HAZA Egyéb Mácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (2.)

Mácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (2.)

710
hirdetés

A HADÜZENET HATÁSA KOMÁROMBAN

DEDWW1914. július 28-án az Osztrák – Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, s a háború napok alatt kiterjedt Európa nagy részére. Augusztus 1-jén Németország üzent hadat Oroszországnak, augusztus 3-án ugyancsak Németország Franciaországnak, augusztus 4-én Németország Belgiumnak, s ugyanazon a napon Anglia Németországnak. Augusztus 5-én a Monarchia lépett hadba Oroszországgal és Montenegro az Osztrák – Magyar Monarchiával, augusztus 6-án Szerbia üzent hadat Németországnak, s végül a háború elterjedésének ebben a fázisában augusztus 12-én Anglia és Franciaország lépett hadiállapotba a Monarchiával.
A hadüzenettel egyidejűleg megjelent I. Ferenc József király manifesztuma is a Monarchia népeihez, melyet július 29-én falragaszokon Komáromban is közzétettek, s ahogy a korabeli sajtó írja „annak tartalmát az egész város lakossága nagy örömmel és kitörő lelkesedéssel fogadta“. Komáromban már arra a hírre, hogy megszakadt a diplomáciai kapcsolat Szerbiával, nagy tömeg gyűlt össze a Nádor utcán a Komáromi Lapok kiadóhivatala előtt, ahol több száz ember késő éjszakáig várta az újabb híreket és tüntetett a háború mellett. A szemben levő Otthon Kávéház zsúfolásig megtelt emberekkel, köztük számos katonatiszttel, akiket a jelenlevők zajosan ünnepeltek. A cigányzenekar felváltva játszotta a Himnuszt, a Rákóczi-indulót és a Kossuth nótát, amelyet nagy lelkesedéssel énekelt a közönség. Néhány szónoklat is elhangzott. Július 28-án este is szokatlanul nagy tömeg várakozott a Nádor utcán az új hírekre. Este nyolc órakor a miniszterelnökség sajtóirodájától kétszáz szóból álló sürgöny érkezett a Monarchia hadüzenetéről, melyet azonnal kihelyeztek a Komáromi Lapok kiadóhivatalának kirakatába. A várakozó tömeg erre óriási lelkesedésben tört ki és hazafias dalokat énekelve éltette a királyt és a háborút. Július 31-én a város hirdetőhelyein megjelentek az általános mozgósításról szóló falragaszok, melyeket a lakosság nagy csoportokba verődve olvasott, hangosan latolgatva a háború esélyeit. Este nyolc órakor sok ezer ember tolongott a sétatéren (Anglia) és környékén. A 83. gyalogezred zenekara lampionos felvonulással járta be a város utcáit a Rákóczi-induló hangjai mellett. A menet megállt Meister altábornagy várparancsnok, Rebracha altábornagy hadosztályparancsnok lakása, továbbá a városháza és a vármegyeháza előtt, ahol a közönség lelkesen tüntetett a háború mellett, ami a késő éjjeli órákig együtt tartotta a tömeget. A következő napokban még mozgalmasabb lett a város utcáinak képe, mert Komáromba vonultatták be az 5. hadtest mozgósított csapatainak nagy részét. Egyre terjedt a hadbavonultak családjainak támogatását és a háborús célokat szolgáló jótékonykodás. A Klapka György Szabadkőműves Kör a bevonult katonák hátramaradt és kereset nélküli családjai részére ingyenebédeket osztott. A bevonult katonák családjainak segélyezésére gyűjtést indított a Vöröskereszt helyi és megyei szervezete is, s a helyi sajtóban közzétett felhívására már augusztus elején számos pénzadomány érkezett e célra.

Folytatása következik.

SSX

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleMácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (1.)
Next articleMácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (3.)