HAZA HÍR-MIX Ógyalla is megjutalmazta pedagógusait

Ógyalla is megjutalmazta pedagógusait

1867
hirdetés

Múlt héten pénteken tartotta pedagógusnapi ünnepségét Ógyalla városa, ahol Basternák Ildikó polgármester köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy rendkívüli feladattal kell megküzdeniük, hiszen az ismeretek, a tudás alapjait úgy kell lefektetniük, hogy azt a kisdiákokból felnőttekké válók életük végéig kamatoztathassák.

A város díszoklevelét vehette át a szlovák tannyelvű Konkoly-Thege téri Alapiskolából Mgr. Mária Hamranová, aki innovatív és sikeres nevelői munkát végez, új metódusokat és munkaformát alkalmaz a tehetséges diákokkal a biológia és geográfia területén * Magdaléna Vargová, aki 1998 óta sikeres nevelői munkát végez mint napközis pedagógus és az alapiskolában működő „Rosnička” folklóregyüttesben tevékenykedik, mely számos hazai és külföldi fesztiválon képviseli az iskolát. Kultúrtevékenységével hozzájárult az alapiskola és Ógyalla városa jó hírnevének öregbítéséhez. A magyar tannyelvű Feszty Árpád Alapiskola pedagógusai közül Mgr. Lacza Eleonóra kapott elismerést, aki 1998 óta a helyi magyar alapiskola szlovák-polgári nevelésetika szakos pedagógusa * Mgr. Deme Judit alsó tagozatos pedagógus, aki 20 éve értékes tagja a tantestületnek. Pontos, következetes munkájával soksok diákjának vált példaképévé. Az óvónők közül Aneta Bugáňová részesült elismerésben, amit aktív iskolaelőkészítő pedagógiai munkájával érdemelt ki. A díjazottak között volt a Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának vezetője, Bc. Horváth Anita is. Diákjai eredményesen folytatják tanulmányaikat a művészeti szakiskolákban, Pozsonyban, Körmöcbányán, vagy Léván. Pedagógustársai tapssal köszöntötték Ladislav Valachot, a Konkoly-Thege téri szlovák alapiskola pedagógusát, aki Nyitrán a megyei hivatal oktatásügyi osztályán kerületi kitüntetést vehetett át. Pedagógiai pályafutása befejezése és nyugdíjba vonulása alkalmából az Építőipari Szakközépiskola igazgatója, Kimle László mérnök is kitüntetésben részesült. Az iskolát 26 éven keresztül vezette, miközben az intézmény szorosan együttműködött Ógyalla városával, a hulladék szeparálása területén az iskolákban, továbbá engedményes elszállásolást, illetve étkeztetést biztosítottak a város számara. Őt az oktatási miniszter Szent Gorazd-díjjal tüntette ki

 

DUNATÁJ HETILAP 14/2017

hirdetés
Previous articleAlbert Sándor kapta a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat
Next articleKi lesz a komáromi közkórház új üzemeltetője?