet folyamatos képzésekkel egészített ki, teljesítményét a jegyző már 2009-ben kiválónak értékelte.

A Polgármesteri Hivatallal kötött tanulmányi szerződés alapján a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési szakán környezetirányítási szakértő oklevelet szerzett.

Nagy teherbírású munkatárs, aki munkáját magas színvonalon, felelősségteljesen végzi.

A környezetvédelmi feladatok mellett természetvédelmi, köztisztasággal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos, valamint egyéb városüzemeltetési feladatokat lát el. Lelkes szervezője, résztvevője az évek óta megrendezésre kerülő, a várost és környékét megtisztító „Te szedd” hulladékgyűjtési akciónak. Oroszlánszerepet vállal az autómentes nap megszervezésében. A környezettudatosság fejlesztése céljából rendszeresen előadásokat tart a „Kincset ér” program keretében a komáromi általános iskolák tanulóinak, valamint belső képzés formájában a Hivatal munkatársainak.

A környezetvédelem iránti szakmai, valamint az élhetőbb, szebb Komárom iránti elkötelezettsége példaértékű a munkatársak és az ügyfelek számára egyaránt.


Völözné Nemes Judit

Völözné Nemes Judit 2001 januárjától a Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselője.
A békéscsabai Gépíró és Gyorsíró Iskolában 1978-ban szerzett gépíró és gyorsíró képesítést, majd az okányi Dolgozók Gimnáziumában tett érettségi vizsgát. 2008-ban levéltári kezelő / iratkezelő-irattáros Országos Képzési Jegyzék szerint szakképesítést szerzett.

1978-tól az okányi Haladás Mgtsz-ben dolgozott 1987-es Komáromba költözéséig. A Komárom és Vidéke ÁFÉSZ munkatársa volt 1994-ig, majd a STAMAG-IREKS Kft-nél volt adminisztrátor 1998-ig. Ezt követően egy évig a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottként látott el adminisztrációs feladatokat. Szorgalmára, igyekezetére tekintettel 2001-ben köztisztviselői kinevezést kapott a Hivatal Jegyzői Irodáján iktató munkakörbe, amelyet jelenleg is ellát.

Kinevezését követően került kialakításra a Hivatal egységes számítógépes iktatási rendszere, melynek kidolgozásában, bevezetésében aktív szerepet vállalt.

Munkakörébe tartozik a küldemények, ügyiratok naprakész számítógépes iktatása. Irattározást, szükség szerint selejtezést végez. Statisztikai adatszolgáltatáshoz begyűjti, rendszerezi az adatokat. A kollégák rendelkezésére bocsátja az ügyiratok irattárban lévő előzményeit. A különböző szakterületek – hatósági, városfejlesztési, és minden egyéb tevékenység – szakszerű, határidőre történő ellátásához fontos és elengedhetetlen az ügyiratok szakszerű kezelése. Ennek a feladatnak minden tekintetben igyekszik megfelelni, megadni a vezetők, munkatársak számára a legjobb háttértámogatást. Munkatársaival mindig előzékeny, segítőkész. Szerénység és megbízhatóság jellemzi a munkáját.

 

komarom.hu

hirdetés
Previous articleTöltse ki a tömegközlekedési kérdőívet!
Next articleRészben megyei forrásokból épül újjá a komáromi kórház belgyógyászati pavilonja