HAZA HÍR-MIX Tervezett újdonságokról és különféle támogatásokról is döntöttek Nyitrán

Tervezett újdonságokról és különféle támogatásokról is döntöttek Nyitrán

342
hirdetés

A Nyitra Megyei Önkormányzat május 15-én tartotta 3. rendes ülését. A magyarlakta, déli térséget is érintő döntésekről Farkas Iván, a Szövetség megyei frakcióvezetője tájékoztatta portálunkat.

„Ma döntöttünk a tanúsítvánnyal bíró idegenforgalmi létesítményekre vonatkozó idei támogatásokról. A 29 kérvényező között összesen 30 ezer euró osztható szét, miközben nem beruházásokra, hanem propagációra és reklámra költhetők a pénzeszközök. Ezenkívül a komáromi és a lévai választási körzet esetében módosult a további idegenforgalmi támogatások összege. A Komáromi járás 5 kérvényezőjének összesen 6 600 , a Lévai járás 4 kérelmezőjének pedig 5 400 eurót fizetünk ki hasonló célokra” – mondta el Farkas Iván.

Fotó: Farkas Iván albuma

Majd kiemelte: az új megyevezetés utasítása alapján, elindult egy arra irányuló folyamat, hogy 2024-ben az eddigitől teljesen eltérő legyen a dotációs sémák tartalma és a kapható támogatások nagysága.

„A jövő évtől a jelenlegi 8 helyett egyetlen közös, ám fejezetekre tagolódó, általános érvényű rendelet határoz majd a támogatásokról. E folyamat módszertanának előkészítésével kapcsolatban ma jóváhagytuk a szakmai bizottság összetételét, amelybe a Szövetség-frakciónk részéről Vitkó Andrea és Köpöncei Péter került be. Ez egy gyors folyamat lesz, amelyben a megyeelnök és a megyei hivatalvezető is közreműködik. Annak nyár közepéig el kell készülnie úgy, hogy az új rendeleteket a megyei képviselőtestület is mielőbb megszavazza. Szeptember 1-től ugyanis a szubjektumok, így a községek, civil társulások, oktatási-nevelési és kulturális szervezetek már annak alapján pályázhatnak anyagi támogatásért” — magyarázta.

A frakcióvezető arról is beszámolt, hogy a továbbiakban megválasztották a különféle nemzetközi szervezetek tagjait.

„Frakciónkból az Interreg Szlovákia-Magyarország program monitorozó bizottságába tagként Gyarmati Tihamér, póttagként pedig Csenger Tibor került. A Rába-Duna -Vág EGTC szakmai bizottságában részünkről Csenger Tibor, ugyanannak a társulásnak a felügyelő bizottságában Farkas Attila dolgozhat. A Pontibus EGTC felügyelő bizottságában pedig Jobbágy József, a Függetlenek frakciójának megyei képviselője kapott helyet” – ismertette a vonatkozó névsort.

Aztán rátért a szociális területet érintő, mai napirendi pontra: a testület jóváhagyott négy beadványt, amelyek a felújítási és helyreállítási alap zöldmezős beruházásokra vonatkozó pályázatával függnek össze.

„Ebből az alapból 4 olyan szociális intézmény építésére kérünk támogatást, amelyek majd már meglevő intézmények fióklétesítményeivé válnak. Ezek közül az egyik a kovácspataki idősotthon, további 2 pedig az Érsekújvári járás észak részében található lipovái és mányai intézmény, amelyben sok zoboralji idős is él, a negyedik pedig egy Nyitrai járásban működő létesítmény. Azért lenne fontos e zöldmezős beruházások megvalósítása, mert Nyitra megye felettébb nem teljesíti a 2-3-4 évente változó vonatkozó uniós szabályzatot, amely kimondja, hogy az idősotthonokban egy-egy lakónak mekkora lakóterületre van szüksége. Ez a négy beruházás némi megoldást jelentene a zsúfolt intézmények áldatlan helyzetének javítására, hogy az egy személy számára megszabott területen ne ketten-hárman éljenek” – indokolta e beadványok létjogosultságát.

Farkas Iván arról is beszélt: a megyei önkormányzat kapott egy arról szóló anyagot, hogy jelenleg milyen a megyében dolgozó általános körzeti, gyermek- és fogorvosok létszámával és életkorával, illetve a rendelők telítettségével kapcsolatos helyzet.    

„Ilyen tekintetben legrosszabb helyzetről a gyermek- és általános körzeti orvosok vonatkozásában számolhatok be, némileg kedvezőbb a helyzet a fogászokkal kapcsolatban. Ezzel a témával a gútai képviselő kollégámmal, Viola Miklós doktor úrral már évek óta foglalkozunk, s a mai ülés vitájába is aktívan bekapcsolódtunk. Helyeseltük, hogy megszületett az erről szóló hivatalos összefoglaló. Abból az is kiderült:  az öt évvel ezelőttitől még rosszabb a jelenlegi helyzet, mert időközben sok orvos elhalálozott vagy nyugdíjba ment. Hangsúlyoztuk: bár az egészségpolitika országos kompetencia, de a megyének is kéne lépéseket tenni a javulás irányában. Hozzászólásainkat a megyei hivatal interpellációként tudomásul vette, s ígéretet tett, hogy az ügyben tett lépéseikről majd tájékoztatnak minket” – zárta tájékoztatását a frakcióvezető.

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés