HAZA RÉGIÓ Újabb előrelépés a kettészelt Komárom Összetartozás Városává nyilvánítása terén

Újabb előrelépés a kettészelt Komárom Összetartozás Városává nyilvánítása terén

348
hirdetés

A dél- és észak-komáromi önkormányzat a 2019-es, illetve 2021-es évi döntésével az Összetartozás Városává nyilvánította a Duna két partján fekvő Komáromot. Ez ügyben február 20-án a Csemadok székházban találkoztak egymással a túlparti Endresz Csoport és az itteni Komáromi Magyar Civilek Egyesülése – KoMCE tagszervezeteinek képviselői, akik korábban közös beadvánnyal támogatták az „endreszes” kezdeményezést. Újabb lépésként a kérelmüket postázzák olyan csúcspolitikusoknak, akik a magyar Országgyűlésben indítványozhatják a vonatkozó jogszabály elfogadását.

„A kezdeményezésünk senki ellen sem irányul, sőt, a komáromi magyarok és szlovákok közös érdekeit szolgálja”

„Miután Pallag György mérnök, a felvidéki Kárpátia Sport PT elnöke üdvözölte a jelenlevőket, s hangsúlyozta a széleskörű együttműködés jelentőségét, átadta a szót Arlett Tamásnak, az Endresz Csoport elnökének. Ő felidézte: a Komáromi Áttörésre – ún. véres vasárnapra emlékezve, 2009-ben felújították a dél-komáromi emlékművet, 2011-ben pedig az Egy Jobb Komáromért PT az észak-komáromi katolikus temetőben hozatta rendbe a hajdani áldozatokét. Azóta is az évente megtartott megemlékezéseken közösen vesznek részt az itteni és ottani önkormányzat, illetve civil szféra képviselői. A centenárium kapcsán vetődött fel bennük, hogy a sokat szenvedett Komárom város

„méltó Sopronnal, Balassagyarmattal egy szintre emelkedni, jogilag is definiálható áldozatkészsége, élni akarása“.
Pallag György mérnök, a felvidéki Kárpátia Sport PT elnöke üdvözölte a jelenlevőket

Arlett Tamás elmondta: először többen megmosolyogták, amikor felvetették: Komárom legyen az Összetartozás Városa, miként Sopron hivatalosan is viselheti a Hűség Városa, Balassagyarmat pedig a Legbátrabb Város címet. A Komáromi Áttörés 100. évfordulóján, 2019-ben azonban az Endresz Csoport javaslatát Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere beterjesztette az ottani városi önkormányzat elé, amely az április 17-i ülésén határozatban egyhangúlag deklarálta: Komárom az Összetartozás Városa.

„De a fél nem egész. Aki ismer minket, az tudja, mi semmit sem adunk fel. Álmaink, elképzeléseink eléréséig akár évekig is képesek vagyunk dolgozni, s ha kell, küzdeni. Mi elkezdtük, előkészítettük, de a csodát önök, ti vittétek véghez. Azért csoda, mert az esélye ennek százalékosan, józan ésszel véve egy számjegyű volt. Ezek a szervezetek egységesen, egyetértésben, együttműködve kezdeményezték, hogy a szétszakított város másik, innenső fele is vállalja a sorsközösséget, mely benne van a szóban: összetartozás“ – fogalmazott.

Arlett Tamás: „Komárom város méltó Sopronnal, Balassagyarmattal egy szintre emelkedni…”

Hangsúlyozta: a kezdeményezésük senki ellen sem irányul, sőt, a komáromi magyarok és szlovákok közös érdekeit szolgálja.

„Büszkék vagyunk saját történelmünkre, kultúránkra, de ettől még a másikat nem bántjuk. Megtanultunk együtt élni. Megtanultuk: a múlt megismerése mellett a jövő építése is közös feladatunk. Ma a két országban fekvő város egy organikus egészet alkotva, példaértékűen működik együtt a kultúra, művelődés, oktatás, közlekedés, infrastruktúra, önkormányzati igazgatás és gazdaság területén is, mintát mutatva a határ menti települések példás együttműködésére, nem csak magyar-szlovák, hanem európai viszonylatban is“

– magyarázta.

