HAZA RÉGIÓ Nyolc témakörös programját mutatta be a Szövetség Komáromban

Nyolc témakörös programját mutatta be a Szövetség Komáromban

810
hirdetés

A Szövetség Komáromi Helyi Szervezete október 10-én a belvárosi Platz Galériában tartotta egyórás programbemutatóját. Bauer Ildikó, a párt komáromi polgármester-jelöltje a képviselő-jelöltjeik és a média munkatársai előtt leszögezte: az október 29-i helyhatósági és megyei választások előtt a programjukat a szakmaiság és a megvalósíthatóság jegyében dolgozták ki, s a lakosok véleményét is kikérték az egyes városrészek állapotával, gondjaival és igényeivel kapcsolatban.

Bauer Ildikó, a párt komáromi polgármester-jelöltje nyitotta meg a rendezvényt

Bauer Ildikó elöljáróban azt is elárulta: akadtak olyan polgárok, akik amiatt is örömmel fogadták őket, mert az adott városrészben már húsz éve nem találkoztak városi képviselővel, akinek ecsetelhették volna a problémáikat és az elvárásaikat.

A lakossági véleménynyilvánítások után az alap-elképzeléseinket kiegészítettük az ő felvetéseikkel, kéréseikkel, amelyekről szakemberekkel is egyeztettünk. Mindezek alapján megalkottuk a közös víziónkat Komárom jövőjével kapcsolatban”

– fogalmazott. Hozzátéve: a programjuk a következő 8 témakörre tagolódik, amelyeket egy-egy megfelelő szaktudással bíró jelöltjük ismertetett:

  1. Fejlődő Komárom (Iván Tamás), 2. Jól működő Komárom (Szabó Béla), 3. Zöldebb és tisztább Komárom (Farkas Attila), 4. Egészséges Komárom (Czifra György), 5. Okos város (Marcinkó Adrián), 6. Gondoskodó Komárom (Tárnok Magda), 7. Élhetőbb Komárom a peremvidékeken is (Orosz Örs), 8. Biztonságos Komárom (Héder Ágnes).

Fejlődő Komárom

Tisztességes megélhetést biztosító jól fizető munkahelyek létrehozása helyben

Utak és a járdák folyamatos karbantartása

Parkolás – parkolóhelyek megfelelő kijelölése, parkolóház építése

Teherforgalom csökkentése a városban: elkerülőút variánsainak azonnali felülvizsgálata, közbenjárás a folyamatok felgyorsítása érdekében, zajvédő falak telepítésének kezdeményezése

Csatornarendszer folyamatos felújítása, csapadékelvezetés föld alá helyezhető retenciós tartályba

Kikötő revitalizálása: adjuk vissza a Duna partot a komáromiaknak!

Városi piac fejlesztése

A turizmus koncepcióalapú fejlesztése kiemelt hangsúlyt fektetve a történelmi belváros és fürdő fejlesztésére és az erőd kihasználtságának növelésére

A városi hivatal által nem kihasznált ingatlanokat a vállalkozások szolgálatába állítása.

Iván Tamás

Jól működő Komárom

Nyitott önkormányzat: közvetlen kapcsolattartás a polgárokkal, rendszeres konzultáció a lakosokkal és a helyi vállalkozásokkal, hosszabbított ügyfélfogadási idő, ügyintézés a külvárosokban

A városi hivatal szervezeti rendjének optimalizálása: annak érdekében, hogy a hivatal munkája hatékony és költségkímélő legyen.

Átláthatóság – a korrupció megelőzése

Költséghatékonyság a város gazdálkodásában: a városi cégek gazdálkodásának felülvizsgálata – felesleges külsős megbízások megszüntetése

Hosszú távú beruházási terv: arra pályázunk, amire a városnak igénye van, nem arra, amire éppen felhívás van

A városi vállalatok támogatói funkcióinak a hatékony működés érdekében

Rendszeres éves ügyfélelégedettség mérés a lakosok között

A város központi szerepének erősítése a régión belül.

Szabó Béla

Zöldebb és tisztább Komárom

Parkok telepítése és karbantartása, virágágyások kiültetése és gondozása

Rendszeres fűnyírás, favágás, fák botolása

Az elhanyagolt területek revitalizálása

Koncepció alapján történő faültetés és fakivágás, felmelegedés hatásának csökkentése

Városi kertész, városi építész alkalmazása, hogy átgondolt városfejlesztés történjen

Korszerű költséghatékony hulladékgazdálkodás: mennyiségi mérés bevezetése és az ehhez szükséges zárt tárolók megépítése, szeparáció növelése – több szeméttároló, gyakoribb hulladékszállítás a lakótelepeken, biohulladék hasznosítása, belvárosi szemetesek gyakoribb ürítése

Korszerű vízgazdálkodás: esővíz felfogók telepítése, ivóvíz védelme

Iskolabuszrendszer bevezetése a forgalom csökkentése érdekében.

Farkas Attila

Egészséges Komárom

Minőségi életmód biztosítása a lakosok számára: városi sportpályák fejlesztése és karbantartása, közösségi parkok létesítése

Kerékpárutak fejlesztése

Városi élsport támogatása, sportpályák korszerűsítése

Tehetségprogram bevezetése: városi sporttehetségek felkarolása

Városi fenntartású konyhák reformja: a gyermekétkeztetés korszerűsítése a minőségi táplálkozás jegyében

Egészségügyi középiskola létrehozásának kezdeményezése megyei együttműködésben

Egészségcsomagok bevezetése az általános iskolában.

