Kezdőlap DUNATÁJ Pert nyert a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottsággal szemben

Pert nyert a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottsággal szemben

269
MEGOSZTÁS

Óriási siker Luxemburgban!

Az Európai Unió Bírósága másodfokon megsemmisítette az Európai Bizottság 2013 júliusában hozott határozatát, melyben a bizottság elutasította a Székely Nemzeti Tanács által életre hívott, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A bíróság közel hatévi pereskedés után a kezdeményezőknek adott igazat az Európai Bizottsággal szemben. A kezdeményezés célja, hogy az EU biztosítson megfelelő hozzáférést az uniós fejlesztési támogatásokhoz, és vessen véget az őshonos nemzeti kisebbségek által lakott régiók gazdasági diszkriminációjának.

Tárnok Balázs, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjelöltje jogászként évek óta segíti a felperesek képviseletét ellátó ügyvéd munkáját. Tárnok Balázs kifejtette: A Székely Nemzeti Tanács győzelme felvidéki győzelem is, hiszen Dél-Szlovákia magyarlakta régiója hasonlóképpen nemzeti régiónak tekinthető, mint a Székelyföld. Siker esetén ez a régió is jogosult lenne a fejlesztési többlettámogatásra. A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a kultúrák fenntarthatóságáért” címet viselő polgári kezdeményezés szervező bizottságának felvidéki tagja Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Maga az európai polgári kezdeményezés egy viszonylag új jogintézmény az Európai Unióban, az uniós közvetlen demokrácia eszköze, amelyet 2012-től alkalmaznak. Tárnok Balázs így foglalta össze az elmúlt időszakot: – A Székely Nemzeti Tanács még 2011-ben hozott egy olyan határozatot, hogy ki fogja használni az Európai Unió Bírósága intézményét arra, hogy európai színtéren is érvényt szerezzen a követeléseinek. 2013-ban egy tizenkét tagú polgári bizottság – köztük Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke – dolgozta ki és nyújtotta be a polgári kezdeményezést, amelyet az Európai Bizottság hatásköri okokra hivatkozva akkor elutasított. A kezdeményezők képviseletében Izsák Balázs, az SZNT elnöke és Dabis Attila, a szervezet külügyi megbízottja ezért pert indítottak az Európai Bizottság ellen a kezdeményezés bejegyzésének elutasítása miatt, azonban a Törvényszék első fokon, 2016-ban a felperesek keresetét elutasította – magyarázta a fiatal jogász. A székelyek egyébként azért indították ezt a kezdeményezést, mert gazdasági mutatókkal alátámasztott tapasztalataik alapján az uniónak a regionális fejlesztéseiből származó forrásait úgy használják fel bizonyos régiókban, hogy egyazon fejlesztési régión belül a román többségű régiók gazdaságilag növekednek, míg a magyarlakta régiók lemaradnak. Az ügyben a felpereseket dr. Sobor Dávid ügyvéd képviselte. Az ügyvéd munkáját 2015 óta Balázs segítette jogi tanácsadóként, melynek keretén belül közreműködött az Európai Bíróság előtti peres eljárás munkálataiban. Az Európai Unió luxemburgi bírósága múlt héten csütörtökön kimondta, hogy a Törvényszék 2016. évi ítéletében tévesen alkalmazta a jogot, jogellenesen utasította el a felperesek keresetét. A bíróság ezért hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és megsemmisítette a Bizottság 2013-ban hozott, a nyilvántartásba vételt elutasító határozatát. A bizottságnak most két hónapja van arra, hogy újabb határozatot hozzon. Várható, hogy ezzel az új (illetve újabb) határozatával a bizottság jegyezze be ezt a polgári kezdeményezést. Ez várhatóan május elejére fog majd esni. Amennyiben ez megtörténik, következhet az egymillió aláírás összegyűjtése, amire majd egy év áll rendelkezésre (hasonlóan, mint a Minority SafePack esetében). Az Európai Unió alapvetően egy reform előtt áll. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az uniós értékek védelme. Arról viszont kevesebben szólnak, hogy a jogállamisággal egyenértékű alapérték a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása. Valójában nem beszélhetünk a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáról abban az esetben, ha a kohéziós politika jelenlegi végrehajtása veszélybe sodorja a nemzeti régiók sajátosságainak megőrzését. Ugyanis a nemzeti régió elsorvasztása az adott nemzeti közösség felszámolásához vezethet, ez pedig sérti ezt az alapvető értéket. A kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségnek a szülőföldön való boldogulása a nemzeti megmaradásának alapvető feltétele.

Valójában ki Tárnok Balázs?

Mindenki előtt felvetődhet a kérdés, ki ez a sikeres fiatalember, akinek nevét ott találhatjuk a májusi európai parlamenti választások jelöltlistáján? Kevesen tudják, hogy Balázs rendkívüli módon kötődik a Komáromi járáshoz. Közösségi oldalán a következőket olvashattuk róla:

Tárnok Balázs Izsáról származik, 29 éves, jogász. A komáromi Selye János Gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát végezte el. Tanulmányait a hollandiai Radboud University Nijmegeben folytatta. A diplomaszerzés után állami ösztöndíjas hallgatóként kezdte meg doktori tanulmányait a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában. Doktori kutatási témája az európai uniós kisebbségvédelem, azon belül az európai polgári kezdeményezés és az őshonos nemzeti kisebbségek lehetőségei. 2018-ban újabb diplomát szerzett a Pázmány Egyetemen, ezúttal angol jogi szakfordító szakjogász (LL.M.) képesítéssel gazdagodott. Doktori kutatásai során számos magyar és angol nyelvű tanulmánya jelent meg neves hazai és külföldi lapokban az európai uniós kisebbségvédelem és az európai polgári kezdeményezés témakörében, illetve több magyar és angol nyelvű szakmai előadást tartott. A Rákóczi Szövetség alelnöke. – Nagymegyeri származású feleségemmel 2017-ben kötöttünk házasságot a helyi római katolikus templomban. Koppány fiunk idén március 14-én múlt egy éves. Az elmúlt években európai uniós joggal és európai kapcsolatokkal foglalkoztam, kiemelt figyelmet szentelve a nemzet kisebbségek jogvédelmének. 2007-től foglalkozom magyar katonai hagyományőrzéssel. 2010-től külkapcsolatokért felelős alelnöke vagyok az izsai Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesületnek. A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának 2019 februári döntése értelmében a felvidéki magyar közösséget és a Komáromi járást a párt listájának 4. helyén képviselhetem a májusi európai parlamenti választáson – írta önmagáról.
Íme egy fiatalember, aki már letett valamit az asztalra az egyetemes magyarság érdekében. És a miénk…

 

DUNATÁJ HETILAP 11/2019

hirdetés