HAZA HÍR-MIX Többszáz mérnököt neveltek

Többszáz mérnököt neveltek

1065
hirdetés

Idén húszéves a Szlovák Műszaki Egyetem nagyszombati Anyagtechnológiai Karának komáromi kihelyezett oktatási központja

Szabópetimérnök

Lényegében a Keszegfalva melletti Szőlősön született Vincze Kálmán mérnök-kandidátus ötlete volt, hogy a nagyhírű komáromi gépipari szakközépiskola és a középiskolák hallgatói számára megkönnyítsék a továbbtanulást, nem szólva arról, hogy az akkoriban még európai hírnévnek örvendő hajógyár is igényelte a levelezői tagozatú főiskolai oktatást. Ebből fejlődött ki napjainkra a kihelyezett oktatási központ.

– Sokan megkérdőjelezték akkor, hogy van-e létjogosultsága egy nagyszombati főiskola komáromi kihelyezett központjának. Rövid idő alatt kiderült, hogy a vártnál nagyobb volt az igény, s elsősorban a magyar tannyelvű iskolák diákjai vették örömmel, hogy maradhattak a hazai környezetben, az előadó tanárok pedig minden esetben segítették a nyelvi hiányosságok kiküszöbölését – mondta Szabó Péter mérnök PhD. a komáromi központ vezetője. – A komáromi tanulmányi programok meghirdetésével egyidejűleg minden hallgatónknak tudatosítania kellett, hogy előadóink, oktatóink Komáromban is megkövetelték legalább a nagyszombati színvonalat. Ez meglepetést jelentett az idővel egyetemi szintre emelt Szlovák Műszaki Egyetem tanárai számára is, akik a Komáromban „kinevelt” hallgatók felkészültségét is elismerték.

A negatív demográfiai fejlődés természetesen a komáromi oktatási központ diáklétszámán is visszatükröződött, s ezen felül egy rövid időre a választható szakok száma is lecsökkent. Ebből a nehéz helyzetből kellett a komáromi központ dolgozóinak kiutat találniuk.

– Most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy sikerült állandósítanunk hét tanulmányi szakot, sőt már második éve kínálhatjuk az érdeklődők számára az államilag finanszírozott távutas oktatást is. Valójában ez egy nappali kombinált oktatási módszer, amelynek lényege az, hogy a hallgatók az előadókkal pénteken és szombaton találkoznak, a fennmaradó időt pedig az elektronikus konzultációk töltik ki – mondja Szabó Péter mérnök, aki a népszerűség egyik okát abban látja, hogy egyre több olyan tanulmányi programra jelentkezhetnek a hallgatók, amelyek a „slágerszakok” közé tartoznak és a jelenlegi szakmai piac igényeit elégítik ki. – Ilyen az alkalmazott informatika és ipari automatizáció, az anyagmérnöki, a személyzeti munka, a klasszikus gyártástechnológiák szak és az iparmenedzsment is. Az utóbbi évek legnépszerűbb tanulmányi szakjai közé tartozik az egészség- és munkavédelem, illetve a számítógép által támogatott gyártástechnológiák. 2013. március 31-ig kell kitölteni az egyetemre készülőknek az elektronikus jelentkezési ívet. Egyelőre úgy tűnik, hogy idén is minden szak megnyitására lesz elég jelentkező, s ez nem csak abból adódik, hogy nincs felvételi vizsga. A jelentkezők az alapoktatást nálunk megszerző, s már baccalaureusi, illetve mérnöki diplomával rendelkezőktől tudják, hogy nálunk is tanulni kell, magas a mérce, gyakorta magasabb, mint Nagyszombatban.

-p-

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés