HAZA RÉGIÓ Kutató diák konferencia a Selye János Gimnáziumban

Kutató diák konferencia a Selye János Gimnáziumban

1063
hirdetés

Kutató22012 őszén – vagy iskolai időszámítás szerint a tanév kezdetén hirdette meg a Magyar Keresztény Szövetség és a Selye János Gimnázium igazgatósága a Hites Kristóf évet annak apropóján, hogy száz éve született az a bencés tanár, aki a második világháború utáni jogfosztottság éveiben titokban készítette fel diákjait az érettségire. Dacolva a veszéllyel, hogy a hatóságok leleplezik a rendház pincéjében tartott tanórákat, Hites Kristóf elérte, hogy diákjai anyanyelvükön, magyarországi bizottság előtt adjanak számot tudásukról. Ehhez természetesen át kellett játszani a határőrök éberségét, marhavagonokban bújva és éjszakai „csónakázással” sikerült átjutniuk.

Az „utolsó mohikánok” közül – ahogy a fiatalok magukat nevezték – sajnos ma már csak néhányan élnek, egyikük elbeszélései alapján készítette el diákunk, Dóczé Péter rövid játékfilmjét, amelyet a konferencián le is vetítettünk. Ezúton is köszönjük a mecénásoknak a támogatást, akik nélkül valószínűleg a film nem született volna meg. A fiatal rendező külön megköszönte Olasz István, Benkő Géza, Ollé Erik és Nagy László színészeknek és Fekete Tamás operatőrnek a munkáját, s nem győzte köszönni a diákszínészek türelmét és együttműködését.

Hites Kristóf emlékét ápolva határoztuk el a Kutató diák pályázat kiírását, amelynek szülőanyja és fő mozgatórugója PhDr. Deák Irén volt, iskolánk történelemtanára. Vezetésével választották ki a diákok a különböző témákat, melyek a következők voltak: Bese Bernadett (II. A): Turczel Lajos, Juhász Anikó (II. D): Kaszás Attila, Juhász Anita (V. H): A zsidók helyzete a gimnáziumban, Kuszala Orsolya (III. B): Király József – Komárom fia, Pécs püspöke, Paluska Zsuzsanna (V. H): Bíró Lucián életútja, Farkas Réka – Filipská Zdenka – Ollé Roland (III. C): Oktatás és diákélet Alma Materünkben 1649-1918, Bagin Vivien – Jenei Vivien (I. C): Szénássy Zoltán élete és munkássága, Molnár Tamás (III. A): Oláh Imre, Misák Zoltán (III. B): Selye János, iskolánk névadója.

Amint a felsorolásból is kitűnik, széles a skála, hiszen a híres tanárok bemutatása mellett az iskola életével kapcsolatos munkák is születtek. Diákjaink az egész iskolai évben gyűjtötték az anyagot munkáikhoz, s ebben külön szeretnénk megköszönni Oláh Ilona nyugalmazott gimnáziumi tanárnőnknek, iskolánk krónikásának odaadó segítségét.

A munkák írott és digitális formában készültek, a pályázók június 19-én, a diákkonferencia keretén belül mutatták be munkáikat a nagyközönségKutató3 előtt. Szakmailag szigorú zsűri értékelte a munkákat („vannak még hibák…”), szerzőiket pedig kiállásuk, felkészültségük és szereplésük alapján. A zsűri elnöke Oláh Ilona tanárnő volt, a pannonhalmi Szent Benedek rendet Borián Elréd atya, a Hites Kristóf emlékév megálmodóit, az MKSz-t pedig Herdics György címzetes apát és Fehér Csaba Nyitra megyei képviselő, muzeológus képviselte. Értékelésük alapján Kuszala Orsolya munkáját találták a legkiemelkedőbbnek, második helyen Paluska Zsuzsana végzett, míg a harmadik helyen a diákéletet és oktatást feldolgozó Farkas Réka – Ollé Roland – Filipská Zdenka összetételű csapat végzett. Külön dicséretben részesült a film elkészítéséért Dóczé Péter is.

Oláh Ilona, a zsűri elnöke értékelésében kitért a dolgozatokra, azokra a pontokra, ahol a kutatást akár folytatni is lehet, hiszen egyik téma sem lezárt fejezet, a diákoknak pedig semmi sem hasznosabb képességeik fejlesztésére, mint a kutatómunka, s ha az a szűkebb régiónkhoz, múltunkhoz kapcsolódik, külön értéket képvisel. Kifejezte a kezdeményezés hasznosságát, a Kutató diák pályázat folytatására buzdította a jelenlévőket, s reméljük, jövőre újra találkozhatunk egy diákkonferencia keretén belül.

A pályázat fő szervezőjének, Deák Irén tanárnőnek e sorok írója köszönte meg egész éves munkáját, hogy szívén viselte a munkák születését, hogy buzdította, jó tanácsaival segítette az alkotó munkában a fiatalokat. Még egyszer köszönjük a diákoknak a pályázatokat, a zsűrinek a türelmes munkát és a szervezőknek, hogy biztosították a körülményeket a diákkonferencia zavartalan lefolyásához. Csendestársként az iskola szülői munkaközössége is részt vett a megvalósításban, a szervezetnek az anyagi támogatást köszönjük!

Elek József, a Selye János Gimnázium tanára

hirdetés