HAZA HÍR-MIX Nem álhír, hanem szomorú valóság a KOMVaK korábbi vezetésének felelőtlen gazdálkodása

Nem álhír, hanem szomorú valóság a KOMVaK korábbi vezetésének felelőtlen gazdálkodása

3101
hirdetés

Ruman Patrik célja a talpra állítás

A vállalat, amelynek kulcsfontosságú szerepe van Komárom és több környékbeli község életében, múlt évi gazdasági jelentésében katasztrófagyanús eredményekről adott számot. A legilletékesebbel, Ruman Patrikkal, a cég új vezérigazgatójával a kialakult helyzetről beszélgetünk.

• „Eseménydúsak” voltak az utóbbi évek a KOMVaK háza táján. Leváltották a cég korábbi vezetését, majd egyéves időszakra új menedzsment kezdte el működését, amely azonban hirtelenjében lemondott. Ekkor választották meg Önt a cég elnökségének elnökévé… – Február 1-jével vettem át a KOMVaK elnökségének elnöki funkcióját, ami egyben a vezérigazgatói poszttal is járt. A két funkció összeolvasztását ugyanis a társaság hatékony irányítása alapfeltételének tartottam. Arra, hogy ez valóban így van, bizonyítékul az alig fél év alatt elért eredmények szolgálnak.

• Első ízben fordult elő, hogy hihető és reális eredmények kerültek fel a cég tavalyi értékelésekor. Úgy tűnik, korábban erősen kozmetikázták a cég kimutatásait. – Igyekeztünk pontosak lenni, nekünk is érdekünk, hogy tisztán lássunk a cég helyzetének értékelésekor. A múlt értékelése azonban nem az én feladatom. Ehhez nem kívánok sem hozzászólni, sem pedig véleményt mondani. Az én feladatom az, hogy előre tekintsek és a KOMVaK-ot úgy vezessem, hogy az elnökséggel és a város vezetésével együttműködve sikerüljön rendbe hozni a vállalatot, hogy az egészséges, fejlődőképes legyen. Mindez megköveteli, hogy az egész kollektíva intenzíven végezze munkáját, a vezetőség folyamatosan tartsa a kapcsolatot a részvényesekkel, s hogy hatékony legyen a felügyelőtanáccsal folytatott együttműködés. Itt megjegyezném, hogy a felügyelőtanács folyamatosan ellenőrzi az elnökség minden lépését, még engem is. Új hivatalos könyvvizsgálónk van, aki elsődleges feladatának tartotta, hogy a korábbi vezetés hibás, ellentmondásos gazdasági lépéseit korrigálja, miközben az új vezetés intézkedéseinek az érvényes közgazdasági törvényekkel összhangban kell lenniük. Ugyanez vonatkozik a jogi felügyeletre, ahol szakemberek törődnek a cég működésének törvényességével.

• Változások történtek a cégvezetésben és néhány funkcióban… – Az irányítói pozíciókban változások történtek, az új alkalmazottak felvételénél körültekintőek vagyunk és inkább a már meglevő dolgozók munkafeladatainak átszervezésével szeretnénk a gazdaságosságot fokozni. Elmondhatom, hogy egyes ellenőrző mechanizmusok bevezetésével már érezhetően javult a társaság munkaerőalapjának hatékonysága. Ezek az apró jelek és a jelenlegi gazdasági helyzet az első sikereket jelzik, s azt, hogy az új elnökség elképzelése és lépései helyesek voltak. Állítom, hogy a korábbinál sokkal jobb a lakossággal és a médiumokkal való kommunikáció, nagyobb figyelmet fordítunk a tájékoztatásra, amivel a cégről kialakult eddigi közvéleményt szeretnénk megváltoztatni. Ilyen volt az, amikor a helyes ivóvízgazdálkodásra hívtuk fel a figyelmet, vagy amikor a környezetvédelemmel összhangban a csatornázási szolgáltatás feltételeiről szóltunk.

• Újdonság az elektronikus számlázás is… – Ez mindenképpen a fogyasztók érdekeit szolgálja, hiszen felesleges kiadásoktól kíméli meg őket. Nem titok az sem, hogy a cégnek sikerül az adminisztrációs feladatokat csökkentenie, s ezáltal lépést tarthatunk napjaink irányvonalával. Igaz, ez nem csupán a komáromiakat érinti, hanem a környező települések lakóit is, mert cégünk regionális feladatokat lát el.

• Az elkövetkező időszak feladatai? – Szeretném, ha cégünk elsősorban alapfeladataira összpontosítaná a figyelmét. Ez alatt azt értem, el kell érnünk, hogy Komárom minden lakosa csatlakozzon rá az ivóvízvezetékre, teljes lefedettsége legyen a szennyvízhálózatnak és felkészüljünk a sok helyütt már lassan elavuló víz- és szennyvízvezetékek felújítására.

• A komáromiak körében nagy sikert aratott a hőségben friss vizet biztosító lajtoskocsi, illetve a Nádor utcai párakapu … – Ez is a szemléletváltásnak köszönhető. A KOMVaK egy olyan városi cég, amelynek elsősorban a lakosság igényeit kell kiszolgálnia, emellett pedig egyéb, kiegészítő szolgáltatásokat is kell biztosítania. Hozzánk is érkeztek olyan telefonhívások, amelyben megköszönték, hogy a szaharai hőségben egyfajta oázisként találtak az ivókutakra, a Lidl parkolójában a lajtoskocsira, illetve felüdülhettek a párakapu alatt. Én továbbra is az ilyen jellegű együttműködést tartom az egyik legfontosabb feladatnak.

* Köszönjük a tájékoztatást.

DUNATÁJ HETILAP 30/2017

hirdetés
Previous articleAmerikai extázis egy hosszú hétvégére
Next articleFico: Szlovákia kvótán kívül átvesz hatvan migránst Olaszországtól és Görögországtól