HAZA RÉGIÓ Városmisszió Komáromban

Városmisszió Komáromban

782
hirdetés

Október 11-én kezdődik és egy héten át tart Komárom városának római katolikus városi misszója. Ez alkalomból Elek László esperesplébános a alábbi levelével szól olvasóinkhoz:

Szeretett Testvéreim!
elek laszloEngedjék meg, hogy a komáromi katolikus plébániaközösség nevében meghívjam Önöket a Komáromi Városmisszióra. Ez az esemény a keresztény katolikus hitre való meghívást és annak mélyebb megismerését célozza meg. Nekünk, keresztényeknek ugyanis nyilvánosan fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének erejét, és azt a lelki gazdagságot, amit hitünk hordoz. Ezért hát szeretettel fordulunk városunk és környéke lakóihoz. A keresztény hit alapvető mozzanata abban ragadható meg, hogy Isten szelíd arca Jézus Krisztusban megmutatkozott a világnak, s ma is Benne – immár a Feltámadottban – találkozik leghatékonyabban az emberiséggel. Isten Jézus által megmutatja nekünk, mennyire szeret bennünket, milyen fontosak vagyunk számára mindnyájan, s hogy milyen értékes az ember, aki Isten előtt áll. Egyedül Isten tölti be szeretetre irányuló vágyakozásunkat, Ő képes minden kérdésünkre és fájdalmunkra választ adni. Benne találhatjuk meg az igazság, jóság és szépség forrását, Ő ad békét, megnyugvást és örömöt a szívekbe. Ezért is olyan fontos, hogy megismerjük Őt. Az előttünk levő városmisszió ezért minden jóakaratú ember számára szeretetteljes meghívást jelent. A keresztények számára újabb elköteleződést Jézus Krisztus mellett; azoknak pedig, akik még nem ismerték meg Krisztust a hitben, az őszinte keresés kalandját. Drága Testvérek! Nagy szeretettel gondolok városunk és plébániánk minden kedves lakójára. Sok kegyelmet, erőt, sikert és áldást kívánok minden család számára. Szeretettel hívjuk tehát Önöket, hogy mindenféle kötöttség nélkül vegyenek részt programjainkon, melyek mindenki számára nyitottak és ingyenesek.

A plébániaközösség nevében:
Elek László
esperesplébános

DUNATÁJ HETILAP 41/2015

hirdetés
Previous articleMeghalt Göncz Árpád volt köztársasági elnök
Next articleGondoskodtak a gyerekek mosolyáról