Kezdőlap HÍR-MIX Újraszentelték a csicsói Nagyboldogasszony plébániatemplomot és a missziós házat

Újraszentelték a csicsói Nagyboldogasszony plébániatemplomot és a missziós házat

784
MEGOSZTÁS

Augusztus 1-én az egyik haláltábor 14-es barakjából, ahol Maximilian Kolbe ferencesrendi szerzetes is raboskodott, megszökött egy rab. A tábor parancsnoka bosszúból a barakk tíz lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolbe atya  önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett. A tíz foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az  ének, amit Kolbe atya vezetett a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben (böjthöz szokott szervezete bírta az éhezést). Nagyboldogasszony vigíliáján egy injekcióval oltották ki életét. 1971. október 17-én VI. Pál pápa boldoggá, majd 1982. október 10-én II. János Pál pápa szentté avatta. 

A csicsói katolikus templom újjászentelésére szent Kolbe halálának 80. évfordulóján Monsr. Orosch János nagyszombati érsek, Kiss Róbert püspöki általános helynök és a környék papsága jelenlétében újraszentelte a kívül-belül megújult csicsói Nagyboldogasszony-plébániatemplomot. Homíliájában az érsek elmondta, hogy örömmel érkezett a községbe, hiszen egykor, helyettes papként, szentmisét mutatott itt be. Akkor csak idősebb hívek vettek részt a szentmisén, napjainkban viszont fiatalokkal is teli a templom. A templom megújulásához a Kálnoky család is hozzájárul, akik a templom kegyurainak egyenes ágú leszármazottai. A család az elmúlt évszázadok alatt többször is bizonyította hithűségét. A templom szomszédságában 1889-ben Kálnoky Adél grófnő elhúnyt férje és egyetlen fia emlékére rendházat építtetett, amelyben először a Szent Vince de Paul Keresztényi Szeretet Lányai tevékenykedtek, akik Csicsón az ottani gyerekek számára óvodát és leányiskolát nyitottak. A múlt század harmincas éveiben Pozsonyból érkeztek apácák, akik 1950-ig végezték áldá
sos tevékenységüket, viszont a kommunista rendszer felszámolta az apácarendeket, és államosították az épületet. Csaknem hetven évet kellett várni arra a pillanatra, amikor elkezdődhetett a templom és a rendház megújulása. A rendszerváltozást követően ősei kastélyába és gazdaságába visszajött a Kálnoky család, amely felújította a családi hagyományt, vagyis a
község folyamatos fejlesztésének segítségét. Még 2019-ben a nagyszombati érsekség és Kálnokyék közös anyagi segítségével megkezdődött a felújítás, amelynek eredményességét a csicsóiak boldogan ismerték el.

 

DUNATÁJ HETILAP 34/2021

hirdetés