HAZA KÖZÉLET Közép-európai Emberi Jogi Konferencia a Beneš-dekrétumokra fókuszálva

Közép-európai Emberi Jogi Konferencia a Beneš-dekrétumokra fókuszálva

3732
hirdetés

A brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága és a magyar nemesi családokat tömörítő Nobilitas Carpathiae civil szervezet közösen szervezi meg a IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferenciát. A szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban című fórumra 2014. szeptember 6-án 15 órai kezdettel  Érsekújváron kerül sor.

Mint Práznovszky Miklós, a civil szervezet vezetője elmondta, a konferencia a Beneš-dekrétumok érvénytelenségével, a kitelepítésekkel és deportálásokkal, valamint a hatékony jogorvoslat lehetőségeivel foglalkozik.
A szervezők céljaik közt jelölik meg többek között azt, hogy rámutassanak a dekrétumok érvénytelenségére és a dekrétumok máig megoldatlan következményeire, továbbá konkrét példák ismertetésével cáfolják azt a téves állítást, hogy a Beneš-dekrétumok hatályosak ugyan Szlovákiában, de már nem alkalmazzák őket.
Mindamellett az esemény felhívja a figyelmet arra, hogy a dekrétumok a Szlovák Köztársaság jogrendjének részeként nem csak a Szlovákiára nézve kötelező nemzetközi egyezményekkel, hanem a Szlovák Köztársaság alkotmányával is ellentétesek. A konferencia részvevői szeretnék felszólítani az illetékes hatóságokat a Beneš-dekrétumok kérdésének végleges megoldására, ennek érdekében a résztvevők és a csatlakozó természetes és jogi személyek petíciót dolgoznak ki.
A tervek szerint az elkészült dokumentumot elküldik a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságainak, illetve intézményeinek, továbbá a parlamenti képviselőknek. Mindezt azzal a határozott követeléssel, hogy élve a szlovákiai törvények adta lehetőségekkel, hozzanak végső megoldást a Beneš-dekrétumok okozta sérelmek ügyében.
Az elkészült petíciót a Európai Unió illetékes testületeihez is eljuttatják azzal a követeléssel, hogy a Szlovák Köztársaságban tevékenykedő emberi jogi szervezetek bevonásával felügyeljék a petíció megfelelő belföldi kezelését.
A konferencián az alábbi előadások hallgathatók meg: Töröljük a kisebbség szót nemzeti közösségeink és az EU szótárából! címmel tartja meg előadását Kiss Antal nemzetpolitikai szakértő, a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselete brüsszeli irodájának (HUNINEU) vezetője. Majd dr. Práznovszky Miklós jogtörténész a Beneš-dekrétumokonak  a jelenlegi európai jogrendszerben betöltött szerepéről beszél.  A fórum harmadik előadója Vadkerty Katalin érsekújvári történész, aki a csehszlovákiai magyarok kitelepítését és csehországi deportálását vázolja fel.  Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme az Európai Unióban címmel tartja meg vitaindító felszólalását Tajnay Mária, az brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának főtitkára.
A programról az Eseménynaptárunkban is olvashat ITT>>>.

PP,Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleA Bauhaus megjelenése Pozsonyban kétezer új munkahelyet (is) eredményez
Next articleKivágták Vajna Timit a hollywoodi szuperprodukcióból