HAZA RÉGIÓ A Jó Szó immár 18. alkalommal a Selye János Gimnáziumban

A Jó Szó immár 18. alkalommal a Selye János Gimnáziumban

993
hirdetés

IMG_3674Idén is immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme. 2014. április 29- én és 30-án került megrendezésre a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny kerületi és országos  fordulója.

A megmérettetésnek immár többéves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. A verseny kezdeményezője, megalapítója és a mai napig főszervezője Csémy Marianna az iskola szlovák szakos tanára. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. Ezért a verseny elsődleges célja az volt, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, nyelvi és kommunikáció készségét, megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint szereplési lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak,akik szívesen szerepelnek nagyközönség előtt.

           A rendezvény 18 éves múltra tekint vissza, és évek óta komoly szerepet tölt be a szlovák-magyar kapcsolatok ápolásában. A verseny IMG_3651több éve szerves része a Komáromi Napok rendezvénysorozat programjának.

A mára nemzetközivé bővült és hagyományokkal rendelkező megmérettetés egy osztályon belüli szavalóversennyel kezdődött 1996 – ban. A szlovákiai magyar diákok részére indított komáromi kezdeményezésből több járás iskoláit megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát.

Az iskolai fordulót követően fokozatosan 1998 – tól járási, majd kerületi szintűvé bővült a verseny. A Nyitrai kerület öt járásában működnek magyar tannyelvű iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és az Érsekújvári járás legjobbjai már évek óta a Selye János Gimnáziumban mérik össze tudásuk legjavát. A rangos megmérettetésnek az évek során több száz résztvevője volt. A 2012/13 –as tanévben elso ízben az országos fordulót is sikerult megszervezni.

A Besztercebányai kerület legjobbjai idén is ellátogattak a Selye János Gimnáziumba. Eljöttek a szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból és Tornaljáról is.

 

A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. Az előadott versek és prózai művek szlovák írók alkotásai ,de a diákok gyakran a világirodalomból is választanak műveket.

A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a 2001/2002 –es tanévtől nemcsak a szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat is Magyarországon, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az elmúlt 18 év alatt több általános iskola kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük budapesti, békéscsabai, nyíregyházi, pilisszentkereszti, tótkomlósi, dabasi, szarvasi, pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi , pilisszántói, piliscsévi résztvevőkkel.

A magyarországi nemzetiségi iskolák tanárai elmondták, hogy szívesen vesznek részt Komáromban a szavalóversenyen , mert kedves fogadtatásban, házias, példaértékű vendéglátásban van részük. A diákok által is nagyon kedvelt a rendezvény, mert új ismerősökre, barátokra tesznek szert, gyarapítják szókincsüket, fejlesztik nyelvtudásukat, beszédkészségüket.

A verseny bővítésének célja a kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyar diákok és pedagógusok között, egymás kultúrájának megismerése, egymás elfogadása. Szeretnénk ezzel hangsúlyt fektetni arra, hogy a fiatalok megértsék a kölcsönös tolerancia és megbecsülés fontosságát, hogy ezúton válhasson a költészet egyfajta kapcsolódási ponttá, amely   összeköt minket. Az irodalom segítségével talán a Duna mindkét partján élő nemzetek és nemzetiségek is közelebb kerülhetnek egymáshoz.

A nemzetközivé bővülő eseményt az elmúlt években több neves személy is támogatta. A fővédnökséget vállalók között voltak : Szigeti László, Csáky Pál, Bugár Béla, Bastrnák Tibor, Rudolf Chmel, Dávid Ibolya, Sólyom László, Ivan Gašparovič, Szili Katalin, Pavol Paška, Kövér László.

Az idei versenyt az iskola igazgatója Andruskó Imre és Csémy Marianna tanárnő a verseny háziasszonya nyitották meg. Markuss Gabriella, Szebellay Dániel, Hostomská Fanni és Anda Dávid a Selye János Gimnázium diákjai értékes kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

A verseny fővédnökségét Pavol Paška a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke vállalta.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján részt vett:

Basternák Tibor- parlamenti képviselő

Vladimír Matejička – parlamenti képviselő

Ing. Juraj Horváth – a megyei önkormányzat alelnöke

A kétnapos versenyzés után ünnepélyes eredményhirdetés következett.

A kerületi forduló győztesei:

1. kategória:

1. hely: Csámpaiová Boglárka, Gímes

2. hely: Gál Réka Ágota, Hetény

3. hely: Vajda Marián, Nagycétény

2. kategória:

1. hely: Cimerman Kristián, Gímes

2. hely: Lakatoš Kevin, Nagysalló

3. hely: Borovský Daniel, Vágsellye

3. kategória:

1. hely: Bábanová Laura, Nagykér

2. hely: Pócsiková Kristína, Nagycétény

3. hely: Fejes Vivien, Ógyalla

4. kategória:

1. hely: Farkasová Laura, Deáki

2. hely: Ambrus Zsuzsanna, Selye János Gimnázium Komárom

3. hely: Mojžiš Miroslav Marc, AI Nagysalló

A magyarországi nemzetiségi iskolák eredményei:

Vers:

1. hely: Suhajda József- Dabas

2. hely: Szabó Gréta – Pitvaros

3. hely: Sebők Dóra – Dabas

Próza:

1. hely: Bajzer Csilla – Békéscsaba

2. hely: Kergyó Márta – Tótkomlós

3. hely: Bajzer Csaba – Tótkomlós

Az országos forduló eredményei

1. kategória:

1. hely: Gál Réka Ágota, Tarczy L. AI Hetény

2. hely: Csámpaiová Boglárka, AI Gímes

3. hely: Kuzmová Dominika, Tompa M. Gimnázium, Rimaszombat

4. hely: Barkaiová Natália, Tornalja

2. kategória:

1. hely: Cimerman Kristián, Gímes

2. hely: Lakatoš Kevin, Nagysalló

3. hely: Góbis Réka, Rimaszombat

4. hely: Burszki Jozef, Rimaszombat

3. kategória:

1. hely: Bábanová Laura, Nagykér

2. hely: Pócsiková Krisztína, Nagycétény

3. hely: Bodorová Noémi, Rimaszombat

4. hely: Lékaová Dalma, Tornalja

4. kategória:

1. hely: Farkašová Laura, Deáki

2. hely: Burszki Barbara, Rimaszombat

3. hely: Ambrus Zsuzsanna, SJG Komárom

4. hely: Csutorová Sabína, Tornalja

Csémy Marianna, a Selye János Gimnázium tanára, főszervező

hirdetés