HAZA KULTÚRA Lélekemelő ünnepi hangverseny a Kodály 140 – Petőfi 200 kettős jubileum jegyében

Lélekemelő ünnepi hangverseny a Kodály 140 – Petőfi 200 kettős jubileum jegyében

782
hirdetés

A Concordia Chorus PT december 16-án a Tiszti Pavilon dísztermében arra vállalkozott, hogy a szívünknek felettébb kedves, két magyar alkotó születési jubileumáról egyazon ingyenes hangversenyen emlékezzen meg. 

A szívünket melengették a Boráros Imre Kossuth-díjas színművész által elmondott versek is

Nem csak a helyi Concordia Vegyeskar, a túlparti Vox Femina Női Kar és a Selye János Egyetem Cantus Iuventus Női Kara előadásában hangzottak el csodálatos művek, hanem a szívünket melengették a Boráros Imre Kossuth-díjas színművész által elmondott versek is. Ráadásként pedig a mécsesek fényénél, mintegy nyolcvan torokból zengett a karácsonyi hangulatot teremtő Csendes éj…

A zene és költészet sajátos ünnepe Sík Sándor Te Deum-jával kezdődött. A Boráros Imre által tolmácsolt sorok az Istent dícsérték, és hálát adtak mindenért, egyebek mellett azért: „Hogy ember lehettem akkor is,/ mikor az emberek nem akartak emberek lenni,/ hála legyen…“.

Majd a Stubendek István karnagy által immár 42 éve vezényelt Concordia Vegyeskarnak jutott a főszerep. A 140 évvel ezelőtt éppen december 16-án, Kecskeméten született Kodály Zoltán saját és átdolgozott művei közül az Adventi ének, az Újesztendőt köszöntő és A 114. genfi zsoltár hangzott el, közreműködött Lohner Mónika (zongora) és Pfeiferlik Annamária karnagy.

Stubendek István immár 42 éve vezényli a Concordia Vegyeskart

A kiérdemelt tapsvihar után a Kossuth-díjas aktorunk Weöres Sándor Kodály Zoltán című versével idézte a háromszoros Kossuth-díjas, valamint kivál művész címmel kitüntetett zeneszerzőt, zenetudóst, zeneoktatót, népzenekutatót, az MTA tagját, későbbi elnökét. Hangsúlyozta az ő Pannónia iránti elkötelezettségét, hogy a saját és a hazája sorsa csak egyazon sors lehet: „Árát megadtam. Örvendj, szökj virágba:/ a kóbor széltől elragadtalak,/ hogy tiszta szálból szőjem a jövődet./ Sorsod vagyok, és sorsod az enyém“.

„Sorsod vagyok, és sorsod az enyém“

Majd a Selye János Egyetem Cantus Iuventus Női Kara Orsovics Yvette karnagy vezényletével szerepelt. Kodály Bicinia Hungaricájával és Epigrammáival, továbbá a Kodály-Bartók-gyűjtésből származó 20 magyar népdal javával, végül a Mester Karácsonyi pásztortáncával örvendeztette meg a hallgatóságot. A két közreműködő: Csehi Ágota (zongora) és Tóth-Bakos Anita (fuvola) emelte a koncert nívóját.

Azt követően Boráros Imre előadásában a 200 évvel ezelőtt, vagyis 1822 szilveszteréről 1823. január 1-re virradó éjszakán, Kiskőrösön született Petőfi Sándor költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja Jövendölés című verse hangzott el, amelyben húszévesen előre jelezte a saját sorsát: „ „Anyám, az álmok nem hazudnak;/ Takarjon bár a szemfödél:/ Dicső neve költő-fiadnak./ Anyám, soká, örökkön él”.

A túlparti Vox Femina Női Kar a Concordiával egyidőben bontogatta szárnyait

Az összekötő szövegében sok érdekességgel szolgáló Thoma László műsorvezető a dél-komáromi Vox Femina Női Kart úgy konferálta be, hogy e baráti kórusuk a Concordiával egyidőben bontogatta szárnyait, s az eltelt időszakban sok szép közös fellépés és feledhetetlen emlék fűzte egyre szorosabbra a barátságukat. Legutóbb a túlparti református templom adventi hangversenyén léptek fel a lelkes pedagógusokból álló csapattal. Kiemelte: ritka az olyan város, mint Komárom, amelynek mindkét részében már több mint négy évtizede folyamatosan több ilyen kiváló kórus működik: a Concordia Vegyeskar kezdettől fogva Stubendek István vezényletével, a Vox Femina Női Kar élén pedig Hoffmann Lászlót a neje, H. Kemenes Vera váltotta. Az Ave Mária című Bárdos Lajos-mű után Britten, Benjamin Bölcsődalával, Mendelssohn-Bartholdy, Felix Laudate pueri-jével és A 150. genfi zsoltár című Kodály-művel arattak nagy sikert. Közreműködött Illés Renáta (ének) és Siska Ádám (zongora).

Az összekötő szövegében sok érdekességgel szolgált Thoma László műsorvezető

Boráros Imre utolsóként Gágyor József Vallomás című versét mondta el, boncolgatva, hogy mi mindent is jelent az anyanyelvünk, s e vallomással zárva sorait: „Tebenned ölt teste a lélek, anyanyelvem, szeretlek téged“. „Bori“ ekképp állított emléket a többszöri díjazása után, 2014-ben Csemadok Életműdíjjal kitüntetett, december 4-én elhunyt pedagógus-néprajzi gyűjtő-helytörténész-költőnek, akinek már hosszú ideje több nemzettudat-erősítő versét szívvel-lélekkel tolmácsolja.

Feszült figyelem kísérte a fellépéseket

Majd ismét a Concordia Vegyeskar előadásában Egressy Béni-Petőfi Sándor Nemzeti dalát, Kodály Zoltán-Petőfi Sándor A székelyekhez című művét és a kórus hangversenyein kihagyhatatlan Kodály-művet, a mindenkinek jó éjszakát kívánó Esti dalt hallhattuk. A magyar és szlovák nyelvű ünnepi jókívánságok után elsötétült a díszterem, s a villanymécsesek fényénél, mindhárom kórus közös előadásában, mintegy nyolcvan torokból zengett a karácsonyi hangulatot teremtő Csendes éj. Egyedi ünnepváró elményként vésődött a retinánkba ez a művészi élmény, amely sokak szemébe könnyeket is csalt. Hálás köszönet mindezért valamennyi szereplőnek!

Az első sorban Stubendek István karnagy, Thoma László műsorvezető és Boráros Imre színművész

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleKarácsonyváró a Selye gimiben
Next articleVb -2022 – Az álomcsapatban három argentin kapott helyet az IFFHS-nél