HAZA RÉGIÓ Nyílt napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

Nyílt napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

1645
hirdetés

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2017. november 21-22-én (kedden és szerdán) nyílt napokat rendezett az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás program első részében bemu­tattuk a végzős diákoknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztattuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kí­vüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi tovább­tanulás lehető­ségeiről. A máso­dik részben a diákok óralátogatásokon vettek részt, a szülők és pedagógu­sok kötetlen be­szélgetés során választ kaptak konkrét kérdéseikre.

Fenntartónk, a Nyitra megyei önkormányzat a 2018/19-es tanévben is négy, 30-as létszámú első nagygimnáziumi osztály indítását engedélyezte, emellett egy nyolcosztályos évfolyamot is szeretnénk, 24 diákkal. Az idei tanévben 22 osztályunk van, 565 tanulónk jár ide, akik 12 járásból, 5 megyéből jönnek hozzánk tanulni. Gimnáziumunk kiváló eredményekkel dicsekedhet, a megye abszolút élmezőnyébe tartozik: a tavalyi tanévben a tanulmányi versenyeken az 1. helyen végzett, a 96 középiskolából a sporteredmények alapján a 2. helyen végeztünk, a magyar középiskolák között az elsők vagyunk!

A két nap alatt vendégeinket Andruskó Imre, igazgató, dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor igazgatóhelyettesek, Fehér Erzsébet, titkárnő, a diákönkormányzat részéről Duba Réka, Koncser Viktória és Kaktusz című diákújságunk főszerkesztője, Tóth Erika köszöntötte.

A Selye János Gimnáziumot 50 alapiskolából 159 kilencedikes diák és 96 kísérő látogatta meg e két nap alatt (a részletes statisztikát lásd a mellékletben).

A tavalyi iskolaévtől egy korszerű, minden igényt kielégítő sportpálya várja a diákokat. A beruházásnak köszönhetően 1600 négyzetméternyi műfüves területet alakítottunk ki, körülötte rugalmas tartán futópályával. Kézilabda, kosárlabda és foci mellett a földbe süllyeszthető hálótartó oszlopoknak köszönhetően tenisz- és röplabdapályát is ki lehet alakítani. Az elkövetkező években a Nyitra Megyei Önkormányzat döntése alapján 1,8 millió euró értékben felújítjuk, korszerűsítjük az iskola épületét.

A jó iskola és a helyesen megválasztott képzési forma döntően befolyásolhatja a diákok fejlődését és későbbi életútját.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

hirdetés
Previous articleA GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes karácsonyváró rendezvényei elé
Next articleMészáros Tamás: Címlapsztori