HAZA DUNATÁJ Nem emelkednek a víz- és csatornadíjak a 2013-as évben

Nem emelkednek a víz- és csatornadíjak a 2013-as évben

3052
hirdetés

Megtartotta 27. ülését a komáromi képviselő-testület

O2013. február 14-én megtartotta 27., egyben a 2013-as év első ülését a komáromi képviselő-testület. A programon 21 pont és 4 bizottsági beszámoló szerepelt.

Ezek közé tartozott Csintalan Miklós főellenőr két beszámolója, pénzügyi, vagyonjogi, lakásügyi és iskolaügyi, valamint kulturális beszámolók, két új általános érvényű rendelet, a komáromi Mezőgazdasági utca közvilágításának kibővítése, valamint javaslat a városi vagyon kezelését szabályozó rendelet megszüntetésére és az új rendelet jóváhagyása. Rövid vitát követőem a város vagyonának új kezelési módjáról szóló rendeletet nem fogadta el a testület, így a régi maradt érvényben. A határozatok ellenőrzéséről szóló vitában többek között az is elhangzott, hogy a városi hivatalnak rugalmasabban kell viszonyulnia a határozatok teljesítéséhez. Ugyanez elhangzott a főellenőr panaszok és petíciók intézéséről szóló jelentésében is. Nagyon fontos volt a tárgyalás folyamán az a 11 pont, amely a pénzügyeket érintette. Itt pontosították a város költségvetését, továbbá jóváhagyásra került a kapitális jellegű beruházások tervezete 730 000 eurós értékben. Ezek közül kiemelném egy új fedett uszoda tervezetének az előkészítését a termálfürdő területén, az Eötvös utca felújítását és sok egyéb akciót. Jóváhagyásra kerültek az iskolák és az itt működő klubok költségvetései, a KOMVaK beszámolója arról, hogy a 2013-as évben nem emelkednek a város területén a víz- és a csatornadíjak. A városi nyugdíjasotthon költségvetésének módosításáról, kiadásainak emeléséről később dönt majd a testület. Ugyancsak e pontnál döntött a testület kapitális jellegű beruházásokra egy 150 000 eurós hitel felvételéről. Tudomásul vette a testület a COM-Média kft. felügyelő bizottsága tagjának, MUDr. Benyó Zoltánnak a lemondásáról szóló jelentést, művelődésügyi és sportot érintő kérdésekben jóváhagyta a testület az egyes sportklubok éves támogatását, s ugyancsak a különböző kulturális rendezvények támogatását. Majd 12 lakáskiutalást és cserét, 5 versenytárgyalás útján történő lakáseladást és 2 szociális akció támogatását, hagyta jóvá a testület. Ugyancsak új rendelettel változott az egyszeri és rendkívüli segélyek nyújtása a komáromi polgárok számára. Itt a tavalyi év folyamán 28 000 euró értékben kaptak segélyt a polgárok. Az új általános érvényű rendelet szabályozza a feltételeket és összegeket, valamint azt is, hogy az egyszeri segély tárgyi jellegű, utalvány is lehet. Tizenhét vagyonjellegű kérdésben is döntött a testület, ahol telkek, helyiségek eladásáról vagy bérbeadásáról volt szó. Ezek közül kiemelném a volt Tátra mozi épületének 20 évre szóló bérbeadását, valamint a Decart kft. számára telek bérbeadását az Erzsébet-szigeten épülő Duna1 lakóházhoz létesítendő parkoló céljaira. Jóváhagyta a testület a közvilágítás bővítését a komáromi Mezőgazdasági utcán, a volt OSP épületétől egészen a Szabadság utcai kereszteződésig. Mivel a beruházásra, a tervekre és a kivitelezésre csaknem 30 000 euró szükséges, a hivatal a javaslat alapján felkéri az itt működő intézményeket, hogy járuljanak hozzá a beruházáshoz.

A testület legközelebbi tárgyalására 2013. április 11-én kerül sor.

 

Dr. Bende István

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleTöbbszáz mérnököt neveltek
Next articleFolytatódhat a belváros rehabilitációja Győrben