HAZA KULTÚRA Őshazától Komáromig – Leletektől a viseletekig

Őshazától Komáromig – Leletektől a viseletekig

986
hirdetés

2015. október 18-án Budapestről a MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoporttól jártak Komáromban Sudár Balázs és Petkes Zsolt, akik a magyar őstörténet és a honfoglaláskor legújabb eredményeiről tartottak ismeretterjesztő előadásokat. A felvidéki előadássorozat komáromi állomására a Pro Traditio polgári társulás szervezésében került sor a helyi iskolákban és este 18 órától a Selye János Gimnázium dísztermében. A megnyitó beszédet Fazekas László református püspök és Kozsár Miklós tartották, akik hangsúlyozták ezen kutatások és ismeretek önmeghatározásunkban betöltött fontos szerepét. Sudár Balázs felvezette és elmagyarázta mitől izgalmas most az őstörténetkutatás, hiszen főként a tőlünk keletre fekvő államok régészeti kutatása számos új leletet eredeményezett az utóbbi években, melyek a valószínű szállásterületek (Etelköz, Ural vidéke, illetve oldalági továbbélőkként a Kaukázus térsége) újraértékeléséhez vezetnek. Ezen leleteket és a kutatás menetét Petkes Zsolt részletezte. Az előadás végén számos más kérdésfelvetés is érinte volt, az etnikai problémáktól, a kazár kapcsolatokon át a hun-magyar hagyományokig. A Magyar Őstörténeti Témacsoport fontos célkitűzése az új és gazdag ismeretanyag közérthető formában való közzététele, ami jelenleg egy magyar nyelvű könysorozatban testesül meg. A sorozat első két kötetét (A honfoglalók viselete; Magyarok a honfoglalás korában) is röviden ismertették és felhívták a figyelmet arra, hogy a következő darab Honfoglalók fegyverben címmel idén decemberben várható. Reméljük a jövőben is lesz még alkalmunk az újabb kutatási eredmények megismerésére városunkban.

Csuthy András, Duna Menti Múzeum

hirdetés