HAZA RÉGIÓ Visszatért a szülőfalujába

Visszatért a szülőfalujába

690
hirdetés

CSICSÓNapjainkban is sok olyan család él Csicsón, melynek apai ősei szlovák származásúak. Többnyire faúsztató tutajosok voltak, akik később is a víz szerelmesei maradtak, hajókon teljesítettek szolgálatot. Ilyen eredetű volt a mélyen vallásos Hrotko család is, mely egy kántortanító mellett egy papot is adott egyházának. Hrotko Kristóf a komáromi bencés gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, majd a pannonhalmi apátságban állt be a bencés barátok közé. Ebben az időben magyarosította nevét és a továbbiakban Hites Kristófként végezte áldásos tevékenységét.

Bencés szerzetes lett, tanárként dolgozott, hiszen teológiai tanulmányai befejezése után – ezt Prágában végezte – magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett Budapesten. 1938 november 11-én szentelték pappá. Volt áldoztató pap Ölbőn és Sopronban, egy ideig a budapesti Nagyboldogasszony-kápolna megbízott őre is. 1943-tól a komáromi bencés gimnáziumban tanított, s a háború befejezése után, amikor bezárták a magyar iskolákat, közel három évig titokban tovább oktatta Komáromban a magyar gimnazistákat. Miután 1948-ban kiutasították az országból, Kanadában, majd az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. 1958-ig a clevelandi szlovák gimnázium tanára volt, ezután bencés társaival a kaliforniai Woodside-ben bencés perjelséget és magyar nyelvű bencés gimnáziumot alapított. 1984 és 1990 között a –Szlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya elnöke, a Kettős Járom Alatt c. lap szerkesztője volt. A San Franciscoi öböl magyar nyelvű hívőinek papja lett, miután Jaszovszky atya, a bencés misszió korábbi papja nyugdíjba ment. Hites atya nagy hangsúlyt fektetett a hit és a kultúra ápolására, a jótékonyság fokozott gyakorlására. Nagyban hozzájárult a rászoruló magyarok megsegítéséhez a San Francisco-i öböl környékén és Magyarországon egyaránt. Hites atya havonta kétszer tartott misét a Priory kápolnájában és a helyi katolikus templomokban San Franciscoban és Oakland-ban. Az 1980-as évek végére magyar misét kizárólag a Priory kápolnájában tartottak. 1989 után egyik kezdeményezője és anyagi támogatója volt az alakuló Rákóczi Szövetségnek. 1994-ben Magyarországra költözött. Rendkívül jó kapcsolatot tartott fent a felvidéki papokkal, s idős kora ellenére több alkalommal ellátogatott Szlovákiába is. 1999. május 26-án távozott az élők sorából. Az elmúlt napokban Csicsón állítottak a falu neves szülöttének szobrot, születésének századik évfordulója alkalmából. A fából faragott szobor elkészítői talán nem is tudják, hogy a személyiségéhez nem illő, eléggé eldugott helyen felállított egészalakos szobor valójában nem sokban hasonlít Kristóf bácsira, viszont alapvető jellemvonásait valóban tükrözi: szerette a szerénységet és sugározta a tudást.

-ml-

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleSzázezres tüntetés Kijevben az EU-integrációért
Next articleMég 390 millió darab szlovák érme van kint