Lévén tavaszi szünet, több egyesületi elnöknek más elfoglaltsága akadt…

Majd az elmondottakhoz elismerően fűzte hozzá: „És ez a lényeg: Észak-Komárom egy jó értelemben vett, példa értékű, európai döntést hozott. Megcselekedtük, amit megkövetelt a… város. Amit tudtunk, és ami rajtunk múlt“. Ekképp célozva az észak-komáromi önkormányzat 2021. november 11-i ülésen, a jelen levő magyar és szlovák képviselők egyhangúlag elfogadott döntésére is, mellyel támogatták az Endresz Csoport és a KoMCE előzőleg Keszegh Béla polgármesterhez is eljuttatott kérését.

A hétfői találkozón az is elhangzott: az Endresz Csoport a közös kérelmet elküldi öt olyan személynek: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak, Lezsák Sándornak – az Országgyűlés alelnökének, Németh Zsoltnak – a külügyi bizottság elnökének és Czunyiné dr. Bertalan Juditnak, Komárom-Esztergom megye országgyűlési képviselőjének, akik az Országgyűlésnél kezdeményezhetik, hogy

a két önkormányzat döntését erősítse meg, azaz jogszabályba foglalja: Komárom az Összetartozás Városa.

Az pedig már a 2015-ben alakult KoMCE hatásköre, hogy a Szövetség párt segítségével, annak remélhető parlamentbe való bejutása után ugyanezt meglépi-e a szlovák parlament felé, hogy teljes mértékben összenőjön, ami összetartozik…

Az aláírásgyűjtésből a Kárpátia Sport PT keretében, Mihacs Szilviával együtt oroszlánrészt vállalt Pallag György

Az Endresz Csoport az észak-komáromi önkormányzatnak majd azt is javasolja, hogy a KoMCE az eddigi sokrétű tevékenységéért, a közelgő Komáromi Napok ünnepélyes nyitányán Pro Urbe-díjat kapjon.

Ezek a tagszervezetek támogatták aláírásukkal a vonatkozó javaslat beterjesztését az észak-komáromi képviselő-testület elé: Kárpátia Sport Polgári Társulás, Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete, Boráros Imre Színház, Csemadok Komáromi Alapszervezete, Gaudium Polgári Társulás, Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, KUCKÓ, Lehár Ferenc Polgári Társulás, Lélekharang Polgári Társulás, Protestáns Nőegylet, Szlovákiai Civil Becsületrend, Teátrum, T(e) Ü(gyed) Kör Polgári Társulás.

Az aláírásgyűjtésből a Kárpátia Sport PT keretében, Mihacs Szilviával együtt oroszlánrészt vállaló Pallag György örömmel nyugtázta: akiknek eddig a Felvidéken és Magyarországon említette a közös szándékukat, egyhangúlag helyeselték, hogy Komárom országos szintű döntéssel is nyerje el a kiérdemelt címet. Több egyesületi vezető és az összetartozás eszméjét szintén felvállaló, s az együttműködést fotóival folyamatosan dokumentáló, lévai származású, Dél-Komáromban élő kitűnő fotós, Rákos Ferenc Csaba konkrét javaslatokkal is előállt, hogy miként lehetne még fajsúlyosabb tartalommal megtölteni e titulust, hogy ne csak egy szép jelző legyen. Például az észak- és dél-komáromi oktatási intézmények testvériskolai szerződéseket köthetnének, közösen vehetnének részt a kulturális és sportrendezvényeken, valamennyi szervezet pedig egyenként is együttműködne a hasonló tevékenységet folytató, túlparti egyesülettel. Nos, ebben élen jár az Endresz csoport, hiszen a dél-komáromi egyesületek közül neki van a legtöbb észak-komáromi partnerszervezete…

Rákos Ferenc Csaba a családjuk egykori lévai kitoloncolását is felidézte

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

fotók: Nagy-Miskó Ildikó és Rákos Ferenc Csaba

hirdetés
Previous articleFico felszólította a pártokat, ne éljenek vissza Kuciak halálának évfordulójával
Next articleBővítik az ógyallai alapiskola és az óvoda épületét