HAZA HÍR-MIX Martoson tartották a komáromi Református Egyházmegye alakuló ülését

Martoson tartották a komáromi Református Egyházmegye alakuló ülését

947
hirdetés

Obrázok1„…Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!..” Zsolt.103,21 A fenti Ige köszöntötte a megjelenteket a martosi református templomban, ahol jelölő és választó, valamint beiktatással egybekötött rendkívüli egyházmegyei közgyűlésekre került sor február elején. A jelölő és választó rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen megválasztották az egyházmegyei tanácstagokat, tanácsbírákat, jegyzőket lelkészi és világi részről, valamint a pénztárost, és az ügyészi tisztség mellett a bizottsági előadókat.

A lelkészi részről egyházmegyei tanácstag lett Czinke Zsolt, Dobai Sándor mérnök, dr. Erdélyi Pál, Erdélyi Zoltán, Fazekas Zsuzsanna, Sasák Attila, dr. Szénási Szilárd. A világi tanácstagok sorába Baranyai Alajos mérnököt, Borbély Károlyt, Fitos Andrást, Gál Sándort, Pethes Istvánt, Szabó Dezső mérnököt és Szabó Gábort választották. A bizottsági előadók megválasztása a következő eredménnyel zárult: a kateketikai bizottság előadója Czinke Zsolt, a missziói bizottság előadója dr. Süll Tamás, a diakóniai bizottság előadója Kalocsai Alexandra, az egyházzenei bizottság előadója Écsi Gyöngyi és a sajtóügyi bizottság előadója Sasák Attila lett. A jelölő és választó közgyűlésnek egyfajta folytatásaként került sor az ünnepi beiktatással egybekötött rendkívüli közgyűlésre. A templomban megjelenteket Gál Sándor egyházmegyei gondnok köszöntötte, majd dr. Tanító Péter fohásza következett. Az esperes és gondnok beiktatása előtt Fazekas László püspök igei szolgálata volt hallható, amelyben nemcsak az ünnepről, az élet vizéről, vagyis Krisztusról beszélt, hanem arról is, hogy olyan korszakban élünk, melyben szükség van az erős hitre mind egyházi, mind lelkészi, mind pedig gyülekezeti szinten. Az igei szolgálat után következett az újonnan megválasztott dr. Szénási Szilárd esperesi eskütétele és Gál Sándor egyházmegyei gondnok esküjének megerősítése. A székfoglaló beszéd után az egyházmegyei tisztségviselők eskütétele – beiktatása következett. Az ezt követő köszöntéseket az esperes és gondnok felé a palástos lelkészek kezdték meg, majd a meghívott vendégek folytatták: Fekete Vince főgondnok, dr. Harmati Zsolt, Magyarország Szlovákiai Nagykövetségének ügyvivője, dr. Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese, Kassai Tímea, a barsi egyházmegye esperese nevében, Máté László, a tatai egyházmegye esperese, Kiss Pál, a barsi egyházmegye volt esperese, Somogyi László, a székesfehérvári testvérgyülekezet lelkészi elnöke, dr. Lévai Attila, a Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, Doc. dr. Molnár János, a Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékán helyettese és végül Keszeg István, Martos község polgármestere mondott köszöntőt. A 265. záróének (Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.) szavaival a szívükben vehettek részt mindannyian az ünnepi alkalom után azon az állófogadáson, melyet a martosi gyülekezet és annak lelkészei nagy gonddal készítettek elő minden velük együtt ünneplő és Istennek hálát adó meghívott számára.

Édes Erika

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleMásfél napos koruk óta egy lakásban élnek a győri kistigrisek
Next articleMagas vérnyomás – Morbus hypertensivus