Czifra György

Okos város

Központi irányítású közvilágítás

Digitalizálás: digitális ügyfélkapu, a városi informatikai rendszer megfelelő kihasználása, probléma-bejelentő applikáció újjáélesztése

Korszerű oktatásügy városi oktatási eszköz- és ingatlanfejlesztésekkel

Városi kommunikáció korszerűsítése, egyszerűsítése

Városi újság és a televízió, weboldal, facebook modernizálása a közérdekűség jegyében

Együttműködés az egyetemmel. Közös projektek indítása, az egyetemen végzettek tudatos bevonása a város vállalati ill. városi hivatali életébe

Free WIFI hot-spotok kialakítása.

Marcinkó Adrián

Gondoskodó Komárom

Bérlakások biztosítása – az egyenlő bánásmód elvét betartva megfelelő elszámoltatással, ellenőrzéssel

A védőszolgálat munkájának támogatása, a szociális intézmények alkalmazottainak megbecsült bérezése

Komplex idősbarát program kidolgozása

Megvalósíthatósági tanulmány készítése a kihasználatlan városi területek mezőgazdasági kihasználására

Városi humanitárius szervezetek, egyházak, önkéntes szolgálatot végző szervezetek összehangolt működtetése a városi hivatallal karöltve

Véradók, önkéntesek számára kedvezménykártya kiadása

Szociális program létrehozása adaptálva a már működő megoldásokat: marginalizált csoportok, hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása, kisnyugdíjasok, mélyszegénységben élők helyzetének javítása, törvény előírta Közösségi terv aktualizálása és annak alapján való működés.

Tárnok Magda

Élhetőbb Komárom a peremvidékeken is

Cserhát, Gadóc, Gyulamajor, Kabátfalu, Kava, Kisizsa, Kis-és Nagyharcsás, Lándor, Őrsújfalu, Pálmajor ugyanúgy a város szerves része! Nem bánhatunk velük mostohán!

– Rendszeres kihelyezett lakossági fórum szervezése

– Közbiztonság növelése

– Játszóterek építése ezen városrészekben is

– Az áldatlan állapotok felszámolása: esőben járhatatlan sártengernyi utak…

– Kisbuszjárat újraindítása Kabátfalura, tárgyalások kezdeményezése mozgóbolt működtetéséről

– Őrsújfalu-i lakosok számára városi rendőrség kihelyezett irodájának működtetése

– Orvosi rendelő kezdeményezésének támogatása

– Esővíz-elvezetés megoldása, hogy felszámoljuk vele az özönvízszerű állapotokat,

– Rendszeres képviselői fogadóóra

– Közlekedésbiztonsági megoldások alkalmazása a szentpáli kereszteződés biztonságossá tétele érdekében.

Orosz Örs

Biztonságos Komárom

A használhatatlan kamerarendszer javítása, bővítése, ellenőrzése, hogy hatékony eszköze legyen a bűntények felderítésének és bűnmegelőzési célt szolgáljon egyúttal

Hatékony együttműködés a városi és állami rendőrök között: járőrök gyakoribb járőrözése gyalog is, roma szakértők alkalmazása, polgárőrség megszervezése

Közvilágítás biztosítása a lakóterületeken

Iskoláknál és a frekventált helyeken gyakoribb járőrözés, a zaklatás felszámolása

Kompetens és erőskezű irányítást a rendfenntartó egységek élére

Közlekedésbiztonság: gyalogátkelők és járdák kialakítása kritikus helyeken, tükrök kihelyezése.

Héder Ágnes

A rendezvény második felében a média munkatársai tehették fel a programmal kapcsolatos kérdéseiket, amiről Bauer Ildikó kijelentette:

„E programunkat nem a fiókba írtuk, hanem készen állunk annak megvalósítására“.

Portálunk arra volt kíváncsi, hogy a „szövetséges“ csapat megválasztása esetén mit tenne annak érdekében, hogy a kiöregedő – elhalálozó komáromi szakorvosok helyett fiatal szakembereket vonzzon Komáromba, továbbá ismét működjön az évek óta hiányzó fogorvosi ügyelet, és beinduljon a magyar nyelvű egészségügyi nővérképzés a városban.

Bauer Ildikó

Orosz Örs válaszában hangsúlyozta: a városi képviselő-jelöltjeik közül hárman megyei képviselők is.

„Azért is jó a Szövetség, mert összeköti az egyes szinteket, hogy minél gördülékenyebb legyen az ügyintézés és a problémák megoldása“.

Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a fiatal orvosok közül sokan a jobb kereseti lehetőségeket nyújtó, nyugat-európai országokban akarnak dolgozni. Ennek tudatában a megyei önkormányzat a hazai rendelőjük megnyitását anyagilag is támogatja.

Czifra György szerint a jövendő városi önkormányzatnak pedig kötelessége lesz beindítani velük a további igényeikről, elvárásaikról folytatandó, hatékony párbeszédet, mert minden megoldásnak az alapja a megfelelő kommunikáció. A magyar nyelvű egészségügyi nővérképzés kapcsán azt felelték, hogy mivel azt kulcsfontosságú dolognak tartják, annak megvalósítását az egyik szabad tantermekkel rendelkező, helyi szakközépiskolában tartják lehetségesnek, miközben a Selye János Egyetemmel is együttműködve, általa a megfelelő személyi feltételeket, a helyi kórházban pedig a szakmai gyakorlatot is biztosítanák.

Végül álljon itt Andruskó Imre jelölt példás kijelentése: „ Mi minden negatív kampányt elutasítunk, soha senkit nem szidtunk, ám mindenkit meghallgatunk“. A programbemutatóról készített videófelvétel Bauer Ildikó facebookos oldalán található: https://www.facebook.com/bauer.kovacs.ildiko

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleSHMÚ: Szeptemberben a megszokottnál jóval alacsonyabb volt az átlaghőmérséklet
Next articleAz ukrajnai háborúról és az energiaválságról tárgyaltak a visegrádi államfők