HAZA KULTÚRA Könyvajánló

Könyvajánló

4284
hirdetés

Komárom, a szűz vár 1809

Szerző: Csikány Tamás
Kiadó: Kossuth Kiadó
Csikány Tamás ezredes húsz éve tanít a magyar katonai tisztiképzésben, kutatási területe a kora újkori európai és magyar hadművészet története. Az MTA doktori címét az 1848-49-es magyar szabadságharc hadművészetének tudományos feltárása során elért eredményeiért kapta meg, publikációinak többsége is e történelmi korszakkal foglalkozik. A komáromi vár történetét már szintén majd húsz éve kutatja, e témában is több tanulmánya, illetve egy könyve jelent meg, a Horváth Csabával közösen írt Komárom erődváros. E kötet is Szamódy Zsolt fényképeivel együtt lát napvilágot. A szerző szemléletmódja elsősorban a katonát igyekszik előtérbe helyezni, a gondolkodó, a hivatásának elkötelezett és kötelességét minden elé helyező embert. A hadtörténelmi események bemutatásánál, elemzésénél a katonai gondolkodás logikáját követi, a hadművészet általános törvényszerűségeit alkalmazza ott is, ahol kevesebb forrás áll rendelkezésre. Vallja ugyanakkor, hogy a hadtörténelem szerves része az általános társadalomtörténetnek és hitelesen csak abba ágyázva kutatható, tanulmányozható.

 

Don-kanyar 1942-1943

Szerző: Dr. Szabó Péter
Kiadó: Zrínyi Kiadó
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942-1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről a fennmaradt korabeli személyes leírásokon és hadiokmányokon kívül a legérzékletesebben az amatőr és a haditudósítói fényképfelvételek tanúskodnak. Ezzel emlékezünk és fejet hajtunk azon egykori, a Magyar Királyi Honvédségben szolgálatot teljesítők előtt, akik életüket adták hazájukért, nyomtalanul eltűntek vagy a hadifogolytáborok nyomorúságos körülményei között haltak meg.

 

Elérhetőségek: Tel./fax: 035 7701 152 * Mobil: 0908 165 852
E-mail: diderot@stonline.sk

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleMandoki-koncert – Világsztárok ünnepe, Charlie volt a meglepetés
Next articleMOZI: Waterworld / Vízivilág folytatás