Kezdőlap RÉGIÓ Virágcsokor és puszi helyett

Virágcsokor és puszi helyett

536
MEGOSZTÁS

Október az idősek hónapja. Gúta városában minden évben meghitt, felemelő és egyben szórakoztató rendezvénnyel köszöntik fel a város nagyrabecsült szépkorú polgárait. Ők nemcsak a múltban, de a jelenben is aktív és fontos szereplői a város társadalmi, kulturális életének. Ilyenkor a város kulturális központjának közel 350 fős színházterme színültig megtelik a nyugdíjaskorú polgárokkal, akiket egy koncert vagy kulturális műsor keretében a város vezetősége méltóképpen felköszönt. Sajnos most a koronavírus okozta válsághelyzet miatt ezt a megbecsülést a város pol-gármestere nem tudja élőben tolmácsolni az érintetteknek. Gúta város nyugdíjasairól minden túlzás nélkül állítva elmondható, hogy a legaktívabb polgárai a helyi közéletnek. Mindehhez hozzásegíti őket az a szervezeti forma, amelyben tevékenykedhetnek. A város által fenntartott nyugdíjas klub Fűri Edit vezetésével, kihagyhatatlan tényezője a város életének. Szorgos kezek dolgoznak a kézműves körben, kertészkednek a klub kertjében. Emellett tanulnak és művelődnek is, akár a modern tudo-mányok, akár az angol nyelv elsajátítása terén is. Fizikai és testi egészségüket tornázás-sal, biciklitúrák szervezésével erősítik. Említést érdemel a tánckar, Csémy Karolina és az énekkar Nagy Zsófia veze-tésével. Kiemelkedő művészi teljesítményükkel nemcsak a helyi, de a környékbeli és ha-táron túli területek fesztiváljai-nak is állandó szereplői. Szinte havi rendszerességgel tartanak közösségi összejöveteleket, szer vez nek zenés-táncos mulatságokat, bálokat. Számos bel- és külföldi egy és többnapos kirándulás, fürdőlátogatás is szerepel az éves tervükben, amely összességében minden igényt kielégítőnek mondha-tó. Tevékenységük, aktivitásuk olyan sokrétű és szerteágazó, hogy a teljesség igénye nélkül csak néhány dolgot emeltünk ki ezek közül. Mindenképpen említést érdemel, hogy a városban működik egy másik nyugdíjas szervezet is. Ez pedig az Országos Nyugdíjas Szervezet Gútai Alapszervezete, amely tevékenységében kiegészíti és tovább színesíti a város életét, a nyugdíjasok lehetőségeit mind a szórako-zásra, mind a testilelki felüdülésre. A szervezet elnöke Gőgh Margit, aki a vezetőségi tagokkal együtt számos rendezvényt, mulatságot, megemlékezést szervez a helyi szépkorúaknak. Egynapos, de legtöbbször többnapos kirándulásokat, fürdőbeutalókat intéznek a tagjaik és más érdeklődők számára is. A fentiekből egyértelmű, hogy Gúta város nyugdíjasai nem a múltat, hanem sokkal inkább a jelent és a jövőt képviselik a városban. Szép és követendő példát mutatva a többi generá-ciónak összetartásból, közös-ségi akaratból, emberségből, tisztelettudásból. De abból is, hogy még a legkeményebb körülmények között is, a legna-gyobb nehézségek mellett sem szabad elfeledkeznünk azokról az értékekről, amelyek generációkon keresztül öröklődnek, és az alapját képezik a város jövőjének. Gúta város polgármestereként ezúton köszöntöm a város minden nyugdíjaskorú polgárát.

Horváth Árpád, polgármester

DUNATÁJ HETILAP 42/2020

hirdetés