HAZA DUNATÁJ Válaszolt az érintett

Válaszolt az érintett

903
hirdetés

Lapunk múlt heti számában közöltük írásunkat arról, hogy a Bastrnák Tibor és Hortai Éva féle városirányítás alatt különböző – ismert és gazdasági kapcsolódást sejtető – okok miatt a komáromi Munka Utcai Alapiskola egymillió eurós támogatástól esett el. Az elmúlt napokban megkaptuk JUDr. Hortai Éva ex-alpolgármester levelét, amelyet a sajtótörvény értelmében az alábbiakban közlünk.

Kinek az érdeke valótlan állításokkal megkérdőjelezni Hortai Éva hitelességét?

A Dunatáj 2013. október 25-i számában „Mennyire hiteles JUDr. Hortai Éva a Most-Híd listáján? című cikk írójának állítása szerint a Bastrnák – Hortai féle városirányítás alatt jogi hibák és politikai szűklátókörűség miatt 1 millió eurós támogatástól esett el a Munka Utcai Alapiskola. A cikkben leírt állítás valótlan és félrevezető. Komárom város sikeres pályázat alapján 2010-ben 1,2 millió euró támogatást nyert a Munka Utcai Alapiskola felújítására. A szerződést 2010. május 18-án írta alá az építési és régiófejlesztési minisztérium és Komárom város képviseletében az akkori polgármester, Bastrnák Tibor. A szerződés megkötésében a város akkori alpolgármestereként vettem részt. A választásokat követően a beruházás megvalósítása az új városvezetés, Anton Marek polgármester és alpolgármesterei kezébe került át. A beruházás azonban nem valósult meg, és a pályázaton nyert 1,2 millió eurót a város véglegesen elvesztette.
Amennyiben a Munka utcai pályázat sorsa nevekhez köthető, nevünkhöz, az előző polgármester és alpolgármester nevéhez a sikeres pályázat, a jelenlegi polgármesteré s alpolgármester nevéhez pedig a pályázaton nyert 1,2 millió euró elvesztése köthető. Tény, hogy az iskola az elmúlt időszakban (a sikeres pályázat megvalósítása reményében) nem kapott más támogatást, azonban a városvezetés idei javaslatában sem szerepelt további beruházás az iskola számára. Ami a tornaterem felújítását illeti, Keszegh Béla képviselő javaslatát is kifelejtette a városvezetés a tavalyi költségvetésből. Végül javaslatunkra került bele a jóváhagyott költségvetésbe. Mindezek nem új információk, ismételten elhangzottak már a médiákban, a képviselőtestület ülésein és a Munka utcai pályázat ügyében összehívott nyilvános fórumon is.
Felmerül a kérdés: Kinek az érdeke, hogy az ismert tények ellenére igaztalanul vádolják az előző városvezetést és engem is személyesen, elsősorban akkor, amikor mérlegre kerülhetnek a korábbi és jelenlegi városvezetés eredményei és a benne tevékenykedő személyek munkája? Az biztos, hogy a város és a régió lakosainak nem az az érdeke, hogy sikeres pályázatok, kézzelfogható eredmények helyett továbbra is csak üres vádaskodásokról legyenek kénytelenek olvasni, hallani. Valóban a választók joga megítélni, ki mennyire hiteles és mennyire érdemes bizalmukra és szavazatukra. Bízom a választók bölcsességében, hogy nem a meglapozatlan vádaskodások, hanem elvégzett munkám alapján ítélnek meg.

Hortai Éva

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés