HAZA DUNATÁJ Pozsonyig nem ér el a sz@rszag?

Pozsonyig nem ér el a sz@rszag?

2298
hirdetés

A minisztériumi illetékes öt település kérését utasította el

Gúta, Keszegfalu, Megyercs, Kamocsa és Vágfüzes közösen tiltakozott a környezetvédelmi minisztériumnál annak érdekében, hogy függessze fel és utasítsa el a dán sertésfarm azon igyekezetét, hogy újabb ipari farmját Gúta határában hozza létre. Mint korábban arról beszámoltunk, a csörgői Balseed KFt. eladta korábbi sertéstelepét a dán beruházónak, mert az számára feleslegessé vált. Utólagosan derült ki, hogy a DAN Slovakia Agrar cég számára nem csupán a stagnócai telep földterületére volt szüksége, hanem a korábbi hizlalda épületet szeretné átépíttetni és nagyiparivá fejleszteni.

Kellemetlen meglepetésként értékelték az érintett polgármesterek és képviselőtestületeik, hogy az elmúlt napokban megérkezett hozzájuk Zuzana Gelingerová, a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma Környezeti hatásvizsgálati osztályának illetékese által összeállított dokumentum, amelyben kifejtette, hogy véleménye szerint a benyújtott vizsgálatok alapján a telepbővítés tervezete megfelel a törvényi kötelezettségeknek. A minisztérium szakvéleménye szerint a tervezett sertéstelep megépíthető, feltéve, ha a beruházó betartja a vonatkozó jogszabályokat és a teljesülnek a szaktárca által meghatározott feltételek. Az álláspont indoklásában a tárca osztályvezetője kifejtette, hogy a szakhatóság minden hozzászólást alaposan megvizsgált. Az államigazgatási szervek közül tíz érintett álláspontot fogalmazott meg, amelyek nem kifogásolták a sertéstelep létesítését. Így a komáromi tűzoltóság, a területi közegészségügyi hivatal,  valamint a földművelésügyi minisztérium állásfoglalásukban nem jelezték kifogásaikat. Igaz, nem is az építkezést ellenezték az érintettek, hanem annak következményeit. A nagykeszi telep, ahol hasonló nagyságrendű ipari hizlalda működik, már évek óta elhíresül „illattermelésével”, amelyből bőven kapnak a környező települések, s megfelelő széljárás idején még Komárom is! A szaktárca szerint a törvény nem pontosítja a beruházás elnevezésének módját, így bár szerinte a „felújítás” nem fejezi ki a beruházást, erre hivatkozva mégsem tudnak ellenkező álláspontot megfogalmazni. Az önkormányzati tiltakozás pontjai között volt az is, hogy a hígtrágya elvezetése kétséges, mivel a dán beruházó nem rendelkezik kellő területű mezőgazdasági földdel. Ezzel kapcsolatosan a szaktárca megállapította, hogy a hígtrágya mennyiségét minimum 881 hektáron kell teríteni, míg a dán beruházó több mint 910 hektár mezőgazdasági földdel rendelkezik. A szaktárca figyelmen kívül hagyta, hogy a közelben vannak természetvédelmi területek, ám a kimutatás előre meghatározta, hogy a megépítendő sertéstelep nem lesz hatással arra a környezetre. Érdekes módon hasonló megállapítás a nagykeszi sertésfarmnál is volt, csak éppen szó nem volt arról, hogy a telep irtózatos bűzt termel. A tiltakozók arra is felhívták a figyelmet, hogy az új Dunahíd átadása után, mivel elkerülő út nem épült, Gúta felé jelentősen megnövekedett a teherforgalom. A minisztériumi „szakértők”, nem látták kimutathatónak, hogy a megnövekedett forgalom jelentősen rontaná az emberek életkörülményeit, „elenyésző lesz a hatás” (Sic.). A trágyaszag terjedésére vonatkozóan a jelentés nyomatékosan javasolja a beruházónak, hogy minden óvintézkedést köteles megtenni a szagcsökkentés érdekében. A zöld tető és zöld fal létesítése, valamint az esőkertek létrehozása lényegtelen az ilyen típusú beruházások tekintetében. Sajnálatos, hogy azok megépítése és esetleges eredménytelensége után nincs szó a sertéstelep teljes felszámolásáról! Vagyis az itt lakók vagy megszokják, vagy megszöknek…
A környezetvédelmi minisztérium kiemelten hangsúlyozza, a benyújtott szakvélemények, lakossági észrevételek és kifogások figyelembevétele alapján nem kimutatható, illetve semmi konkrét vizsgálat nem támasztja alá a létesítendő sertéstelep negatív hatásait a környezetre. Hozzátették, hogy ezzel öszszefüggésben a környezetvédelmi minisztérium végleges állásfoglalása a törvény alapján nem engedély a beruházás megvalósítására, és a szaktárca nem jogosult kiadni az engedélyt, ebben Gúta és a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség illetékes. Gútaiak és régióbeliek továbbra is erőteljesen tiltakoznak a megvalósítás ellen, körülbelül 10 ezer aláírás gyűlt össze, és az érintett települések közös ellenvéleményt fogalmaztak meg. Horváth Árpád, Gúta polgármestere tántoríthatatlan: – Mi továbbra is ellene leszünk a beruházásnak és mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt ne valósulhasson meg. A hatástanulmányra reagálva írunk egy fellebbezést, mivel a tervezetről tudjuk, hogy más a valóság. A területi eljáráskor mindenképpen elutasító választ fogunk adni.

 

DUNATÁJ HETILAP 30/2021

KÉP: PIXABAY

hirdetés
Previous articleMegyei elnöki kitüntetésben részesült a komáromi Selye János Gimnázium három diákja
Next articleBartalosék csemetéi a komáromi úszósport reménységei