HAZA DUNATÁJ Tárgyalt a komáromi képviselőtestület szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsága

Tárgyalt a komáromi képviselőtestület szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsága

787
hirdetés

Jól teljesíti feladatait a városi nyugdíjasotthon

Október 23-án tartotta meg soron következő tanácskozását a komáromi képviselőtestület szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsága. A tanácskozás programján 8 pont szerepelt. Az egyes témák a lakáskérdések mellett érintették a város által működtetett Ispotály utcai nyugdíjasotthon tevékenységét, a hajléktalanok téli ellátásáról szóló előkészületeket és szociális kérvényeket.
A témákkal részletesen foglalkozott a bizottság és minden esetben pozitív javaslatokat terjesztett elő. Megállapítást nyert, hogy a nyugdíjasotthonban jelenleg 146 lakó él, akik közül állandó, 24 órás törődést igényel a lakók fele. Ezt a folyamatos törődést az ADOS gondozószolgálat biztosítja. Az év folyamán havonta 3-4 kulturális rendezvényt szerveznek a lakóknak, most például a lakók munkáiból szerveznek kiállítást (rajzok, kézimunkák, irodalmi alkotások), amely munkák megtekinthetők a könyvtár Nádor utca 8. szám alatti épületében november 15-ig. Mivel az intézmény jövőre ünnepli 25. évfordulóját, a bizottság felkérte az igazgatónőt, hogy a jövő évi februári ülésre terjesszen be javaslatot a jubileumi rendezvényekről. Majd 4 új lakáskiutalást hagyott jóvá a bizottság. Pénzügyi támogatást (400-700 euróig terjedően) javasolt a bizottság a szociális alapból a városi nyugdíjasotthonnak, valamint a Náruč és Oázis szociális otthonoknak. A hajléktalanokról való gondoskodásról szóló anyagot JUDr. Novák Tamás alpolgármester terjesztette be. Megállapítást nyert, hogy a Vársor utca 22. szám alatt összesen 28 hajléktalannak biztosított szállás, s szükség esetén még további 10 személyt lehet itt elhelyezni. A város a tél folyamán napi egy meleg ételt biztosít a hajléktalanok számára térítésmentesen. A város pályáz a munkahivatalnál 2 önkéntes dolgozóra, akik szociális terepmunkát végeznek majd. A városi hivatal részéről a hajléktalanokról való gondoskodást Dömény Mária végzi. Pozitív elbírálásban részesült a Nap elnevezésű szociális központ ügyvezetőjének kérvénye, melynek értelmében az intézmény humanitárius célokat szolgáló raktárt akar kialakítani, s egyben családsegítő központ is működne itt családok és gyermekek részére. A bizottság legközelebbi ülése novemberben lesz, amikor a 2014-es évre szóló szociális költségvetésről is tárgyalnak majd.

Dr. Bende István
képviselő

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleKüzdelem a magyar választókért – 39:10 az MKP-nak
Next articleHárom euróval több lesz a gyes!