HAZA DUNATÁJ Zoboralja színei a Limes Galériában

Zoboralja színei a Limes Galériában

3308
hirdetés

Dr. Šimek Viktor tárlata Komáromban

Február 24-én, vasárnap 14.30 órai kezdettel Zoboralja színei címmel dr. Šimek Viktor rajztanár és karnagy kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor a Limes Galériában a Csitári Asszonykórus közreműködésével.

A kiállító alkotó Zoboralján, Zsérén született 1941-ben, kántortanító családban. Szülőföldje, neveltetése egy életre meghatározó élményekkel, útravalóval látta el. A Nyitrai Pedagógiai Főiskolán természetrajz és mezőgazdaság alapjai szakon végzett, majd 1975-ben rajztanári és karnagyi képesítést szerzett. Pedagógusi pályáját Ipolyszalkán kezdte, majd Köbölkúton és Nagykéren tanított. Ezt követően került a gímesi alapiskolába, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettes volt. Közben a Nyitrai Pedagógiai Főiskola zenetanszékén vezénylést tanított, valamint a tanszék magyar énekkarának karnagya volt. Karnagyi tevékenysége egyébként több gyermek- és felnőttkórus működéséhez, vezetéséhez is kötődött, emellett foglalkozott népdalok és egyházi énekek énekkari feldolgozásával, gyűjtésével, kiadásával. A zoboraljai népdalok csodálatos világán keresztül jutott el az itteni népviselet tanulmányozásához és művészi ábrázolásához, melynek anyagából több kiállítása volt itthon és külföldön is. 2002-ben a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték.

Kiállítása március 23-ig tekinthető meg Komáromban.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés